Waarom modereren

Modereren

Pagina op LeerWiki

Er zijn nogal wat sites die de reacties van deelnemers of de artikelen van hun gebruikers modereren. LeerWiki is het eerste voorbeeld dat gegeven kan worden. Maar zo zijn er nog heel veel sites die modereren. Sommige doen dat bijna automatisch op basis van het controleren op bepaalde woorden. Andere websites doen dat met moderatoren. Maar waar let zo’n moderator nu eigenlijk op. Maar vooral: Waarom let hij of zij daar op?

↨ Index

Waarom modereren

De belangrijkste reden om te modereren is het garanderen van een bepaalde kwaliteit van artikelen en reacties. Het doel van het garanderen van die kwaliteit is het geschikt houden van een site voor zoveel mogelijk lezers. Zo heeft een site als LeerWiki er niet zoveel aan als het artikelen en reacties bevat die niet verder gaan dan het uiten van een bepaald gevoel. Daar zijnEmotionele tennisser andere sites voor, die graag hun lezers en reageerders de kans geeft om vanuit hun onderbuikgevoel te reageren. Gevoelsmatige reacties dragen namelijk niets bij aan de inhoudelijke discussie en het persoonlijke leerproces van de lezers. Ze maken alleen maar duidelijk dat het beschreven onderwerp bepaalde gevoelens oproept die tot gevoelsreacties leiden, die niets bijdragen aan een dieper begrip van het onderwerp. Met uitzondering van het feit dat het duidelijk wordt dat het onderwerp bij bepaalde personen gevoelig ligt.

Een secundaire reden achter het toegankelijk houden voor zoveel mogelijk lezers van een site als LeerWiki, maar ook bijvoorbeeld Infonu, is natuurlijk het feit dat je daarmee ook je inkomsten kunt vergroten. Zeker als je inkomsten afhankelijk zijn van bezoekers die op Adsense advertenties klikken. Dit in tegenstelling bijvoorbeeld tot sites als Geenstijl, Fok.nl, Sargasso en vele anderen, die werken met affiliate marketing links.

Naast het toegankelijk en leesbaar houden van een site is modereren natuurlijk ook een vorm van zelf bescherming. Als je namelijk in je algemene voorwaarden stelt dat onbeschoft gedrag niet is toegestaan, dan moet je dat gedrag natuurlijk al in de kiem smoren voordat het openbaar wordt. Natuurlijk is het niet helemaal tegen te gaan, zeker niet op een site die over de tienduizend artikelen bevat. Maar je kunt in ieder geval aan de poort controleren of een artikel het gewenste niveau bevat. Waarbij het gewenste niveau bepaald wordt door taalgebruik en spellings- en taalniveau. Overigens betekent dit niet dat je geen Jip en Janneke taal mag gebruiken, maar het betekent zeker dat je anderen niet mag beledigen in Jip en Janneke taal.

↨ Index

Waarop letten moderatoren

Als het om LeerWiki gaat dan letten de moderatoren op de volgende punten:

 1. Categorie (is er een categorie en klopt die met het artikel)
 2. Titel (past de titel bij de inhoud van het artikel)
 3. Kopgebruik (worden er H1, H2 en H3 koppen gebruikt)
 4. Indeling artikel (is het artikel leesbaar ingedeeld)
 5. Taalgebruik (is het artikel leesbaar)
 6. Spelling- en taalfouten (is de spelling correct, maar gebruikt men ook de juiste combinaties van werkwoorden en voorzetsels)
 7. Lengte (is het artikel tenminste 500 woorden)
 8. Volledigheid (is het artikel een afgerond geheel en begrijpelijk voor de lezer)
 9. Plagiaat (is het artikel uniek voor LeerWiki maar ook uniek voor internet)
 10. Dubbele inhoud (is het onderwerp niet al eerder behandeld op LeerWiki)
 11. Afbeeldingen (passen de afbeeldingen bij de inhoud, zijn ze vrij van auteursrecht)

Dat lijken veel punten om op te letten, maar daarbij zijn er een paar extra belangrijk.

↨ Index

Categorie

Zo is de categorie belangrijk voor een artikel, om goed gevonden te worden. Zonder categorie kent het artikel namelijk geen site interne links, van de voorpagina, de categoriepagina en de Logos bing yahoo googleauteurspagina naar het artikel.

