Behoud het goede

Onderzoek alles

Het gezegde stelt dat je alles moet onderzoeken en het goede moet behouden. Maar wat we doen is niets onderzoeken, we horen in de meeste gevallen alleen maar toe, waarna we alles wat wij belangrijk vinden onthouden. Dus we onderzoeken niet en we behouden al helemaal niet het goede. Nu is een belangrijk punt bij onderzoeken en het goede, dat je moet weten wat onderzoeken is en wat het goede is. Twee factoren waar we niets over leren in onze opvoeding en opleidingen.

⬇ Index

Het goede

Kijkend naar de meeste mensen zie je dat ze het goede alles vinden wat past binnen hun wereldbeeld. Dus een conservatief vindt alles goed wat zijn behoefte aan het in stand houden van de huidige situatie ondersteunt. Niet voor niets de voortdurende behoefte van conservatieven om de boodschappers van de verandering voor gek te verklaren en hun ideeën belachelijk te maken. Maar niet alleen de conservatief is voortdurend bezig om alles goed te noemen wat binnen zijn wereldbeeld past. Ook de vernieuwer ziet alleen dat wat de wereld verandert als goed. Waarmee ze iedere conservatieveling een dwaas vinden, die het ongelijk aan zijn kant heeft. Maar je eigen normen hanteren om te bepalen of iets goed of slecht is, is natuurlijk geen onderzoek, dat is niets anders dan vergelijken.

⬇ Index

De norm

Wat is dan het goede? Dat is waarschijnlijk de beste vraag die je kunt stellen. Helaas is het antwoord erop het moeilijkste dat je kunt bedenken. Er zijn namelijk meerdere normen te bedenken om te bepalen wat het goede is. De conservatieveling en de vernieuwer hebben bijvoorbeeld bepaald dat hun wereldbeeld de norm is op basis waarvan je bepaald of iets goed is. Een ethicus zal stellen dat of je doel of je plicht bepaald of iets goed is. Een bioloog zal stellen dat alles wat het leven in stand houdt goed is. Een christen of andere religieus zal stellen dat alles wat voldoet aan de normen van de religie goed is. Iemand die liefde als norm neemt zal vinden dat alles wat liefde vermeerdert goed is. Zo bepaalt de norm waar je vanuit gaat wat je goed of fout vindt. Dat betekent natuurlijk wel dat je altijd verschillen zult houden tussen mensen, afhankelijk van welke norm ze hanteren.

⬇ Index

Onderzoeken

Het punt met onderzoeken is dat we het wel kunnen, maar het liever niet doen. Onderzoek doen we vaak pas als we niet anders kunnen. Of we onderzoeken als we de ernst van de situatie erkennen of herkennen. Zo vinden we het heel gewoon om te onderzoeken welk model auto we willen kopen. Waarbij we vaak vragen stellen als:

  • Voldoet deze auto aan de vereiste veiligheidsnormen?
  • Hoe zuinig is deze auto?
  • Hoeveel vermogen heeft de auto?
  • In welke kleuren kan ik deze auto krijgen?
  • Hoeveel kost deze auto in het gebruik?

Het probleem met dit soort onderzoek is echter dat we kijken of iets voldoet aan een norm. We hebben eigenlijk van tevoren al vastgesteld aan welke eisen de auto moet voldoen om door ons goed gevonden te worden. Dat is eigenlijk geen onderzoeken, maar vergelijken. Het punt is alleen dat onderzoeken, net als vergelijken, begint met vragenstellen.

⬇ Index

Vragenstellen

Bij de vragen die je stelt om iets te onderzoeken geldt echter dat de vragen moeten gaan over iets wat je nog niet weet. Dus onderzoeken betekent niet zoeken naar de overeenkomsten tussen wat je vindt en wat je ziet of ervaart, wat je doet als je vergelijkt. Onderzoeken betekent vragenstellen over dat wat je nog niet weet. Vragen als:

  • Hoe werkt het milieu?
  • Wat is zwaartekracht?
  • Waarom denken conservatieven dat hun wereldbeeld het enige juiste is?
  • Wat zijn de gevolgen van de eurocrisis?
  • Hoe stel je vast wat goed is?

