Krijgen wat er niet is

Rechten

20110117Rechten.jpg
Rechten

Veel mensen vinden dat ze rechten hebben en op veel zaken hebben mensen ook recht. Zo hebben we als Nederlandse burgers er recht op dat ambtenaren hun werk doen zonder dat we er steeds meer voor moeten betalen. We hebben er recht op dat politici waar we op stemmen en wiens salaris we betalen naar eer en geweten en zonder last hun keuzes maken. Maar er zijn ook zaken waar we recht op menen te hebben, terwijl dat recht er niet is. Zo denken we vaak dat als wij met meer zijn dan hebben we meer recht op een snelle bediening, dan iemand die alleen is.

❢ Index

Krijgen

Nederland kent behoorlijk wat vastgelegde rechten in het Burgerlijk wetboek. Zo heeft iedereen recht op een jaar garantie. Helaas moet je dat recht zelf halen als je het niet krijgt van een

20110117Justitia.jpg
Justitia

winkelier. Zo hebben we recht op eerlijke algemene voorwaarden. Helaas zul je zelf aangifte moeten doen bij de economische inspectiedienst als je recht wordt geschonden. Zo zijn er nog wel een paar rechten die nogal moeilijk te verkrijgen zijn. Bijvoorbeeld het recht op een gelijke behandeling en het recht op vrije meningsuiting. Het is nog behoorlijk moeilijk om van zulke rechten gebruik te maken. Niet omdat ze niet bestaan, maar omdat de meeste mensen eigenlijk niet weten wat er mee bedoeld wordt.

Je recht krijgen is dus heel vaak moeilijk, omdat het recht er vaak niet is. Niet dat het er niet is in de vorm van wetgeving, maar het is er niet in de vorm van de vaardigheid en de kennis die nodig is om het recht te realiseren. Maar dit ontbreken van kennis en vaardigheid geldt niet alleen voor wettelijke rechten, maar ook voor algemene dagelijkse zaken zoals respect voor anderen tonen of je goede voornemens realiseren.

❢ Index

Ontbreken

20110117Respect.jpg
Respect

Zeker bij het tonen van respect geldt dat kennis en vaardigheid belangrijk is om de ander te laten merken dat je weet wat je doet. Want meestal vinden we het respect dat anderen voor ons hebben geen respect, maar vreemd genoeg vragen we ons niet af hoe het kan dat de ander ons geen respect toont. In plaats daarvan protesteren we fel over het ontbrekende of uitblijvende respect.

Het eenvoudige antwoord op de vraag waarom we geen respect of ons recht niet krijgen is vaak het ontbreken van kennis en vaardigheid en heel soms een houding die niet past. Dus als we van iemand verwachten dat hij onze rechten erkent en ons respect toont, dan moet iemand wel weten dat we die rechten hebben en respect kunnen tonen. Wat dat betreft is respect net zoiets als het spreken van een taal. Als iemand nooit Engels heeft leren spreken, dan kun je niet verwachten dat hij omdat jij het verwacht dat hij Engels zal spreken. Je kunt dus niet krijgen wat er niet is, zelfs niet als je weet dat het bestaat. Zoals je geen water krijgt door op een steen te zuigen.

Iemand moet dus weten wat je bedoelt met respect, maar ook weten welk gedrag volgens jou een uiting is van respect, om voor jou herkenbaar respect te tonen.

❢ Index

Leren

Nu is het voordeel van veel zaken die mensen doen, zoals rechten en respect, dat ze aan te leren zijn. Als je een paar keer voordoet wat je onder respect verstaat, dan zal een ander dat

20110117Emmer.jpg
Emmer

vaak na gaan doen. Als je iemand een paar keer wijst op het feit dat je bepaalde rechten hebt, dan zal hij proberen om die rechten te realiseren. Het is dus allemaal te leren, het is alsof je een lege emmer kunt vullen met water, zonder dat jouw emmer water leeg raakt. Maar je zult dus wel de moeite moeten nemen om de ander te leren wat je van hem verwacht. Want zelfs een lege emmer raakt niet uit zichzelf vol.

Dus als je respect wilt waar je het niet krijgt, dan zul je eerst moeten uitzoeken waarom je het niet krijgt. Mocht dan blijken omdat de ander niet weet wat jij verwacht, dan zul je de ander de kans moeten geven om te leren wat jij verwacht of dat nu om respect gaat of recht. Want het is zoals Hanlon al zei:

Schrijf niet toe aan boze opzet, wat door domheid verklaard kan worden.

Waarbij domheid dus ook onwetendheid kan betekenen.

❢ Index

Extra

Afbeeldingen

Rechten door dipurinku | MERGED

Justitia door dierk schaefer

Respect door Glenda Sims

Emmer door Eric Hart

Index van koppen

⚖ Rechten ⚒ Krijgen ❍ Ontbreken ✍ Leren ∑ Extra ⌘ Afbeeldingen ⌚ Index van koppen

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden