Wat is een avatar

Inleiding

Soms komt de term avatar voorbij. Voornamelijk bij virtuele werelden en op het internet in het algemeen komt deze term veel voor. Meestal wordt wel duidelijk wat er hiermee bedoeld wordt, maar hier toch het antwoord op de vraag: wat is een avatar.

Een avatar

Een avatar is een virtuele representatie van jezelf. Dit kan zijn in de vorm van een plaatje in bijvoorbeeld het chatprogramma MSN Messenger of een personage in 3D (poppetje) in een virtuele wereld. Het nut van een avatar is dat je kunt laten zien je bent of wie je wilt zijn. Met je avatar in een virtuele wereld beweeg je je door deze wereld heen. Mensen zien dat je aanwezig bent, hoe je eruit ziet en kunnen verschillende acties met je uitvoeren (afhankelijk van de game/virtuele wereld).

Op forums worden avatars ook gebruikt. Dit zijn de plaatjes die je naast je bericht ziet staan. Op deze manier wordt snel duidelijk wie het bericht geplaatst heeft omdat men je herkent aan je plaatje.

Herkomst van het begrip avatar

Oorspronkelijk komt het woord Avatar van Avatara (Sanskrit) hetgeen "incarnatie" betekent. Hiermee wordt ook wel gewezen op de incarnatie van de god Vishnu in India: deze God heeft meerdere incarnaties, ook wel Avatars genoemd.

The Matrix

Ook een aardig voorbeeld van avatars zie je in The Matrix. In deze films worden mensen in de echte wereld aan een computer gekoppeld om "The Matrix" in te gaan. Op het moment dat ze daar verschijnen zien ze er anders uit en hebben ze andere mogelijkheden dan in het normale leven. Hun virtuele representatie is in feite hun avatar.