Wat is een pandemie

Inleiding

Een pandemie is een epidemie op wereldwijde schaal. Tevens zijn er 3 voorwaarden voordat een ziekte zich een pandemie mag noemen:

 • De ziekte moet nieuw zijn en er zijn nog geen vaccins voor ontwikkeld.
 • De ziekte infecteert mensen en veroorzaakt hevige klachten.
 • De ziekte verspreidt zich gemakkelijk onder mensen.

Van epidemie naar pandemie

Er is sprake van een epidemie als een ziekte bij enkele individuen voorkomt. Gaat dit over naar een groter deel van de bevolking dan spreekt men van een epidemische verheffing.

Een pandemie is eigenlijk hetzelfde als een epidemie, echter gaat een pandemie ook over landgrenzen heen.

hoe ontstaat een pandemie

Een pandemie ontstaat vaak in bepaalde situaties waar mens en dier dicht op elkaar leven en het gaat vaak samen met slechte hygiëne. Deze mix vormt een soort van katalysator voor genetische transformatie naar een meer agressief virus: de genetic shift.

Voorbeelden van pandemieën

 • Antoninische pest (165–180), dit was hoogstwaarschijnlijk een pokken-pandemie, die zich in het gebied van het Romeinse Rijk uitbreidde, en rond de vijf miljoen doden veroorzaakte.
 • Justinianische pest(begonnen in 541), deze had uitwerkingen tot in de 8e eeuw. De pest verspreidde zich rond het Middellandse Zeegebied.
 • Pest (1347-1352), deze breidde zich uit over geheel Europa en had een geschatte omvang van 25 miljoen doden (een derde van de toenmalige bevolking).
 • Pest (1896 tot 1945), deze pandemie was wereldwijd en kende totaal zo'n 12 miljoen doden.
 • Spaanse griep (1918-1920) verspreidde zich wereldwijd en kende 500 miljoen zieken en vermoedelijk 20 tot 50 miljoen doden.
 • Aziatische griep (1957) was vooral merkbaar in Azië en is geschat op 1 miljoen doden.
 • Hongkonggriep(1968) 700.000 doden, vooral in Azie.

Welke gevolgen kan een pandemie hebben op de maatschappij

Een pandemie veroorzaakt grote economische gevolgen. De uiteindelijke gevolgen zullen effect hebben op het economisch verkeer, de reiswereld zal bijna tot stoppen komen en mensen worden geadviseerd zo min mogelijk zich door het land te bewegen of geweerd worden uit de regio's waar de pandemie zich bevind. Als er een heftige pandemie zich heeft voorgedaan of zich voordoet, zullen er overal in de maatschappij problemen ontstaan die bijna niet te overzien zijn. De gevolgen zullen duidelijk merkbaar zijn op het gebied van (zieke)arbeidskrachten, handel in allerhande goederen(ook voedsel) en alles wat daar enigszins verband mee heeft.

Welke fases zijn er

De wereld gezondheidsorganisatie WHO kent 6 pandemische classificaties die onderverdeeld worden in 3 hoofdgroepen:

I. Interpandemische fase:

 1. Het virus circuleert onder dieren, zonder dat er berichten zijn van infecties bij de mens. 2. Het is bekend dat een virus dat gewoonlijk dieren besmet, mensen heeft geïnfecteerd; daarom is er een potentieel risico op een pandemie.

II. Prepandemische fase:

 1. De ziekte is bij enkele mensen vastgesteld, maar heeft nog niet geleid tot infecties van mens op mens die tot verspreiding op grotere schaal kunnen leiden.
 1. Hele gemeenschappen kunnen worden geraakt en het risico van een pandemie neemt aanzienlijk toe. Er wordt nadruk gelegd op het tegengaan van de verspreiding van het virus: Landen wordt gevraagd reisadviezen en controles van reizigers te overwegen en getroffen landen worden gevraagd vaccinatie-campagnes te overwegen, en de beperking van de bewegingsvrijheid van personen in besmet gebied.
 1. Het virus is opgemerkt in zeker twee landen en gaat in dezelfde regio over van mens op mens. Er zijn dan sterke aanwijzingen dat er een pandemie op komst is. Om verspreiding te voorkomen worden landen geadviseerd om mensen met ademhalingsproblemen thuis te laten blijven, er worden scholen gesloten en werk wordt anders georganiseerd.

III. Pandemische fase:

 1. Deze fase heet de Pandemische fase, de besmetting mens op mens vind ook plaats in andere regio's. Er worden noodplannen actief voor de gezondheidszorg op alle niveaus. en er zullen anti-virale middelen worden uitgedeeld, en de populatie zal massaal worden ingeent zodra er een vaccin op de markt is.

Draaiboeken

Wereldwijde, Europese en lokale organisaties en overheden hebben draaiboeken en protocollen voor een pandemie. De maatregelen die worden afgekondigd zijn gericht op het stoppen van de verspreiding van de ziekte. Echter is het altijd afwachten of deze serie maatregelen ook werken in de praktijk. Het is altijd de vraag of hulpdiensten, organisaties en overheden mekaar niet vreselijk voor de voeten gaan lopen. Echter het is eerst wachten op een vaccin, tot de tijd dat er een vaccin is ontwikkeld zal men eerst virusremmers zoals tamiflu te verstrekken om het virus af te remmen.

Wat kan je er zelf aan doen?

Aangezien het virus een nieuwe vorm heeft, zal je er weinig aan kunnen doen behalve dan de gebieden vermijden die ermee in aanraking komen.

Vaak treft en begint een pandemie als eerste onder risicogroepen zoals ouderen, jonge kinderen en zieken. Alleen dit is geen garantie op het persoonlijk doorstaan van een pandemie, tevens verloopt een pandemie niet altijd volgens het boekje en kan een pandemie juist de groepen in de samenleving treffen die het actiefst zijn. Meer http://besteadviezen.linkplein.net@@Goed advies.

Tamiflu, de virusremmer

Mocht er geen vaccin op de markt zijn en er toch besmettingen zijn, dan is er Tamiflu, de virusremmer. Tamiflu remt de ontwikkeling en de effecten van het virus en kan de ziekte verkorten.

Supplementen

Supplementen zoals vitamine C, vitamine A en Zink kunnen je lichaam sterker maken, daarnaast helpen versterkende homeopathische middelen je om sterk te staan tegen virus-ziektes in het algemeen.

Gezondheid: gezond zijn en gezond blijven

Zorg voor een goede http://gezondheid.sportblog.be@@gezondheid, door gezond te eten en te drinken. Ook bewegen is belangrijk. http://www.xead.nl/komboecha-theezwam-drank-is-gezond@@komboecha