Wat wil je weten over e Court

De rechtbank on line

E-Court is eenvoudig uitgelegd een online rechtbank. Anders dan bij de klassieke rechtsgang verloopt hier de procedure dus elektronisch. De bedoeling is om snelle, vooral betaalbare maar ook deskundige rechtspraak te organiseren voor bijna iedereen. Bijna in die zin dat alle rechtsgebieden nog niet in behandeling worden genomen. Reeds enkele dagen na de start was er heisa…

 

E-Court betrouwbaar?

e-Court wordt georganiseerd door een onafhankelijke stichting. Deze heeft (en is daar nog mee bezig) ervaren juristen waaronder (oud)advocaten, rechters, notarissen, (bedrijfs)juristen aangetrokken. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en er is ook een Raad van Toezicht die toekijkt op de prestaties van het bestuur.

Wat doet e-Court niet?

e-Court behandelt geen faillissementsrecht, strafrechtzaken, fiscale en bestuursrechtelijke, en tot op heden, geen echtscheidingen.

Wat doet e-Court wel?

Conflicten binnen de volgende rechtsgebieden:

 • contracten en aansprakelijkheid algemeen;
 • arbeidsrecht: beëindiging overeenkomst met kantonrechtersformule; arbeidsconflicten;
 • huurrecht;
 • burenrecht oftewel burenruzies;
 • intellectueel eigendomsrecht;
 • bouw- en aanbestedingsrecht;
 • ICT-recht;

. incassozaken tot 100.000 euro.

De procedure: 8 weken?!

♦ Zowel een particulier als een MKB-bedrijf kunnen gebruik maken van e-Court. Echter u kunt dat niet zelf doen maar heeft daarvoor een advocaat of jurist nodig. Deze raadsman krijgt u toegewezen via de Servicedesk (Tel. 0900-222 8885).

♦ Komt het tot een samenwerking dan registreert de jurist/advocaat zich bij e-Court, nodigt de tegenpartij uit en de procedure start. Via de site en email wordt u altijd en volledig op de hoogte gehouden van de lopende procedure. Gebruikers identificeren zich met een gebruikersnaam en een wachtwoord. 

♦ e-Court belooft een vonnis binnen 8 weken. Bent u het niet eens met het vonnis dan kunt u in hoger beroep gaan (wel tijdens de 7de week doen). Deze procedure duurt dan nog eens 4 weken. Voor een gedetailleerde uitleg van het verloop van de procedure: raadpleeg de website.

Is het rechtsgeldig?

Een vonnis van e-Court heeft dezelfde werking als een vonnis van een traditionele overheidsrechter. De uitspraak van de rechter wordt vastgelegd in een speciaal daarvoor ontworpen notariële akte die wordt afgegeven door een e-Court-notaris.

Update januari 2012 In het FD staat een artikel met de kop: Vonnissen E-Court niet geldig verklaard. Daarin wordt gesproken van 2000 vonnissen door E-Court tot (ik vermoed) begin 2012. Deze uitspraken zouden volgens dit bericht allemaal over moeten worden gedaan. De rechter heeft ze afgekeurd. De reden: alle partijen die bij een geschil zijn betrokken, moeten op voorhand instemmen met deze vorm van arbitrage (citaat). Onder andere hadden de bedrijven die gebruik maken van E-Court eerst hun Algemene Voorwaarden moeten aanpassen zodat aantoonbaar was dat ze gebruik maakten van de diensten van E-Court. Doen ze dat wél, of hebben ze inmiddels hun AV aangepast, dan is er voor de rechter geen probleem volgens een recente uitspraak van E-Court.

 Interessant voor bedrijven?

 1. Met een e-Court procedure zijn de kosten veel beter op voorhand te berekenen, kunt u ten alle tijden uw electronisch dossier inzien, inclusief de tijdsband die er voor uw zaak staat.
 1. Kiest u als bedrijf ervoor om eventuele geschillen door e-Court te laten behandelen dan mag en moet u dat vermelden in uw overeenkomsten en algemene voorwaarden. Als u hiervan gebruik maakt, is het toegestaan om op uw website en briefpapier het hiernaast geplaatste logo te vermelden.

Wie behandelt uw zaak bij e-Court?

► Elke jurist of advocaat kan zich aansluiten bij e-Court. Na controle en aanvaarding mag de jurist het logo van adviseur bij e-Court voeren en de advocaat het logo van advocaat bij e-Court.

► De rechters van e-Court zijn (oud) advocaten, notarissen en rechters. Zij zijn ervaren, deskundig en onpartijdig. Zij hebben:

 1. dezelfde universitaire opleiding als traditionele overheidsrechters;
 1. meer dan 7 jaar praktijkervaring;
 1. zich gespecialiseerd binnen het civiele recht.

Deurwaarders hebben eveneens een e-Court logo.

Zittingen?

U moet bij het aanmelden van een procedure aangeven of u een zitting wenst. De kosten van de zitting zijn niet inbegrepen in de Court-fee en deze zittingkosten moeten samen met de Court fee (vanaf € 375 excl. BTW) vooraf worden betaald.

Wanneer een conflict over een bedrag van meer dan € 40.000 gaat, is een zitting verplicht.

Ook in hoger beroep is een zitting verplicht.

Kritiek! e-Court geen rechtbank!

Al na enkele dagen verscheen er een mededeling op ‘Rechtspraak.nl’. Dit artikel stelt zwart op wit dat ‘e-Court’ geen rechtbank is. Met name zou het gaan om een vorm van ‘bindend advies’ waarmee beide partijen moeten instemmen dat hun geschil door tussenkomst van e-Court wordt beslecht. In dit opzicht lijkt e-Court dan ook sterk op de al langer bestaande geschillencommissies voor consumentenzaken. De Raad voor de rechtspraak maakt bezwaar tegen het gebruik van de begrippen ‘rechtbank’, ‘rechter’ en ‘rechtspraak’ door e-Court omdat het voor toekomstige gebruikers van e-Court en andere burgers belangrijk is te weten of zij met een rechtbank te maken hebben of niet. Door zich nadrukkelijk als rechtbank te manifesteren, wekt e-Court verwarring.

Conclusie

Het eerste persbericht van de aankondiging van e-Court dateert van 12 januari 2010 en de reactie van De Raad is van 14 januari jl. Dit hele verhaal krijgt dus ongetwijfeld een (juridische) staart. Die juridische staart is er inmiddels (zie update januari 2012).

Concurrentie: Geschil on line