↨ Index

Titel

De relatie tussen titel en artikel is belangrijk, omdat een goede titel lezers trekt. Maar een titel die niet past bij een artikel verlaagt weer de kans dat je gevonden wordt in de zoekmachines. De eenvoudige reden daarvoor is dat zoekmachines kijken of de begrippen uit de titel terugkomen in het artikel. Zo ja, dan kom je hoger in de resultaten. Zo nee, dan verdwijnt het artikel naar de achterpagina’s van de resultaten. Daarmee verlaag je de waarde van het artikel en de site waarop het artikel staat. Maar dat is niet de enige reden om op de titel te letten. Het is gewoon irritant voor lezers om met een bepaald idee te beginnen aan een artikel en dan te moeten ontdekken dat hun verwachting niet klopt. Zeker als ze merken dat de titel bedoeld was om lezers te trekken en niet om de inhoud van het artikel af te dekken.

↨ Index

Kopgebruik

Op LeerWiki is het kopgebruik belangrijk omdat het lezers een houvast geeft bij het lezen van artikelen. Om kopgebruik te garanderen is het gekoppeld aan adsense vertoningen. Zonder H1 koppen komen er geen adsense advertenties en zonder advertenties geen inkomsten.

Overigens geldt voor koppen hetzelfde als voor artikel titels. Ze moeten wel toepasselijk zijn voor de tekst die er op volgt. Ook zoekmachines letten daarop om de kwaliteit van een artikel te bepalen.

↨ Index

Lengte

Een artikel van tenminste 500 woorden is voor zoekmachines goed te doorzoeken. Er staat vaak meerdere keren het hoofdbegrip uit de titel in het artikel, daardoor krijgt het artikel samenhang. Verder bieden 500 woorden veel makkelijker de mogelijkheid om een volledig artikel te schrijven dan bijvoorbeeld 1000 tekens. Een artikel van 1000 tekens kan eigenlijk niet veel meer zijn dan een ophoesten van een persoonlijk gevoel of mening. Maar 500 woorden leest ook net lekker weg en biedt toch een hoeveelheid interessante informatie. Onder lengte valt ook het begrip volledigheid. Is het artikel een afgerond verhaal. Bevat het een inleiding, een uitleg van het onderwerp en een conclusie bijvoorbeeld. Of ligt het artikel er bij als een soort platgereden slachtoffer van een botsing tussen een klein dier en een auto. Het is onherkenbaar als artikel en ziet er niet aantrekkelijk uit om te lezen.

↨ Index

Dubbele artikelen

Omdat zoekmachines meer waardering geven aan unieke artikelen is het dus zinnig voor websites om te voorkomen dat onderwerpen dubbel behandeld worden. Dat betekent niet dat hetzelfde onderwerp niet behandeld mag worden, maar niet op dezelfde manier. Maar dat is vaak ook niet nodig. Zo lijkt belasting als onderwerp een eenzijdig onderwerp. Maar het hoeft bijvoorbeeld niet alleen maar bekeken te worden vanuit de regels en voorwaarden die bij een bepaalde belastingmaatregel horen. Je kunt belasting ook bekijken vanuit de invloed die het heeft op de huishoudelijke uitgaven of de voordelen die het oplevert als het uitgegeven wordt door de overheid. Zo is ieder onderwerp vanuit meerdere oogpunten te behandelen. Maar twee keer hetzelfde artikel, alleen anders geschreven is niet interessant. Het is niet interessant voor de lezers, niet voor de zoekmachines en niet voor de website waar het op gepubliceerd zou worden.

↨ Index

Taal- en spelfouten

Het overkomt iedereen wel dat ze taal- of spelfouten maken. De huidige spellingscontrole software werkt tenslotte op harde vergelijking van woorden. Het is niet gebaseerd op grammaticale regels. Dus een zin waarin “je” achter het werkwoord staat en in de tegenwoordige tijd de t weggelaten moet worden, zal niet gezien worden. “Je loopt goed” en “Loopt je goed” zijn namelijk beide correct gespeld. Ook al had er niet “Loopt je goed” maar “Loop je goed” moeten staan.

Er is een eenvoudige reden voor moderatoren om te letten op taal- en spelfouten , ondanks het feit dat ze niets zeggen over de kwaliteit van de inhoud van een artikel. Zoals ik al schreef is het de bedoeling dat zoveel mogelijk lezers een artikel kunnen lezen, dus ook lezers die een artikel eerst beoordelen op zijn taal- en spelfouten en dan pas de inhoud bekijken. Of lezers die als ze teveel taal- en spelfouten tegenkomen in een artikel stoppen met lezen en het artikel en de website verlaten met het idee dat het onbetrouwbaar. Als je namelijk al geen behoorlijke taal kunt produceren, hoe kun je dan een behoorlijke inhoud leveren.

Maar het staat ook slordig en ongeïnteresseerd van de auteur om een artikel met taal- en spelfouten te publiceren. In dit geval is modereren dus ook bedoeld om de auteur tegen zichzelf te beschermen en overbodige kritiek van lezers.

↨ Index

Daarom modereren

Modereren is dus ten eerste bedoeld om een website toegankelijk te houden voor een zo breed mogelijk publiek. Ten eerste om te voorkomen dat er ongewenste artikelen worden gepubliceerd. Ten tweede om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de artikelen een bepaald minimum halen.Een leesloupje op een pagina Ten derde om te zorgen dat de artikelen goed gevonden worden door zoekmachines.

Verder is modereren bedoeld om te garanderen dat artikelen voldoen aan bepaalde eisen die Google Adsense stelt aan website die gebruik willen maken van Adsense. Maar het is ook bedoeld om auteurs tegen zichzelf te beschermen.

Uiteindelijk moet iedereen, zowel de lezer, de auteur als de moderator plezier beleven aan het artikel. Voor de meeste moderatoren is dat vaak het lezen van interessante onderwerpen en artikelen, die ze normaliter nooit zouden lezen. Voor de meeste auteurs is dat de wetenschap dat hun artikel leesbaar en bruikbaar is voor lezers. Voor de meeste lezers is het het feit te weten dat een artikel dat ze vinden leesbaar is en informatief en misschien zelfs wel het antwoord op hun vraag.

↨ Index

Extra

Afbeeldingen

LeerWiki door Normyo

Emotie door John Togasaki

Yahoo door gaku.

Bing door Dan Thornton

Vergrootglas door Tam Tam

Index van koppen

� Modereren
⍄ Waarom modereren
▵ Waarop letten moderatoren
╮ Categorie
∞ Titel
⟴ Kopgebruik
⇳ Lengte
✙ Dubbele artikelen
✗ Taal- en spelfouten
⚠ Daarom modereren
ℨ Extra
∀ Afbeeldingen
➲ Index van koppen

Reacties (2)

Reageer
Normyo reageerde 10 jaar geleden
18 Jun 22:52
Dat is een zeer terechte vraag R.Baartscheer.

Helaas is de macht van de moderator oneindig, of je moet ingewikkelde systemen gaan bouwen als dubbele of drie persoonsmoderatie met wegingen. Maar zelfs dan is eerlijkheid niet gegarandeerd. Alles wat mensen maken is namelijk te kraken. Niet voor niets blijken juist de meeste witte boorden misdrijven gepleegd te worden door mensen die vertrouwd worden binnen systemen die ontworpen zijn op basis van wantrouwen en vertrouwen. Gelukkig hangt er bij moderatie economisch niet veel vanaf of een moderator goed of afkeurt.

Maar ik kan me voorstellen dat je als slachtoffer van een slechte moderator behoorlijk de pee in kan krijgen en al je plezier kunt verliezen. Ik denk dat het enige wat je dan kunt doen is opzoek gaan naar een site waar de moderatie zo eerlijk mogelijk gebeurt en past bij wat je zelf verwacht.
R.Baartscheer reageerde 11 jaar geleden
16 Jun 12:51
Even over het modereren.De implicatie mag natuurlijk niet ontstaan,dat zo'n moderator als vanzelf integer,vakbekwaam,onpartijdijg, kortom eig, de dictator boven de site is.Het is niet duidelijk,door wie of wat de
moderator gemodereerd wordt.Het lijkt er op dat hij/zij vrijuit kan beslissen zonder enige controle.Dit neigt mij
toch tot enige zorg.Wat is zijn/haar screening?.En ik denk nu nog maar alleen in termen v/e 'vrije westerse we-
reld'.Slotvr. hoe zit 't met de 'macht' v/e moderator?