Webshop en bestemmingsplan

Inleiding

De meeste vragen die gesteld worden bij het starten een webshop zijn van financiële aard. Wat de meeste starters zich echter niet realiseren is het feit dat de activiteiten in overeenstemming dienen te zijn met het geldende bestemmingsplan. Webshop-activiteiten vallen onder de detailhandel, en dit is niet overal toegestaan.

Gemeentelijk beleid

Om op dat gebied een beleid te gaan voeren, heeft men een modelverordening opgesteld, die door alle gemeenten kunnen worden gehanteerd. Een voorbeeld van zo een verordening staat hieronder weergegeven.

Modelverordening internetverkoop

Veel startende ondernemers en part-time ondernemers verkopen producten vanuit de woning,waarbij het internet of een verkoopbrochure feitelijk de showroom is. Volgens de letter van de wet is er sprake van detailhandel, maar door het ontbreken van een showroom heeft het feitelijk een heel andere uitstraling.

Omschrijving:

Internet kan worden omschreven als één grote showroom. Detailhandel heeft daarom geen showroom meer nodig. Sommige handelaren hebben een eigen site en sommige werken via vraag- en aanbodsites zoals "E-bay" en "Marktplaats.nl". hebben daarom een heel andere uitstraling dan traditionele winkels. Een persoon met alleen een computer kan vanuit zijn woonhuis veel verkopen zonder dat het de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving aantast. Zeker als de geleverde producten niet worden opgehaald, maar verstuurd per post. Een dergelijk bedrijf kan zich gemakkelijk ongemerkt op een bedrijventerrein of zelfs in een woning vestigen.

De vraag is of dit gewenst is?

Definitie:

Detailhandel zonder showroom, waarvan de handel voornamelijk via Internet en andere media loopt.

Criteria voor vestiging in een bedrijfsruimte:

  • Geen showroom of andersoortige winkelopstelling;
  • Volledig assortiment alleen te bezichtigen via Internet of (post)catalogus;
  • Bezoek blijft beperkt tot een enkel bezoek per week;
  • Levering van producten vindt hoofdzakelijk plaats via post of koeriersdiensten;
  • De hoofdactiviteit moet voldoen aan de bestemmingsplanvoorschriften.

Criteria voor vestiging in een woning:

  • Mits ondergeschikt aan de woonfunctie, dan wordt het beschouwd als aan huis verbonden beroep. Ondernemer moet wel opzet en vloeroppervlak via een plattegrond van de woningen laten toetsen op ondergeschiktheid;
  • Maximaal 20% van het vloeroppervlak met een maximum van 25m²;
  • De levering van producten mag niet leiden tot onveilige (verkees)situaties;
  • Geen uiterlijke wijzigingen aan de woning, anders dan een bord met een omvang van maximaal een halve vierkante meter.

Locatie:

In principe in iedere woning en in ieder bedrijfspand. Dit laatste mits de hoofdactiviteit wel voldoet aan de bestemmingsplanvoorschriften.

Beleid:

Een verzoek tot vestiging van een internetwinkel zal in eerste instantie worden getoetst aan het vigerende bestemmingsplan. Kleinschalige internetwinkels passen in principe binnen de bestemmingsvoorschriften van een woonbestemming. Dit moet echter te allen tijde worden getoetst door de gemeente. Verzoeker zal dus via een brief en een plattegrond de ondergeschiktheid moeten aantonen. Indien er inderdaad sprake is van ondergeschiktheid, dan zal dit schriftelijk bevestigd worden door de gemeente. Als het verzoek niet voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan zal op basis van bovenstaande criteria vrijstelling van het bestemmingsplan worden overwogen.

Conclusie

Het is zinvol om het bestemmingsplan van uw gemeente te raadplegen, als u het voornemen heeft om een webshop te beginnen. Het bestemmingsplan van uw gemeente kunt u raadplegen via internet.

Zijn er geen belemmeringen in het bestemmingsplan, dan hoeft u geen actie te ondernemen. Is dit echter wèl het geval, dan dient u een verzoek om vrijstelling in te dienen.

Bron

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Webshop voor de bestuursrechter (2011)

Lees ook

Wat is planschade