Wat is eigendomsvoorbehoud

Introductie

Bij sommige aankopen, vaak bij postorderbedrijven en aankopen op afbetalingen blijft de verkoper eigenaar totdat het hele bedrag betaald is. Dit staat bekend als eigendomsvoorbehoud. Omdat het goed is om te weten waar je aan begint als je een object koopt onder eigendomsvoorbehoud in dit artikel uitleg hierover.

Eigendomsvoorbehoud

Als je iets op afbetaling koopt (oftewel in termijnen betalen) dan kan de verkoper eigendomsvoorbehoud stellen. Dit houdt in dat de verkoper eigenaar blijft totdat het volledige bedrag is betaald. Slaag je er als koper niet in om het hele bedrag te betalen dan gaat het gekochte object terug naar de verkoper.

Van het eigendomsvoorbehoud merk je in feite weinig totdat het fout gaat. Je kunt het gekochte object gewoon gebruiken.

Mocht het object kapot of verloren gaan voordat het hele bedrag is afbetaald dan is men toch verplicht het hele bedrag te betalen. Er zit dus een risico aan verbonden.

Eigendomsvoorbehoud wordt ook wel huurkoop genoemd: je huurt het object in feite totdat je het hele bedrag afbetaald hebt.

Voordelen van eigendomsvoorbehoud

Een van de duidelijkste voordelen van eigendomsvoorbehoud is dat je het totale aankoopbedrag niet in een keer hoeft te betalen. Je betaalt namelijk in termijnen. Zeker bij zeer dure objecten in het zakenleven komt dit veel voor. Het kopende bedrijf kan dan gewoon het object gebruiken terwijl de verkopende partij eigenaar blijft door het eigendomsvoorbehoud.

Ook voor consumenten is het handig. Mocht je nu niet direct het hele bedrag bij elkaar hebben voor een nieuwe auto, dan kun je afspreken om deze onder eigendomsvoorbehoud te kopen. De totale prijs is dan vaak iets hoger, maar je kunt de auto wel direct gebruiken. Je hoeft niet te wachten totdat je het hele bedrag bij elkaar hebt gespaard.

Nadelen van eigendomsvoorbehoud

Een nadeel van eigendomsvoorbehoud is dat de koper een risico loopt. In het geval dat het object kapot gaat of verloren gaat voordat het totale bedrag aan de verkoper betaald is, dan is dit voor risico van de koper. Je moet dus toch het hele bedrag betalen hoewel je het object niet meer kunt gebruiken.

Als je dit echter vergelijkt met een normale situatie (je koopt iets zonder eigendomsvoorbehoud en je betaalt in een keer het hele bedrag) dan valt dit nadeel wel mee. Gaat het gekochte object namelijk kapot of verloren terwijl je het wel in een keer betaald hebt (waardoor je wél eigenaar geworden bent) dan kan je het ook niet gebruiken. In beide situaties kan het object dus niet meer gebruikt worden. Het verschil met eigendomsvoorbehoud is dat in een situatie waar er eigendomsvoorbehoud is ook ná verlies van het object nog steeds betaald moet worden.

Doordat de verkoper een risico wordt genomen (de klant kan niet betalen) zijn producten op afkoop (en daarmee vaak met eigendomsvoorbehoud) duurder dan normale producten. Het prijsverschil kan oplopen tot 10%.

Handtekening vereist

Een koop met eigendomsvoorbehoud gaat nooit vanzelf. De koper moet altijd door middel van een handtekening op een afbetalingsovereenkomst aangeven dat hij instemt met het eigendomsvoorbehoud. Hierdoor word je als koper beschermd: je zit niet onverwacht aan een koop met eigendomsvoorbehoud vast.

Vragen

Mocht er iets in dit artikel niet duidelijk zijn, stel dan een vraag door middel van het plaatsen van een reactie. Ik zal proberen de vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Aanvullingen/commentaren/suggesties zijn ook welkom. Wederom het verzoek deze via een reactie door te geven.