De Wet van Murphy

Inleiding

De wet van Murphy is een reeks van universele waarheden, oftewel wetten, over het algemeen met een negatieve inslag. De originele wet van Murphy luidt als volgt:

"If there are two or more ways to do something, and one of those ways can result in a catastrophe, then someone will do it."

Vertaling: Als er twee of meer manieren zijn om iets te doen, en een van die manieren eindigt in een catastrofe, dan zal iemand die manier gaan uitvoeren.

De tweede wet van Murphy is veel bekender en wordt vaker gebruikt. Deze wetmatigheid is overigens geen uitspraak van Murphy zelf. Deze wet wordt ook wel de "wet van bedrog" of "Finagle's Law" genoemd en gaat als volgt:

"If anything can go wrong -- it will."

Vertaling: Als er iets fout kan gaan, dan zal het fout gaan.

Momenteel zijn er bijzonder veel varianten op deze wetten te vinden. Als je op internet zoekt naar Murphy’s Law, dan schieten de websites met universele waarheden als paddenstoelen op. Niet alleen zijn we gefascineerd door deze doemscenario’s, we houden er ook overal rekening mee. Denk maar aan ziekenhuizen en apotheken, waar alles dubbel gecontroleerd wordt om fouten te voorkomen, maar ook in het verkeer willen we alles zo goed mogelijk regelen om ongelukken te vermijden. Murphy’s Law leert ons echter dat er hoe dan ook, op een gegeven moment, iets fout zal gaan (ondanks de regels en de controles).

Murphy heeft echt bestaan

Zijn volledige naam luidt Edward A. Murphy jr en hij was werkzaam als ingenieur bij de Amerikaanse luchtmacht. In 1949 was hij bezig met verscheidene experimenteren. Een van deze experimenten was onderdeel van een project naar hoeveel G-krachten (waaronder acceleratie en noodstop) het menselijke lichaam aankon.

Murphy had voor dit project een pak ontwikkeld waarop 16 sensoren aangesloten moesten worden om deze G-krachten te meten. Een van de medewerkers heeft het echter voor elkaar gekregen om alle 16 sensoren precies verkeerd om aan te sluiten, waardoor er geen uitslagen uit het experiment gehaald konden worden. Murphy deed vervolgens zijn, op dat moment nog onbekende, uitspraak. De projectleider schreef de uitspraak direct op en herhaalde deze een paar dagen later tijdens een persconferentie.

Vervolgens werd de ‘wet van Murphy’ in een paar maanden tijd wereldwijd bekend en met een paar jaar waren er al talloze variaties op deze wet.

Variaties op Murphy’s Law

Murphy heeft zelf maar één wet uitgesproken, maar werd hierdoor wel de inspiratiebron voor vele anderen. Er zijn in de loop der jaren steeds meer wetten toegevoegd aan Murphy’s Law. Populaire wetten zijn onder andere:

  • "If there is a possibility of several things going wrong, the one that will cause the most damage will be the one to go wrong."

Vertaling: Als er de mogelijkheid is dat een aantal dingen fout kunnen gaan, dan zal degene die de meeste schade aanricht zeker fout gaan.

  • "If there is a worse time for something to go wrong, it will happen then."

Vertaling: Als er een slecht moment is waarop iets fout kan gaan, dan gaat het op dat moment fout.

  • "If you perceive that there are four possible ways in which a procedure can go wrong, and circumvent these, then a fifth way, unprepared for, will promptly develop."

Vertaling: Als je voorziet dat er vier verschillende manieren zijn waarop een procedure fout kan gaan en het lukt om deze te omzeilen, dan zal er een vijfde manier, waar je niet op voorbereid was, om de hoek komen.

  • "If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something."

Vertaling: Als alles goed lijkt te gaan, dan ben je waarschijnlijk iets vergeten.

  • "Matter will be damaged in direct proportion to its value"

Vertaling: De schade aan een voorwerp is evenredig aan de waarde ervan.

Conclusie

Murphy heeft echt bestaan, maar heeft eigenlijk maar één uitspraak gedaan. Naar aanleiding van deze uitspraak is de inspiratie voor negatieve universele waarheden los gekomen. Sindsdien zijn er talloze uitspraken over diverse doemscenario's bedacht en uitgewerkt. Mensen lijken te houden van deze kijk op de wereld. Misschien is dit omdat er dan altijd een wet is waar je je achter kan verschuilen als iets fout gaat. Projecten die goed aflopen zijn te wijten aan de juiste voorbereiding en de positieve inzet van de mensen, maar gaat het verkeerd dan is het weer eens de schuld van de wet van Murphy.