Wat je zegt ben jezelf

Wat anderen zeggen

Boos

Of zou hier beter kunnen staan: Wat je zegt over anderen, zegt vooral iets over wat je zelf wilt. Dus als ik zeg dat iemand beter zijn best moet doen, dan vind ik eigenlijk dat ik zelf beter mijn best moet doen. Voor een deel zal dat gedrag van anderen vertellen wat ze moeten doen voortkomen uit het feit dat we eigenlijk van jongs af aan zelden iemand hebben horen zeggen wat ze voor zichzelf willen in hun gedrag. Wat we wel vaak hebben gehoord is dat mensen anderen aanspreken op hun gedrag om te krijgen wat ze willen. Ouders die hun kinderen vertellen hoe ze zich moeten gedragen, terwijl ze zelf zich heel anders gedragen. Ouders en familie die vooral vragen wat het kind wil op materieel vlak en zelden op psychisch of sociaal gebied. Alsof iemands geestelijke leven niet bestaat.

⬇ Index

Wat je zegt

Maar wat je zegt ben jezelf zegt niet alleen iets over de persoon die de uitspraak doet. Natuurlijk zegt het ook iets over de persoon waarover iets gezegd wordt. Het probleem is alleen dat de uitspraak over de ander verstopt zit in de boodschap. Je kunt er dus niet mee volstaan om de boodschap klakkeloos over te nemen. Je hem moeten analyseren. Je zult vragen moeten stellen als:

  • Waarom zegt dat iets over mij?
  • Wat zegt dat over haarzelf?
  • Wat wil ik ermee doen?
  • Kan ik er iets mee, of moet ik even vragen wat er bedoeld wordt.
  • Welk belang heeft de ander bij zijn uitspraak?

Wat je zegt ben jezelf is dus niet een simpele reactie, maar een complexe interactie ten gevolge van vaak een boze uitspraak van de ander. Want hoewel we vaak zeggen dat de waarheid gesproken wordt door dronkaards en kinderen, wordt ze ook vaak gesproken door bozen. Niet omdat de boze de waarheid wil spreken, maar omdat we geleerd hebben dat de waarheid pijn doet . De waarheid is namelijk iets negatiefs , omdat het ons laat zien dat we niet perfect zijn.

⬇ Index

Onderzoeken

Maar waar de boze de waarheid gebruikt om de ander pijn te doen, door de ander zijn lelijke kant te laten zien. Daar kunnen beide partijen gebruik maken van het wat je zegt ben jezelf. De boze leert namelijk iets over zichzelf en de aangesprokene leert iets over zichzelf, tenminste als ze
Woede
bereid zijn om te erkennen dat er een waarheid in de uitspraak van de boze zit. Dus als iemand mij een lui varken noemt en ik reageer met:
Wat je zegt ben jezelf?

Dan is daarmee de uitspraak van de ander niet minder waar geworden. We kunnen tenslotte beiden luie varkens zijn. Iets wat waarschijnlijk nog waar is ook. We nemen namelijk geen van tweeën de tijd om de situatie echt te onderzoeken op haar waarheid. Degene die mij een lui varken noemt, kijkt namelijk slechts naar het moment dat hem boos maakte, waardoor hij mij voor lui varken wilde uitmaken. Hierdoor laat hij alle andere momenten waarop ik niet lui was buiten beschouwing. Ik ben echter net zo lui, omdat ik ten eerste grijp naar het weerwoord:

Wat je zegt ben jezelf?

Wat betekent dat ik niet heb onderzocht waarom de ander mij voor lui varken uitmaakt. Ten tweede ben ik lui omdat ik niet bereid ben met de ander in gesprek te gaan over zijn belediging. Ik vraag dus niet:

Wat is je reden om mij een lui varken te vinden?

We zijn dus twee luie varkens bij elkaar die elkaar uitmaken voor wat ze zijn. Toch worden we allebei boos over iets wat de waarheid is. Terwijl je toch eigenlijk niet boos zou moeten worden van de waarheid.

⬇ Index

Conclusie

Wat je zegt ben jezelf, zegt dus niet alleen iets over degene tegen wie we het gebruiken, het zegt ook iets over onszelf. Wat je zegt ben jezelf, laat zien dat de ander iets zegt dat waar is, maar wat wij niet van onszelf willen weten of waar wij niet mee vergeleken willen worden. We vinden namelijk dat de uitspraak ons in een kwaad daglicht stelt. Maar vervolgens laten we niet zien dat we beter zijn dan de uitspraak die de ander over ons bezigt. In plaats daarvan reageren we boos op de ander door hem voor hetzelfde uit te maken als wij zijn. Waarmee we hetzelfde zijn als de ander die ons uitscheld, alleen doen we het op een eufemistische manier. Terwijl het beter zou zijn als we eens rustig nadachten over wat de ander nu eigenlijk tegen ons zei en welke reden hij daarvoor had. Het zou een stuk leerzamer zijn en het zou een boel ruzie voorkomen. Want iemand die je uitscheld voor rotte vis terug geven dat hij ook een rotte vis is, geeft nu niet echt blijk van een hoogstaande vorm van beschaving. Want we gebruiken “Wat je zegt ben jezelf!” nooit als iemand ons een compliment geeft. Iets wat overigens wel zou kunnen met de Engelse vorm: “It takes one, to know one.

Extra

Afbeeldingen

Boos door Tambako the Jaguar

Woede door Anita Hart

Index van koppen

Wat anderen zeggen
Wat je zegt
Onderzoeken
Conclusie
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen