Liberalisme versus Socialisme

Politieke stromingen

20110330Vrijheid.jpg

Het belangrijkste verschil tussen de politieke stromingen liberalisme en socialisme is de mate waarin de overheid volgens beide partijen hoort deel te nemen aan de maatschappij. Waar het socialisme stelt dat de overheid een belangrijke speler is binnen de maatschappij, daar vindt het liberalisme dat de overheid slechts op moet treden als scheidsrechter en beschermer van de maatschappij. Dat beide stromingen het ongelijk aan hun zijde hebben blijkt wel uit het feit dat extremen van de beide stromingen mislukken. Zo kennen veel maatschappijen met een extreem liberale overheid een groot verschil tussen armoede en rijkdom. Een klein groepje rijken bezit het grootste deel van de rijkdom. Terwijl er een grote groep armen bestaat en veel misdaad.

☭ Index

Politieke of filosofische stromingen

20110330Bescherming.jpg

Je zou je kunnen afvragen of het liberalisme en socialisme niet eerder twee filosofische stromingen zijn. Het idee achter het liberalisme lijkt bijvoorbeeld sterk op het teleologische idee van het doel heiligt de middelen. Omdat de burger voor zichzelf moet kunnen en kan zorgen, moet de overheid alleen maar kaderstellend optreden en die kaders handhaven. Dat betekent bijvoorbeeld wetgeving die bepaalt dat je handel mag drijven als je ingeschreven staat bij de kamer van koophandel. Maar geen wetgeving die eist dat je een bepaalde minimum productkwaliteit moet leveren. Met als gevolg bedrijven die producten verkopen die giftig zijn, want die zijn lekker goedkoop te produceren. Maar je bent alleen strafbaar als je niet ingeschreven staat bij de kamer van koophandel als je handel drijft. Een voorbeeld van zo'n goedkope productie methode was de met melamine aangelengde melk in China, waardoor babies stierven aan melamine vergiftiging.

Het idee achter het socialisme lijkt meer op de deontologische stroming binnen de filosofie, die stelt dat je de plicht hebt om goed of deugdelijk te leven. Nu moet je dan natuurlijk nog wel vaststellen wat deugdelijk leven is, maar dat hebben socialisten dan ook meteen gedaan. Deugdelijk leven betekent voor een socialist iedereen een bestaansminimum garanderen. Voor een socialist geldt dan ook dat je als bedrijf niet ingeschreven hoeft te staan bij de kamer van koophandel, als je je werknemers maar een salaris betaalt waarvan ze kunnen leven.

☭ Index

Politiek

Helaas of gelukkig zijn politieke stromingen geen filosofische stromingen, zelfs als je filosofische stromingen terug kunt vinden achter de ideeën van politieke stromingen. Filosofische stromingen zijn namelijk door overdenking gecreëerde scheidingen van praktisch gedrag. Terwijl politieke stromingen pogingen zijn om praktisch gedrag een kader te bieden en te voorzien van een doel. Je zou dus 20110330Finish.jpggerust kunnen stellen dat alle politieke stromingen teleologische filosofiën zijn. Ze zijn namelijk allemaal doelgericht. Ook al is het doel van een socialistische partij vaak gericht op plicht en van een liberale partij gericht op een doel. Beide partijen gebruiken teleologische en deontologische technieken om hun doel te realiseren.

Verder wordt politiek vaak sterk beïnvloed door de cultuur waar het onderdeel van uitmaakt. Zo vinden de meeste Westerse politici het hun plicht om hun burgers een goed bestaansminimum te garanderen. Een socialist vindt echter dat de overheid de plicht heeft om dat te garanderen. Terwijl een liberaal vindt dat de overheid daar alleen maar een kader voor hoeft te scheppen.

☭ Index

Het verschil

Het verschil tussen Westerse liberale en socialistische politici is dus slechts het middel waarlangs zij hun plicht om goed te zorgen voor hun burgers willen realiseren. Waar de liberaal het dus als zijn plicht ziet de burger de mogelijkheid te bieden een bestaansminimum voor zichzelf te realiseren. Daar vindt de socialist het zijn plicht om ervoor te zorgen dat iedere burger een bestaansminimum heeft, ook als die burger daar niet zelf voor kan zorgen. De liberaal wil dat doen door kader te stellen en te handhaven. De socialist doet dat door burgers te vragen geld aan de overheid te geven die het vervolgens verdeelt onder de burgers die hulp nodig hebben.

☭ Index

Het voordeel

20110330Vrijheidsbeeld.jpg

Het grappige is nu dat een politiek systeem waarin beide partijen in gelijke mate voorkomen het beter doet dan een systeem waarin één van beide het voor het zeggen heeft. In een systeem waarin het liberalisme overheerst is de armoede en de schade aan de leefomgeving vele malen groter en voelen maar weinig mensen zich verantwoordelijk voor anderen. Terwijl in een systeem waar het socialisme overheerst de mensen het gevoel hebben onderdrukt te worden en geen vrijheid te hebben en niemand zich verantwoordlijk voelt voor elkaar. In een liberaal sociaal systeem voelen mensen zich en vrij en verantwoordelijk. Zelfs als ze regelmatig met zichzelf in conflict lijken te komen over de schijnbare tegenstelling tussen het liberalisme en socialisme.

Kom je tenslotte tot de vraag:

Is zo’n systeem waarin zowel liberalisme als socialisme voorkomt nu een gevolg van de heersende cultuur of veroorzaakt zij de cultuur waar zij deel van uit maakt.

Maar je krijgt ook de vraag:

Zijn liberalisme en socialisme eigenlijk wel tegenstellingen als ze beide praktische pogingen doen om mensen een bestaansminimum aan te bieden?

☭ Index

Extra

Afbeeldingen