Een goedkope fiets kopen met het fietsplan van de werkgever

Het fietsplan

Bij veel bedrijven is het mogelijk om van het bruto loon een fiets aan te schaffen. In dit artikel vindt u informatie over hoe het fietsenplan precies werkt, welke vormen er zijn en welke voordelen er te behalen zijn.

Fiscaal vriendelijk fietsen met het fietsenplan

Het fietsenplan is een project dat door de werkgever opgezet kan worden om het gebruik van de fiets voor woon-werk verkeer te stimuleren. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. De werknemer moet bijvoorbeeld aan kunnen tonen dat hij meer dan de helft van de werkdagen ook daadwerkelijk met de fiets naar het werk gaat. Er zijn drie verschillende mogelijkheden in dit project:

  1. De werkgever schenkt de werknemer een fiets,
  2. de werkgever stelt de werknemer een fiets ter beschikking of
  3. de werkgever financiert de fiets voor.

Aan iedere vorm zijn voorwaarden verbonden, die hieronder worden uitgelegd.

Fiets schenken

Wanneer de werkgever de werknemer een fiets schenkt, wordt de werknemer meteen eigenaar van de fiets. De werknemer moet een eenmalige fiscale bijtelling van €68 betalen. De werkgever mag de werknemer een keer per drie jaar een nieuwe fiets schenken via het fietsenplan.

Fiets ter beschikking stellen

Als de werkgever een fiets ter beschikking stelt aan de werknemer, blijft de fiets eigendom van de werkgever. Er hoeft in dat geval geen fiscale bijtelling gerekend te worden. Na vijf jaar mag de werkgever de werknemer de fiets schenken zonder dat er fiscale bijtelling gerekend hoeft te worden.

Fiets voorfinancieren

De meest gebruikte vorm binnen het fietsenplan is de voorfinanciering van een fiets. De werkgever betaalt de fiets voor de werknemer. Deze betaalt de fiets terug door middel van het inleveren van bruto loon, vakantiedagen of overuren. Dit kan in termijnen gebeuren. Wanneer uw werkgever een fietsenplan aanbiedt, kunt u in de CAO vinden op welke manier dit binnen uw bedrijf geregeld is.

Voorwaarden voor deelname aan het fietsplan

Zoals gezegd is een van de voorwaarden voor deelname dat de werknemer minstens de helft van de werkdagen daadwerkelijk op de fiets naar het werk gaat. Als regel hiervoor staat dat de werknemer maximaal 15 kilometer van het werk afwoont of de fiets aantoonbaar gebruikt voor voor- of natransport (denk hierbij aan van en naar het station).

De aanschafprijs van de fiets

De aanschafprijs van de fiets kent geen maximum, maar er is wel een maximum aan het bedrag wat vrijgesteld wordt. Wanneer de werknemer een duurdere fiets wil aanschaffen, moet hij het verschil zelf bijleggen.

Een keer per drie jaar deelnemen

Er kan slechts een keer per drie jaar deelgenomen worden aan het fietsenplan, en er mag maar een fiets per werknemer aangeschaft worden. Kinderfietsen vallen niet onder het fietsenplan.

Fietsverzekering en accessoires

De werkgever mag de fietsverzekering van de werknemer belastingvrij betalen. Daarnaast mag er een bedrag van maximaal €250 per drie jaar beschikbaar worden gesteld voor onderhoud en reparatie. Ook fiets accessoires mogen worden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan een fietsnavigatie systeem, zoals Garmin.

De werkgever kan daarnaast belastingvrij strippenkaarten of treinkaarten verstrekken voor regenachtige dagen.

Andere interessante fiscale regelingen

Het PC-privé project was een soortgelijke regeling waarmee van het brutoloon een computer voor thuisgebruik aangekocht kon worden. Deze regeling was aanvankelijk bedacht om het gebruik van de PC te bevorderen. Deze regeling is echter in 2004 afgeschaft.