Wanneer komt IPv6 eraan

Wat is IPv6

Aan dit tempo verwacht men dat in 2011 de IP adressen op zullen zijn. Zo lang de voorraad strekt, zullen de nog ter beschikking zijnde IP adressen uit het IPv4 systeem worden uitgedeeld. Daarna is het de beurt aan IPv6. Vergelijk het met autokentekens: op een dag zijn de combinaties uitgeput en moet er een nieuwe combinatie van cijfers en letters worden ingevoerd. Eenvoudig uitgelegd weliswaar maar een dergelijk probleem komt er dus ook aan met IP adressen.

 

Wat als de IP adressen op zijn gebruikt

► We leggen het IP adres eerst nog even uit: IP staat voor Internet en Protocol. Elke computer die de stap naar internet zet (dus zo ongeveer iedereen) krijgt een nummer; vergelijk het met je huisadres. Daarom noemt met het IP-nummer ook IP-adres. Door dit adres leg je contact met andere computers.

► Om dit onderlinge verkeer tussen computers in goede banen te leiden waren er 'verkeers'regels nodig. Deze regels werden in 1981 vastgelegd in het Internet Protocol versie 4, IPv4 dus. De bedoeling was dat men zo'n 4,3 miljard IP-adressen ging kunnen uitdelen en dat men daar een hele tijd mee verder kon.

► Wat blijkt nu? Door het toenemend aantal internet gerelateerde apparaten zoals pc's, mobiele telefoons en PDA's, en de miljarden nieuwe internetters uit China en India, zijn de IP-adressen nu al bijna uitgeput! In de praktijk betekent dit dat er eigenlijk bijna geen nieuwe apparaten meer aan internet kunnen worden gekoppeld. Uiteraard is dit een enorme bedreiging voor o.a. het bedrijfsleven.

De oplossing

♦ Inmiddels is er een nieuw Internet Protocol ontwikkeld: IP versie 6. Hierdoor kunnen weer 2.128 miljard IP-adressen worden toebedeeld. Elk IPv6-adres bestaat uit 8 groepen van 4 alfanumerieke cijfers, 128 bits: 64-bits NET-ID en een 64-bits HOST-ID. Er komen ook verschillende soorten adressen: unicast, multicast en Anycast.

♦ Ook is de 6-versie aanzienlijk verbeterd t.o.v. de 4-versie. Met name de gegevensbeveiliging waardoor het nog beter mogelijk zal zijn om datagegevens versleuteld te versturen en apparaten met IPv6 zullen zichzelf configureren.

In de praktijk

  • De implementatie van IPv6 is niet zo eenvoudig. Voor de Providers en netwerkbedrijven is er werk aan de winkel. Zowel de 4- als de 6-versie moeten immers vlekkeloos naast elkaar functioneren. In vaktermen noemt men dit 'dual-stack' verbindingen. In dit geval heeft men zowel een zowel een IPv4- als een IPv6-adres. Gevolg is dan wel dat beide stacks moeten worden beveiligd.
  • Waarschijnlijk scenario: het bedrijfsnetwerk is gebaseerd is op IPv4 maar de gebruikers van dat netwerk leggen toch een IPv6-verbinding naar een server op het internet. De bedrijfsrouter zal dat IPv6-verkeer via een 'tunnel' doorlaten maar dit betekent wel dat de firewall dat verkeer niet kan analyseren. IPv6-tunnels zijn dan ook een beveiligingsrisico waar bedrijven de komende jaren rekening mee moeten houden. De meeste besturingssystemen van de laatste 3 jaren schakelen immers IPv6 standaard in: Windows vanaf Vista, Mac OS X vanaf Panther, Windows Mobile vanaf versie 5 en Ubuntu ook al sinds Dapper Drake (6.06). De apparatuur is dus reeds klaar. Naar schatting 0,1% van het wereldwijde IP-verkeer is momenteel IPv6.

Kritiek

Op het nieuwe systeem is er ook al: de overschakeling zal niet, zoals eerder voorspeld, tot een merkbaar sneller of veiliger internet leiden!

Link: Europese organisatie