Koopovereenkomst vernietigen: minderjarig kind koopt dure apparatuur

Introductie

Het zal maar gebeuren: uw minderjarige kind koopt zonder uw medeweten en toestemming een plasma-tv van €1.500,-. Omdat u het absoluut niet met de aankoop eens bent wilt u de koop terugdraaien. Kan dit? Ja, het kan. In dit artikel uitleg over hoe u een koopovereenkomst kunt vernietigen. De koop wordt hiermee ongedaan gemaakt.

Juridische termen

Vernietigen koopovereenkomst

Allereerst een klein stukje juridische uitleg. De term koopovereenkomst vernietigen klinkt misschien wat dramatisch, maar zo heet het juridisch. Door een koopovereenkomst te vernietigen is het juridisch zo dat de overeenkomst nooit heeft bestaan. In het voorbeeld uit de introductie is uw kind dus nooit eigenaar geworden van de plasma-tv. De winkelier is altijd eigenaar gebleven. De plasma-tv moet terug naar de winkelier, en uw kind krijgt het geld terug.

Handelingsonbekwaam

Een minderjarig kind is in principe handelingsonbekwaam. Dit houdt in dat uw kind geen overeenkomsten aan kan gaan, van wat voor soort dan ook. Wel is het zo dat een kind overeenkomsten kan sluiten die in de maatschappij gebruikelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het aangaan van een simpele koopovereenkomst: het kopen van een brood in de supermarkt, het kopen van speelgoed en eventueel het hebben van een bijbaantje (arbeidsovereenkomst).

Mocht uw kind een bepaalde overeenkomst aangaan die niet normaal is voor zijn/haar leeftijd, dan moet u in sommige gevallen toestemming geven. Zeker bij ongebruikelijke overeenkomsten is dit het geval.

Koopovereenkomst van de plasma-tv

Doordat uw minderjarig kind een plasma-tv gekocht heeft is er een koopovereenkomst tot stand gekomen tussen uw kind en de winkelier. Hoewel uw kind eigenlijk handelingsonbekwaam is, kan hij normale overeenkomsten aangaan. Een plasma-tv van €1500,- is echter geen normale aankoop voor een kind. U kind was dus niet bekwaam om deze overeenkomst aan te gaan. U kunt dan ook de koopovereenkomst vernietigen op basis van het feit dat u geen toestemming gegeven hebt.

Koopovereenkomst vernietigen: manieren

De koopovereenkomst vernietigen kan op twee manieren, wettelijk gezien. Het kan gerechtelijk (via de rechter) en buitengerechtelijk.

Buitengerechtelijk

De gemakkelijkste manier om de koopovereenkomst te vernietigen is een brief te schrijven aan de winkelier. Doordat u een brief schrijft is het stuk direct schriftelijk, waardoor u eventuele mondelinge toezeggingen niet hoeft te bewijzen. In de brief zet u dat u niets wist van de aankoop (dit moet wel zo zijn! U moet het écht niet weten), dat u het niet eens bent met de aankoop en dan u daarom de koopovereenkomst vernietigt. Vaak zal dit voor de winkelier genoeg zijn is wordt de koop teruggedraaid. Soms is een winkelier echter niet meegaand. In dit geval kunt u voorstellen het geval voor te leggen aan een geschillencommissie. Op deze website vindt u alle geschillencommissies.

Het voordeel van de geschillencommissie is dat het niet veel geld kost. Vaak zal het niet eens zo ver komen want als u enkel al voorstelt een geschillencommissie in te schakelen krabbelen winkeliers al terug. Het gaat namelijk ook om hun goede naam.

Gerechtelijk

Indien een winkelier écht niet mee wil werken dan kunt u naar de rechter stappen. U zult hiervoor bij de kantonrechter van de lokale rechtbank terecht komen. In dit geval moet u wel rekenen op griffiekosten en eventuele kosten van een advocaat. U moet zich dus wel eerst afvragen of u zo ver wilt gaan om de koopovereenkomst te vernietigen. Vaak duurt het ook langer om een uitspraak te krijgen dan via een geschillencommissies.

Indien de rechter in uw voordeel beslist dan zal hij de koopovereenkomst vernietigen voor u.

Gevolgen

De gevolgen van de koopovereenkomst vernietigen is dat de koopovereenkomst nooit bestaan heeft. De plasma-tv is derhalve nooit eigendom van uw kind geworden: de winkelier is eigenaar gebleven. U kind heeft echter wel betaald. Dit geld kunt u terugvragen als onverschuldigde betaling. De winkelier kan niet weigeren het geld terug te geven.

Vragen?

Mocht u na het lezen van dit artikel vragen hebben over het vernietigen van een koopovereenkomst, laat dan een reactie achter.

Aanvullingen/tips/verbeteringen zijn ook altijd welkom! Wederom het verzoek om hiervoor een reactie achter te laten.