Een wetenschappelijk artikel schrijven: Methode

Het schrijven van een wetenschappelijk artikel

Het schrijven van een wetenschappelijk artikel is vaak geen gemakkelijke opdracht. Een wetenschappelijk artikel moet een hoge kwalitatieve waarde hebben. Het schrijven van een wetenschappelijk artikel vergt dan ook enige tijd en moeite. Hoe kun je dit het beste aanpakken? Er zijn een aantal hoofdstukken die in vrijwel elk wetenschappelijk artikel voorkomen. Het hoofdstuk Methode is er hier een van. Maar welke informatie moet er precies in het hoofdstuk Methode komen?

Het hoofdstuk Methode

Het hoofdstuk Methode wordt ook wel Materiaal en Methode genoemd. In principe bevat het hoofdstuk een aantal punten die voor vrijwel elk onderzoek van belang zijn. Het hoofdstuk Methode biedt andere wetenschappers interessante informatie over de betrouwbaarheid van het onderzoek. Ook geeft het andere wetenschappers de mogelijkheid om het onderzoek te herhalen of om een soortgelijk onderzoek uit te voeren. De algemene punten in het hoofdstuk Methode zijn als volgt:

  • Een algemeen overzicht van het onderzoek of experiment. Het is de bedoeling dat het algemene idee van het experiment of het onderzoek duidelijk wordt. Vaak wordt dit punt als een soort inleiding gebruikt in het hoofdstuk. Het geeft een duidelijk beeld van het experiment of onderzoek en het kader waarbinnen het valt.
  • Beschrijving sample en de sample techniek. Met dit punt wordt uitgelegd hoe de daadwerkelijke gegevens van het onderzoek zijn verzameld en welk sample hiervoor gebruikt is. Het sample kan heel breed worden opgevat. Zo kan het bijvoorbeeld om een bodemmonster gaan. Een groep mensen die mee hebben gedaan aan een onderzoek is echter ook een sample.
  • De gebruikte methode. De methode die voor het onderzoek of experiment is gebruikt, moet duidelijk uitgelegd kunnen worden. Welke technieken zijn er gebruikt en waarom is er voor deze technieken gekozen? Zijn deze technieken gebaseerd op ander onderzoek? Er moet precies worden uitgelegd welke stappen ondernomen zijn en waarom deze stappen ondernomen zijn.
  • Gebruikte materialen. De gebruikte materialen worden meestal alleen genoemd als het gaat om een experiment. In dit geval wordt vaak beschreven welke producten, stoffen en apparaten voor het experiment zijn gebruikt. Deze informatie is vaak nodig om een experiment te kunnen herhalen. Het is voor andere wetenschappers dus van essentieel belang als zij graag een soortgelijk onderzoek willen uitvoeren.
  • Analysemethode. Ruwe gegevens moeten vaak verwerkt worden voordat er iets zinnigs over gezegd kan worden. Een onderzoek of experiment levert vaak erg veel data. Door deze data te analyseren, kunnen de relevante gegevens geïdentificeerd worden. Er wordt bijvoorbeeld vaak gebruik gemaakt van statistieken om bijvoorbeeld na te gaan of een gevonden verschil significant is. Het is echter wel belangrijk om deze analysemethoden te vermelden. Ook de gebruikte analysemethoden geven belangrijke informatie over de betrouwbaarheid van de gegevens.

De volgorde van de verschillende punten van het hoofdstuk liggen niet vast. Er kan worden gekozen voor de indeling die het beste bij het experiment past. Bij elk onderzoek of experiment is weer een andere indeling geschikt.

Tot slot

Vaak is er erg veel informatie dat in het hoofdstuk Methode verwerkt kan worden. De kunst is om de essentiële informatie van de overbodige details te scheiden. Zorg dat de hoofdzaken van de bijzaken worden gescheiden zodat de tekst duidelijk, overzichtelijk en goed leesbaar blijft.

Meer weten? Lees ook De structuur van een wetenschappelijk artikel  en Een wetenschappelijk artikel schrijven: De introductie .