Wantrouwen

Maar vragenstellen is niet het enige wat je moet doen als je iets wilt onderzoeken. Je moet ook je eigen ontdekkingen durven wantrouwen. Want vaak denken we dat er een directe relatie is tussen wat we onderzoeken en de oorzaken die we vinden. Zoals we vaak denken dat we al weten wat goed is, omdat we dat geleerd hebben van onze ouders of omdat onze religie ons dat vertelt. Terwijl in veel gevallen de relatie die we vaststellen in ons onderzoek indirect is. Zo is de waarde van de euro niet direct gerelateerd aan wat we kopen. Maar wordt die waarde bepaald door de waarde die kopers en verkopers van de euro er aan toekennen. Dus als veel kopers geloven dat de dollar of de Zwitserse frank een betere munt is om je spaargeld in te bewaren, dan verkopen ze hun euros om dollars of Zwitserse franken te kopen. Met als gevolg een daling van de waarde van de euro. Waarna je als gebruiker van de euro minder met je euro kunt kopen. Zo zijn er nog meer indirecte verbanden te vinden, die je echter pas ontdekt als je bereid bent om de eerste relatie die je vindt nogmaals te onderzoeken op andere invloeden. Zo is er bijvoorbeeld een relatie tussen het weer in Noord-Europa en de koud water stroming in de Stille Oceaan voor de kust van Zuid-Amerika. Er is bijvoorbeeld ook een relatie tussen de orkanen aan de oostkust van de Verenigde Staten en de november stormen in Noord-Europa. Waarmee de stormen in november een gevolg zijn van het weer in de Sahara en voor de westkust van Afrika. Nu kun je echter ook de conclusie trekken dat november stormen een gevolg zijn van lage drukgebieden die boven het Noordelijke deel van de Atlantische oceaan ontstaan en stoppen met zoeken naar andere oorzaken. Maar aangezien in het weer alles met alles samenhangt, is het gevaarlijk om te stoppen bij de conclusie van lage drukgebieden boven het Noordelijke deel van de Atlantische oceaan.

⬇ Index

Onderzoek

Echt onderzoek gaat dus over het stellen van vragen en het wantrouwen van de antwoorden die je vindt. Dat betekent dus ook dat je niet zo maar eenvoudig het goede kunt vinden. Niet zo eenvoudig als onze opvoeders ons hebben doen geloven. Het goede is dus niet zo maar een liberaal of sociaal politiek wereldbeeld . Het goede is ook niet conservatisme of innovatie. Het goede is niet doelgericht zijn of plichtsbewust. Het goede is niet zomaar volgen van de regels van de religie van je ouders. Het goede is in zekere zin het stellen van vragen en het wantrouwen van de antwoorden. Niet omdat het goede niet gekend kan worden. Maar omdat het goede iets is wat iedere dag opnieuw ontdekt moet worden. Wat betekent dat je voortdurend onderzoek moet plegen en de antwoorden die je vindt voortdurend moet wantrouwen.

⬇ Index

Het goede behouden

Hoewel we dus nooit kunnen weten wat het goede is, kunnen we er wel onderzoek naar doen. Daarbij is het belangrijk dat we niet alleen vragenstellen, maar ook de antwoorden die we vinden wantrouwen. Niet vanwege de leugens die er in deze wereld voortdurend rondzwerven, maar vanwege het feit dat de wereld veel complexer is dan veel ismes, zoals liberalisme, socialisme of conservatisme, ons vaak doen geloven. De wereld is zelfs complexer dan zoiets simpels als een religie, waarin alles de schuld is van god of de duivel. Wat betekent dat we niet moeten wantrouwen omdat anderen niet te vertrouwen zijn, maar omdat het vinden van het goede vraagt om de durf om achter de antwoorden te kijken. Te kijken naar de antwoorden achter de antwoorden. Maar bovenal te kijken of er antwoorden achter de antwoorden zitten. Want in veel gevallen is de wereld complex, maar er zijn soms ook eenvoudige situaties met een eenvoudig antwoord. Zoals water je dorst lest en brood je honger kan stillen. Want alleen als je alles onderzoekt kun je het goede vinden en behouden.

⬇ Index

Extra

Afbeeldingen

Index van koppen

Onderzoek alles
Het goede
De norm
Onderzoeken
Vragenstellen
Wantrouwen
Onderzoek
Het goede behouden
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen