Wat is crowdsourcing

Crowdsourcing

Crowdsourcing is natuurlijk weer een Engelstalige overgewaaide term uit Amerika. Wat betekent crowdsourcing in eenvoudig Nederlands? Niets anders dan een groep mensen die bijdragen aan hetzelfde doel. Of met andere woorden: crowd staat voor massa en sourcing voor bron van informatie. Voor nieuwe producten wordt er meer en meer beroep gedaan op deze vorm van marktonderzoek. Dat leggen we in dit artikel uit.
 

De crowd is de klant

Het is algemeen bekend: wij, als klant van vandaag, laten ons niets meer wijsmaken. We zijn mondiger geworden. We laten onze mening horen. Met de komst van internet en meer bepaalde de sociale media, is dat ook een stuk eenvoudiger geworden. Een voorbeeld: toen Youp van ’t Hek de aanval opende op T-Mobile sprong elke ontevreden klant op de kar. De klant van vandaag laat zich niet zo maar afschepen, in de wacht zetten, een klacht die niet wordt behandeld, schakelen Omroep Max of Kassa! in, richt zich tot de ombudsman, schrijft naar Humo lezersbrieven of naar de regionale krant, of roept een Facebook pagina in het leven om zijn gal te spuien!

Een gevaar voor bedrijven?

Bedrijven moeten dus bij de les blijven! Voor hen is het pure noodzaak om ‘de crowd’ onder controle te houden. Eigenlijk kun je deze trend vergelijken met de stewards in een voetbalstadion: hou de massa onder controle en treedt alert op als de boel dreigt te ontsporen. Helaas, sommige bedrijven zien het nut van een dergelijke controle (nog) niet in. Zij realiseren zich (nog) niet de kracht van de massa, of eenvoudig gesteld: de power van de consumenten: zij kunnen een merk maken maar ook kraken!

Willen zij de consument in de hand houden, er controle over houden, dan spreekt men van een nieuwe tak van sport: Crowd-managen. En niet alleen bedrijven moet deze nieuwe vorm van management beheersen, ook bijvoorbeeld politici moeten er heel voorzichtig mee omspringen! Kortom: onderschat de kracht/invloed van je aanhang niet vandaag de dag! En als er calamiteiten ontstaan, reageer dan zo snel mogelijk.

Voordeel voor bedrijven

Anderzijds kan crowdsourcing ook door bedrijven worden gebruikt in hun voordeel. Stel dat je een nieuw product of merknaam wil introduceren. Door eerst de consument(en) te raadplegen over bijvoorbeeld de verpakking, de kleuren, de prijs, het gebruiksgemak enzovoort, kan de mening van de toekomstige consument een ware bron van informatie zijn. Door vooraf ‘de massa’ om advies te vragen, kan veel ellende worden voorkomen. Dat is ook een vorm van ‘raadpleeg the crowd’ die meer en meer zijn nut bewijst. Er zijn zelfs gespecialiseerde bedrijven die zich met deze onderzoeken bezig houden. Zij organiseren als het ware een vorm van consumentenpanels op vraag van de bedrijven. Bijvoorbeeld door de toekomstige klant een proefpakket te bezorgen, door online hun mening te spuien, en dat allemaal gratis… Want de consument geeft maar al te graag zijn of haar mening!

Nederland en crowdsourcing?

Het meest bekende online platform over crowdsourcing is Battle of concepts. Bedrijven kunnen hier hun 'probleem/vraag' rond hun product posten tegen betaling. Het onderwerp noemt men dan een battle. Vervolgens kunnen oplossingen worden aangedragen. De beste 20 oplossingen worden financieel beloond. Die beloning kan gaan van € 100 tot een paar duizend euro.

Battle of concepts

Wat is crowdFUNDING?

Conclusie

Als we de toestanden in het Midden Oosten zien, zie je genoeg. Onderschat de invloed van de man in de straat niet langer. En als je op voorhand wil weten hoe de man in de straat denkt, wat hij of zij wil, wat hij of zij vooral NIET wil, vraag het dan eerst! Dat is de bottom line van crowdsourcing.