7 tips voor beter en effectief luisteren

7 tips voor beter en effectief luisteren: Inleiding

Aslan013.jpg
Tips voor beter en effectief luisteren

Voor de meeste luisteraars is goed, efficiënt en effectief luisteren geen natuurlijk talent, het luisteren vereist hard werken. We gaan back to basics, waarom? Omdat goed, efficiënt en effectief luisteren een cruciale vaardigheid is voor iedereen, voor bijvoorbeeld ouders, studenten, leidinggevenden, trainers en/of docenten.

Om succesvol te zijn in hetgeen wat je doet, moet je goed, efficiënt en effectief kunnen schrijven, spreken en/of luisteren. Het zal per persoon verschillen, maar over het algemeen is luisteren de moeilijkste vaardigheid om te beheersen.

Luisteren, is deels een uitdaging omdat mensen vaak meer gericht zijn op wat ze zeggen dan op wat anderen te zeggen hebben. Volgens een recente studie van de Harvard Business Review, denken mensen dat het bericht die zij versturen belangrijker is dan het bericht die zij ontvangen.

Over het algemeen denken afzenders, de sprekers dus, dat hun boodschap meer behulpzaam en urgenter is dan de mensen die deze boodschappen ontvangen.

7 tips voor beter en effectief luisteren: Waarom is luisteren zo moeilijk?

Luisteren is moeilijk omdat mensen niet zo hard werken voor het beheersen van deze vaardigheid. Luisteren lijkt zo vanzelfsprekend, een reden waarom mensen hier extra energie in steken niet noodzakelijk vinden. Echter, hard werken en inspanning is precies wat beter, efficiënter en effectiever luisteren vereist.

7 tips voor beter en effectief luisteren: De zeven tips

Hieronder vind je de zeven tips die in dit artikel zullen worden behandeld. In sommige gevallen zullen deze tips voor beter en effectiever luisteren aan de hand van een voorbeeld verder worden toegelicht:

 • Concentreer je op wat anderen zeggen
 • Stuur non-verbale boodschap dat u luistert
 • Voorkom vroege evaluaties
 • Vermijd een defensieve houding
 • Praktiseer het parafraseren
 • Luister en observeer gevoelens
 • Stel vragen

7 tips voor beter en effectief luisteren: Concentreer je op wat anderen zeggen

Tijdens het luisteren naar de spreker denkt men vaak aan andere zaken, zoals een deadline die aankomt of een belangrijke familieaangelegenheid. En opeens besef je iets, je hebt eigenlijk niet veel of misschien helemaal niets gehoord van wat de spreker, afzender van een bericht jou aan het vertellen was.

Meeste mensen produceren ongeveer 175 tot 200 woorden per minuut tijdens het spreken. Echter, een onderzoek wijst uit dat wanneer de luisteraar geconcentreerd, dus actief luistert, in staat is om 600 tot 1000 woorden per minuut te verwerken. Ik kan dus niet vaak genoeg zeggen: Concentreer je op wat anderen zeggen.

7 tips voor beter en effectief luisteren: Stuur non-verbale boodschap dat u luistert

Aslan016.jpg
Tips voor beter en effectief luisteren: oogcontact maken

Let op de volgende punten wanneer iemand zich naar jou richt:

 • Heb je oogcontact met de betreffende persoon?
 • Laat je de spreker beseffen dat je aandachtig luistert door bijvoorbeeld te knikken met je hoofd?
 • Heb je een goede lichaamshouding waaraan gemerkt kan worden dat je luistert zoals een beetje naar voren leunen?
 • Je hebt toch geen pen of iets dergelijks in uw handen waarmee je aan het spelen bent?

Meeste communicatie experts zijn het er over eens dat non-verbale communicatie drie keer krachtiger kan zijn dan verbale communicatie. Effectieve communicatie wordt moeilijk wanneer je tegenstrijdige signalen verzendt, soms zelfs onmogelijk als jouw non-verbale signalen de indruk wekken dat je eigenlijk niet aan het luisteren bent, dus: Stuur non-verbale boodschap dat je luistert.

Een voorbeeld

Stel je eens voor, je kijkt naar een voetbalwedstrijd op tv terwijl jouw echtgeno(o)t(e) jou een verhaal aan het vertellen is over wat er bijvoorbeeld op werk is gebeurd. Zij vraagt jou, luister je nog? En jij roept, Ja, en kijkt rustig verder richting het tv-buis. Geen enig oogcontact, geen positieve houding of een ander gebaar dat u actief aan het luisteren bent. Hoe serieus zal zij het antwoord nemen?

7 tips voor beter en effectief luisteren: Voorkom vroege evaluaties

De mens heeft van nature een neiging, een neiging om meteen te reageren terwijl de ander nog aan het woord is. Dit is omdat mensen in staat zijn meer woorden per minuut te verwerken dan de meeste sprekers laten horen. Te vroeg willen evalueren is misschien wel de grootste belemmering voor beter en effectief luisteren.

Juist op momenten wanneer je het oneens bent met mensen tegenover je, des te belangrijker het wordt om ze uit te laten spreken. Helaas zijn dit de momenten dat ons natuurlijke instinct om te reageren sterker wordt.

