Wat is astrologie eigenlijk

Astrologen maken gebruik van bepaalde gegevens uit de astronomie

35760.jpegAstrologen maken gebruik van bepaalde gegevens uit de astronomie, zij het dat zij daar heel andere dingen mee doen dan astronomen. In de astrologie worden de verschijnselen aan de hemel voornamelijk bestudeerd met de bedoeling samenhangen en verbanden met de aarde te vinden.

Het begin

Al zo lang de mensheid bestaat, heeft de mens naar de hemel gekeken en getracht inzicht te krijgen in de niet aflatende wisseling der verschijnselen die hij opmerkte. Gebeurtenissen die voor ons heel gewoon zijn, zoals de fasen van de Maan, waren voor de vroege mens nog raadselen. Hij herkende er nog geen patroon of ritme in. Gaandeweg raakte hij echter vertrouwd met de hemelverschijnselen en ontdekte allerlei cycli. Zo weten we op grond van inscripties in beenderen van dieren dat de mens in de oude steentijd de maanfasen en daarmee de maancycli had leren kennen. In de tijd tussen toen en nu heeft de mens zijn kennis omtrent de hemelverschijnselen steeds verder uitgebouwd. De dag vandaag bestuderen we alle uithoeken van het heelal.

Maar dit is toch astronomie "zal je zeggen"

Dit is inderdaad astronomie die de verschijnselen aan de hemel observeert, cycli bestudeert en de natuurkundige en eigenaardigheden van sterren en planeten analyseert. Astrologen maken gebruik van bepaalde gegevens uit de astronomie, alhoewel ze daar heel andere dingen mee doen dan astronomen. Een astroloog probeert een samenhang te vinden over de verschijnselen aan de hemel, en die in verband te brengen met de gebeurtenissen op aarde. Met andere woorden: de astroloog zoekt naar een analogie tussen wat er aan de hemel gebeurt en datgene wat zich in de breedst mogelijke zin op aarde afspeelt, en tracht daarin wetmatigheden en cycli te ontdekken.

Daarin betrekt de astrologie een aantal gewone astronomische grootheden, alhoewel nagenoeg uitsluitend uit ons eigen zonnestelsel. Zo ontlenen de tekens van de dierenriem hun namen aan sterrebeelden, maar de hemelsectoren waaraan ze hun naam geven wordt bepaald door de zon. Van buiten het zonnestelsel wordt voornamelijk een beperkt aantal vaste sterren gebruikt, ofschoon het gebruik daarvan niet algemeen is.

Astronomie en Astrologie hand in hand

Aanvankelijk gingen astronomie en astrologie hand in hand. Tot de 17e eeuw beoefenden veel astronomen ook de astrologie en zij hadden daar helemaal geen moeite mee. In onze tijd ligt dit anders en stuit de astrologie bij astronomen op zware weerstand, hoewel er ook nu nog astronomen zijn die uit liefhebberij de astrologie beoefenen.

Eeuwenoude wijsheid van de astrologie

Er zijn mensen die zich in lyrische termen uitlaten over de eeuwen oude wijsheid van de astrologie. Ze wekken dus de indruk dat astrologie nooit veranderd zou zijn. Nu is de astrologie inderdaad heel erg oud. Maar astrologie zoals we die heden ten dage kennen kan je niet meer vergelijken met pakweg 25 eeuwen geleden. Neen, de astrologie is ingrijpend veranderd en ontwikkelt zich nog steeds. 

We ontdekken telkens weer nieuwe verbanden, nieuwe samenhangen, en het is niet ongewoon dat we oude astrologische stellingen en overtuigingen moeten herzien, of zelfs overboord zetten. Als eigentijds onderzoek uitwijst dat iets niet klopt, of gewoon verkeerd is overgeleverd of in een ander licht moet worden bezien.

Nieuwe planeten

Daarbij komt nog dat er nieuwe planeten zijn ontdekt in de loop der eeuwen. Die hebben ook hun plaats gekregen in de astrologische leer. Met zulke veranderingen heeft de astrologie weinig moeite. Het gekke is dat buitenstaanders er juist veel moeite mee hebben. Op de één of andere manier leeft bij velen de gedachte dat astrologie onheugelijk oud is en op onwrikbaar vastliggende wetten berust.

Maar astrologie heeft niets wetmatigs. Astrologie behelst enkel de kunst van het interpreteren, het duiden, en die is flexibel. Daar ligt dan de bron van de verwarring.

Nieuwe vormen en gebruiksmogelijkheden

Ongetwijfeld zullen er in de toekomst nieuwe vormen en gebruiksmogelijkheden van de astrologie en visies van de interpretatie bijkomen. Zo hebben de afgelopen decennia een stormachtige ontwikkeling te zien gegeven en er wordt sindsdien over de hele wereld volop onderzoek verricht. De astrologie als dynamisch kennisgebied is nog steeds in beweging.

Conclusie

Astrologie ontstaat voor een deel uit astronomie, door het gebruik van bepaalde informatie uit astronomie. Het is eeuwenlang oud maar nog steeds in ontwikkeling doordat er steeds nieuwe planeten ontdekt worden. De tekens van de dierenriem ontlenen hun namen aan de planeten. Astrologie bestaat eigenlijk uit het interpreteren van hemelcycli en het proberen van een samenhang te vinden met wat er gebeurt op aarde. De samenhang bepalen gebeurt wel op een flexibele manier. Er zullen ook nog nieuwe vormen en gebruiksmogelijkheden komen omdat het wereldwijd nog steeds onderzocht wordt. De dynamische kennis is nog steeds in beweging.