Worden bijen met uitsterven bedreigd?

De mens is afhankelijk van de bij

De mens gedraagt zich over het algemeen onafhankelijk. We komen sterk en intelligent over als heerser van de wereld, maar worden wij als mens straks niet met uitsterven bedreigd?

Het is een gegeven. Er zijn bijenvolken die met uitsterven bedreigd worden. De mens is dus wel degelijk afhankelijk. 

Bestuiven…, een vak apart!

Bijen zijn niet alleen vliegende, mooie, kleine insecten, ze zijn ook nog eens nuttig voor mens en dier. “Nuttig” is een understatement! Het zijn de bijen die met hun actieve arbeid meer dan 70% van onze belangrijkste landbouwgewassen, zoals fruit en groeten bestuiven. Bestuiven is nu eenmaal een vak apart die onze bijen toch het beste uitoefenen. We moeten ook niet anders willen, omdat de bij nu eenmaal die bijzondere functie heeft en dat

prima doet voor ons ecosysteem. 

Als er niet of nauwelijks bijen bestaan zullen veel planten, bloemen, groenten en fruit verdwijnen, maar ook mens en dier die van de gekleurde leefomgeving gebruik maakt. 

Pesticiden zijn de hoofdoorzaak

Het uitsterven van bijenvolken wordt met name veroorzaakt door pesticiden welke gevaarlijk zijn voor de bij. Maar ook milieuvervuiling, het verdwijnen van planten en bloemen en het verminderen van nestgelegenheid van de bijen,

is hiervan het gevolg.

De vraag aan de Europese Commissie is of zij naar betrokken en bezorgde burgers en bijenhouders willen luisteren zodat er na die eerste goede stap van het verbieden van drie soorten pesticiden, nog meer maatregelen worden genomen. Dit  omdat het verbieden van drie soorten pesticiden absoluut niet genoeg is om de massale bijensterfte te stoppen. 

Nog meer pesticiden uitbannen en de stralingsnormen verlagen zal zin hebben. Elke verbetering is tenslotte een stap in de goede richting.

De media

Hoewel dit gegeven niet elke dag het nieuws haalt is de sterfte van bijenvolken een enorm belangrijk onderwerp dat vraagt om nog meer drastische maatregelen. Zoals we nu weten zijn pesticiden de hoofdoorzaak van de bijensterfte en heeft de Europese Commissie een eerste stap gezet om een paar bestrijdingsmiddelen, die levensbedreigend zijn voor de bijen, te verbieden.

Het kost de belanghebbende een hoop geld om een alternatief te bedenken in plaats van de (verboden) pesticiden te gebruiken. Dit maakt het dus enorm lastig.

Als bijen uitsterven

In een aantal delen van China wordt de bestuiving al met de hand gedaan. Als de bijen allemaal  uitgestorven zijn dan zal ongeveer een derde van onze voedselgewassen met de hand of op een andere manier bestoven moeten worden.

Wat kunnen we zelf doen?

Naast de maatregelen van de overheid kunnen we er zelf ook voor zorgen dat er genoeg goede en veilige nestplaatsen zijn die de bijen jarenlang kunnen gebruiken. De meest eenvoudige manier is dat iedereen met een ruime tuin een bijenhotel neemt en alternatieve (milieuvriendelijke) bestrijdingsmiddelen gebruikt. Een hotel voor bijen is prima zelf te maken.

Een iets prijzige manier, welke doorgaans door bedrijven wordt aangeschaft, is het plaatsen van een bijenkasteel.

“Als de bijen sterven, heeft de mens nog 4 jaar te gaan.”

Albert Einstein

Conclusie

Diverse bijenvolken worden bedreigd met uitsterven. Bijen bestuiven met hun actieve arbeid meer dan 70% van onze belangrijkste landbouwgewassen. Pesticiden zijn de hoofdoorzaak dat ervoor zorgt dat bijenvolken bedreigt worden met uitsterven. Om erop toe te zien dat dit niet gebeurt hebben we hulp nodig van de overheid. Zelf kunnen we ook een handje helpen door de bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn niet te gebruiken en een bijenhotel in de tuin te plaatsen. We hebben de bijen - zonder twijfel - nodig om voort te bestaan!

 (Bron afbeelding: Wikimedia.org - auteur: Anconcaqua)