7 tips voor beter en effectief luisteren: Vermijd een defensieve houding

Aslan019.jpg
Tips voor beter en effectief luisteren: Vermijd een defensieve houding.
 • Heb je wel eens dingen die een ander zei persoonlijk opgevat, wat eigenlijk niet persoonlijk bedoeld was?
 • Ben je ooit boos geworden op wat een ander zei, zonder te weten waarom je eigenlijk boos werd?

Een defensieve houding vermijden kan door zorgvuldig te luisteren naar wat een ander te zeggen heeft. Zorgvuldig luisteren, betekent niet dat je het met alles eens moet zijn maar wel dat je een ander uit laat spreken en non-verbaal laat merken dat je aan het luisteren bent.

Haal het niet door elkaar! Te veel tijd steken in het bestrijden van andermans meningen door je eigen mening uit te werken en te verdedigen betekent geen actieve houding. Dat is meer een overtuigingsrol aannemen in plaats van een actief luisterend oor.

Een voorbeeld

Na het luisteren naar een mening van een spreker waarmee je het oneens mee bent, kan je gewoon reageren met: Ik begrijp uw punt. Ik ben het oneens, ik denk meer aan…. Effectieve luisteraars kunnen rustig luisteren naar een ander terwijl hij of zij ten onrechte kritiek aan het uiten is. Dus, let op: Vermijd een defensieve houding.

7 tips voor beter en effectief luisteren: Praktiseer het parafraseren

Parafraseren is de kunst om wat je denkt te hebben gehoord van de afzender terug te zenden met eigen woorden. Het parafraseren is het beste uit te leggen en te begrijpen aan de hand van een voorbeeld.

Een voorbeeld:

Een ondergeschikte zegt: Je hebt mij oneerlijk beoordeeld. Ik werk hier langer dan Jim en werk beter dan hem, maar toch heb ik een lager gemiddelde.

Een geparafraseerd antwoord zou kunnen zijn: Ik kan zien dat je overstuur bent over je beoordeling. Denk je dat het oneerlijk is geweest om….

Parafraseren is een geweldige techniek om je luister- en probleemoplossende vaardigheden te kunnen verbeteren. Je luistert goed naar de afzender en parafraseert datgene wat je denkt te hebben gehoord nauwkeurig in een vraagvorm. Door het antwoord dat je krijgt op het parafraseren zullen onderliggende gevoelens/argumenten sneller boven water komen. Ook zal het snel duidelijk worden of jij alles juist hebt begrepen en de afzender aanmoedigen om meer te vertellen omdat je een boodschap zendt dat je aandachtig luistert.

7 tips voor beter en effectief luisteren: Luister en observeer gevoelens

Aslan017.jpg
Tips voor beter en effectief luisteren: Luisteren en observeren naar het gevoel

Tijdens het luisteren, concentreren de meeste luisteraars zich op wat de spreker te zeggen heeft. Maar heb jij weleens gekeken naar de manier waarop dingen worden gezegd?

 • De manier waarop de spreker staat
 • De toon van de stem
 • De gezichtsuitdrukking die hij of zij gebruikt
 • Hoe hij of zij zijn handen beweegt
 • Etc, etc.

Deze bewegingen en uitdrukkingen maken allemaal deel uit van één bericht dat wordt verzonden. Een persoon die zijn stem verheft is boos of wil je overtuigen. Iemand die naar beneden kijkt is verlegen of schaamt zich. Onderbrekingen op het moment wanneer hij of zij aan het woord is, kunnen een teken zijn van angst of gebrek aan vertrouwen. Personen die regelmatig oogcontact maken en naar voren leunen, willen waarschijnlijk indruk maken of vertrouwen scheppen. Ongepaste stilte kan een teken zijn van agressie. Zo zijn er verschillende manieren om te zien hoe de persoon tegenover jou zich voelt dus luister en observeer gevoelens.

7 tips voor beter en effectief luisteren: Stel vragen

 • Komen er regelmatig vragen naar boven wanneer u aan het luisteren bent?
 • Probeer je door middel van vragen te verduidelijken wat de ander tegen je zegt?

Effectieve luisteraars stellen vragen, meestal om zeker te weten dat wat ze hebben gehoord ook goed hebben begrepen, een bevestigingsvraag eigenlijk. Vragen stellen om punten te verduidelijken maar ook om aanvullende informatie te verkrijgen. Hierbij is de beste manier om open vragen te stellen, omdat je hiermee meer informatie afdwingt van de spreker dan een simpele ‘ja’ of een ‘nee’.

Let wel op dat er geen conclusie zit in de vraagstelling. Zo kan de spreker, verzender van een boodschap zien dat je geïnteresseerd bent in het verkrijgen van meer en betere informatie. Hier vloeit weer uit voort dat wanneer je meer informatie hebt beter en gerichter kan reageren op de boodschap van de afzender.

7 tips voor beter en effectief luisteren: Tot slot

Niet iedereen bezit dezelfde kwaliteiten. De één kan beter luisteren en een ander kan weer beter spreken of schrijven. Wanneer je de bovenstaande tips ter harte neemt zal je hoogst waarschijnlijk vooruitgang boeken.

Het volgen van de bovenstaande tips zullen de volgende vruchten kunnen afgeven:

 • Efficiënter communiceren
 • Effectiever communiceren

Ga terug naar de hoofdpagina

Gerelateerde artikelen over: Zelfontwikkeling