Een wetenschappelijk artikel schrijven: De introductie

Het schrijven van een wetenschappelijk artikel

Het schrijven van een wetenschappelijk artikel is vaak niet gemakkelijk. Een wetenschappelijk artikel moet een erg hoge kwalitatieve waarde hebben. Het schrijven van een wetenschappelijk artikel kost dan vaak ook veel tijd en moeite. Er zijn echter bepaalde dingen die je kunnen helpen bij het schrijven van de afzonderlijke hoofdstukken. Voor het schrijven van de introductie van een wetenschappelijk artikel kun je bijvoorbeeld het MOVE-step model gebruiken.

Het MOVE-step model

Het MOVE-step model is een model dat je helpt met het opstellen van een goede introductie voor een wetenschappelijk artikel. Een introductie bestaat vaak uit een aantal punten. Het MOVE-step model helpt je om deze punten op een logische wijze in je introductie te verwerken. De structuur die door het model wordt gebruikt, is heel gangbaar in de wetenschap. Het MOVE-step model bestaat uit drie verschillende stappen:

  • Move 1: Achtergrond. De eerste stap van het MOVE-step model bevat een omschrijving van de achtergrond van het onderzoek. Je begint met een algemene beschrijving van het vakgebied van het onderwerp. Dan geef je een wat specifiekere beschrijving van de achtergrond van het onderwerp. Je kunt bijvoorbeeld een globaal overzicht geven over het onderzoek dat in het verleden over dit onderwerp is gedaan. Het doel van deze stap is om het gebied en de richting van jouw onderzoek duidelijk te maken.
  • Move 2: Uitleg van het probleem. De bedoeling van deze stap is om aan te geven waarom er meer onderzoek zou moeten worden gedaan. Het is een soort rechtvaardiging van waarom jij het onderzoek hebt gedaan. Leg in dit deel van de introductie dus goed uit wat er nog aan kennis mist. Is er een bepaald deel van het onderwerp niet onderzocht? Zijn bepaalde dingen niet duidelijk of zijn er tegenstrijdige theorieën? Kortom, in dit gedeelte van de introductie leg je uit welk probleem in principe de aanleiding was voor het onderzoek.
  • Move 3: Jouw onderzoek. Tenslotte introduceer je jouw onderzoek als een oplossing voor de leemte in de wetenschappelijke kennis. Door middel van jouw onderzoek zal dit probleem worden aangepakt en onderzocht. Leg globaal de hoofdlijnen van het onderzoek uit. Vaak eindigt dit gedeelte van de introductie met de doelstelling van het onderzoek of met een onderzoeksvraag.

Het MOVE-step model heeft de vorm van een omgekeerde piramide. Je begint met een hele brede basis van de achtergrond. Dan specificeer je de achtergrond verder tot het gebied van jouw onderzoek. Vervolgens leg je een probleem of gemis in het vakgebied uit waarna je als oplossing jouw onderzoek biedt. De informatie die je geeft, gaat dus van heel breed naar heel specifiek. Dit is de meest duidelijke manier om de lezer de context van je onderzoek duidelijk te maken.

Tot slot

Laat je geschreven stukken altijd door meerdere mensen nalezen. Iets wat voor jou heel duidelijk kan lijken, is dat voor iemand anders misschien niet. Ook kunnen andere mensen je helpen met foutjes uit de tekst te halen. Op deze manier zorg je ervoor dat je een hoog kwalitatieve tekst levert.

Meer weten? Lees ook De structuur van een wetenschappelijk artikel  en Een wetenschappelijk artikel schrijven: Methode .

Bron

Swales, J. (1990) Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Camebridge University Press.