Verleden, Waarheid en Werkelijkheid

Hetzelfde

Waarheid
Als we eerlijk naar begrippen als werkelijkheid, waarheid en verleden zouden kijken, dan zouden we moeten toegeven dat ze hetzelfde betekenen. De werkelijkheid is namelijk iets wat we bespreken, maar we kunnen iets pas bespreken als het verleden tijd is. De waarheid is ook iets wat we graag onderzoeken, maar iets onderzoeken kan pas als het voorbij is. Het verleden is dus de plek waar de werkelijkheid en de waarheid samenkomen. Maar dat betekent ook dat werkelijkheid en waarheid niet bestaan, want het zijn producten van ons denken. Waarheid en werkelijkheid zijn dus niet meer dan het elektrische potentiaal dat op onze zenuwbanen staat.
⬇ Index


Waarheid en werkelijkheid

Als mensen denken we graag dat de werkelijkheid en de waarheid bestaat. Maar als we eerlijk zouden zijn, dan zouden we moeten toegeven dat nog de waarheid en nog de werkelijkheid in de materiële wereld terug te vinden zijn. Zowel de werkelijkheid als de waarheid zijn constructies die mensen in hun brein creëren, doordat we denken. Vervolgens projecteren we wat we denken op de wereld buiten ons en benoemen die projecties tot waarheid en werkelijkheid.

Werkelijkheid

Laat ik het eens anders zeggen. Als de werkelijkheid dat is wat we voor ons zien en wat we onder onze voeten en billen voelen en op onze huid. Dan is de werkelijkheid van iedereen anders. Want de ene persoon leest dit artikel op een tablet, de andere op een laptop van een bepaald merk en de derde leest het op een PC met een beeldscherm van een bepaalde grootte. Verder zit iedereen op een andere stoel in een andere kamer. De enige overeenkomst in al die werkelijkheden is dit artikel. Maar dit artikel is een product uit het verleden. De werkelijkheid is dus misschien wel dat wat we waarnemen met onze zintuigen, maar dat betekent dat ik, als schrijver, de werkelijkheid van mijn lezers niet kan waarnemen. Ik kan hem me alleen voorstellen en die voorstelling is slechts een benadering want ik heb geen ervaring met al die verschillende werkelijkheden.

De werkelijkheid bestaat dus niet, behalve als we haar volledig uitkleden en besluiten slechts te praten over een klein deel, bijvoorbeeld dit artikel. Maar dit artikel is niet de werkelijkheid. Want we hebben lang geleden besloten dat de werkelijkheid alles is wat we waarnemen en ervaren. Niet slechts dat ene kleine onderdeeltje dat iemand meent te moeten bespreken.

Waarheid

Voor de waarheid geldt net zoiets als voor de werkelijkheid. Hoewel je tegenwoordig bijna kunt stellen dat de werkelijkheid en de waarheid één en hetzelfde zijn. Zeker als je de werkelijkheid uitkleedt tot dat ene kleine onderdeeltje dat je wilt bespreken en vervolgens beweert dat wat je bespreekt de waarheid zichtbaar maakt. In zekere zin de werkelijkheid als eufemisme voor de waarheid, omdat we begrepen hebben dat de waarheid niet het eigendom is van één persoon.

Maar zelfs al zeg je dat de waarheid kan bestaan en bestaat, dan nog is zij een construct van ons brein. Want ook de waarheid is niets anders dan een beschrijving van de werkelijkheid en beschrijvingen zijn een product van wat er in ons brein gebeurd. Namelijk het omzetten van beelden en ervaringen in woorden, zodat we de werkelijkheid kunnen bespreken met anderen.

⬇ Index

Verleden
Verleden

De waarheid en de werkelijkheid zijn dus andere woorden voor beschrijvingen van gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Je kunt dus eigenlijk stellen dat verleden, waarheid en werkelijkheid hetzelfde zijn. Waarna je je kunt afvragen wat het nut is van het hebben van drie begrippen die eigenlijk hetzelfde beschrijven. Zeker als je je bedenkt dat twee van die drie begrippen niets anders dan constructies zijn, die het derde veel volledigere begrip geen eer aan doen. In zekere zin kunnen we de begrippen waarheid en werkelijkheid dus laten vervallen en het alleen nog maar hebben over het verleden. Ware het niet dat we het begrip “het verleden” een negatieve betekenis hebben gegeven. Terwijl werkelijkheid en waarheid begrippen zijn die een positief gevoel oproepen.

Relatief

Want als we het over het verleden hebben, dan praten we vaak alleen maar over negatieve gebeurtenissen. We hebben het over de oorlogen die onze voorouders gevoerd hebben. We hebben het als we praten over het verleden over de onderdrukking die werkgevers en slavenhouders uitoefenden. Terwijl als we praten over de werkelijkheid of waarheid, dan vergelijken we onze eigen positieve situatie met dat negatieve verleden. Waarheid en werkelijkheid zijn dus relatieve vergelijkingen van het verleden dat wij persoonlijk kennen met het verleden zoals dat tot ons komt in geschiedenisboeken.

Maar daarmee worden waarheid en werkelijkheid niet plots iets anders dan het verleden. Want niet het feit dat wij ons eigen verleden beter vinden dan het verleden van onze voorouders, maakt ons verleden beter.

⬇ Index

Verleden, Waarheid en Werkelijkheid

Verleden is dus hetzelfde als waarheid en werkelijkheid. Hoewel we onder waarheid en werkelijkheid dat verstaan wat wij op dit moment beschouwen als een juiste weergave van het verleden. Terwijl we met het verleden die gebeurtenissen uit voorbije jaren bedoelen waar we van denken dat ze niet meer zullen veranderen als we over ze nadenken. Het verleden dus als begrip voor een beschrijving van onveranderbare ervaringen die hun bijdrage geleverd hebben aan wat we de waarheid en de werkelijkheid noemen.

Het verleden draagt dus bij aan de begrippen waarheid en werkelijkheid, maar ook andersom dragen waarheid en werkelijkheid bij aan het verleden. Het enige probleem is dat als het verleden waarheid en werkelijkheid beïnvloedt en waarheid en werkelijkheid het verleden beïnvloeden, dan ligt niets vast als het gaat om verleden, waarheid en werkelijkheid.

Flexibel

Het verleden is dus flexibel afhankelijk van wat we de waarheid en de werkelijkheid noemen. Terwijl de werkelijkheid en de waarheid flexibel zijn afhankelijk wat we als het verleden beschrijven. Nu is dit eenvoudig opgeschreven, maar dat maakt het nog niet inzichtelijk. Hoe flexibel het verleden is zie je aan het verschil tussen slachtoffers en daders. Zo zullen daders het verleden veel positiever beoordelen dan slachtoffers. Het is tenslotte altijd stukken leuker om dankzij het geld van je slachtoffers een leuk leven te kunnen leiden. Terwijl we het vaak verschrikkelijk vinden om slachtoffer te zijn, omdat we daardoor zwak lijken en afhankelijk van anderen. Pas als daders het inzicht verwerven dat hun voordeel ten nadele is gegaan van de slachtoffers zie je iets van een omslag in hun oordeel over hun verleden. Maar slachtoffers kunnen door een ander uitgangspunt in hun denken aan te nemen het verleden positief maken. Bijvoorbeeld als we het inzicht ontwikkelen dat afhankelijkheid geen zwakte is en dat alles in dit leven afhankelijk is van elkaar. Want slachtoffers zijn vaak ook daders en daders worden ook slachtoffers. Zoals planten voedsel vormen voor dieren en dieren na hun dood voedsel worden voor planten.

⬇ Index

Conclusie

Perspectief
Het maakt eigenlijk niet uit of je praat over verleden, waarheid of werkelijkheid. Ze zijn alle drie een constructie van ons brein en wat we geleerd hebben van het verleden. Waar het op neer komt is dat ons verleden bepaald hoe we de waarheid en de werkelijkheid zien. Waarna de waarheid en werkelijkheid die we gemaakt hebben bepaald hoe we het verleden zien. Dus of je nu praat over verleden, waarheid of werkelijkheid je praat eigenlijk over hetzelfde flexibele fenomeen. Een fenomeen dat afhankelijk is van hoe wij tegen de wereld aankijken en waar we ons bewust van zijn. Zo als een dader kan begrijpen dat het maken van slachtoffers slecht is, omdat het leed van slachtoffers echt is. Terwijl slachtoffers kunnen inzien dat zwakte en lijden misschien pijnlijk zijn, maar ook leerzaam.
⬇ Index

Extra

Afbeeldingen

Index van koppen

Hetzelfde
Waarheid en werkelijkheid
Werkelijkheid
Waarheid
Verleden
Relatief
Verleden, Waarheid en Werkelijkheid
Flexibel
Conclusie
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen
Links

Links