Wat is handlijnkunde of chiromantie

Handlijnkunde of chiromantie

35752.jpegHandlijnkunde of liever gezegd chiromantie, werd zo'n 3000 jaar geleden voor het eerst in China en in Indië beoefend. Op Het Chinese platteland gebeurt dat nog steeds, alhoewel men de handlijnkunde steeds minder serieus neemt. Linkerhand staat voor het lot en de rechterhand staat voor de vrije wil.

Oorsprong

Zoals bij voorspellingen heel vaak het geval is, baseert handlijnkunde zich zowel op de harde feiten als op bijgeloof. De taoisten van het oude China gebruikten bijvoorbeeld vingerafdrukken als identificatiemiddel. Niemand betwijfelt nog de waarde van vingerafdrukken. Bovendien, ook zonder de geraffineerde technieken van een handlezer, geeft een hand enige inlichtingen over zijn eigenaar. Een ruwe vereelte hand is waarschijnlijk van iemand die zware arbeid verricht terwijl een zachte tere hand op het tegendeel wijst.

De doelen van handlijnkunde

De handlijnkunde heeft twee doelen: een nauwkeurig inzicht krijgen in iemands karakter en inlichtingen geven over zijn / haar toekomst op het gebied van liefde, huwelijk, carriére enzovoort. Om die doelen te bereiken bekijkt een handlezer de vorm van iemands hand en de lijnen op de handpalm.

De theorie

De vorm van de hand

Een oud handlijnkundig systeem onderscheidt vier hoofdsoorten. Die soorten en hun betekenis kunnen we als volgt samenvatten.

 1. Kort, nogal vierkant, sterk: mannelijkheid, moed, praktisch, beheersing.
 2. Vierkant, sterk, spatelvingers: verbeeldingskracht, listig, snel verstand, intellect.
 3. Korte vingers, lange handpalm: extraversie, impulsief gedrag, humeurigheid.
 4. Slanke vingers en handpalm: introversie, dromerigheid, vrouwelijkheid.

De hemelse hand en mercurius communicatie

De vingers van de hand en de vlezige welvingen zijn naar de hemellichamen genoemd. De omvang van de vingers en welvingen geeft aan of de bijbehorende kenmerken sterk of beperkt aanwezig zijn.

 • Zon: emotionele stabiliteit
 • Saturnus: voorzichtigheid
 • Jupiter: rijkdom
 • Venus: liefde
 • Mars: agressie
 • Maan: emotie

De lijnen op de handpalm

De belangrijkste lijnen op de handpalm zijn: 

 • Hoofdlijn: intelligentie, emoties
 • Hartlijn: sensualiteit, romantiek
 • Levenslijn: vitaliteit
 • Lotslijn: carriére
 • Gezonheidslijn: veerkracht
 • Zonnelijn: erkenning
 • Venuslijn: wellust

Een onderbreking in een lijn wijst op een probleem met het kenmerk. De dikte van een lijn geeft de intensiteit van het kenmerk weer. Er bestaan ook andere lijnen, maar die zijn veel minder belangrijk.

De linkerhand van het lot en de rechterhand van de vrije wil

Het lot en de vrije wil, de zichtbare kant en de onzichtbare kant en het verborgen gezicht. Iemands sterke en zwakke kanten zijn allemaal in de palm van de hand geschreven.

Volgende informatie vindt men in de linkerhand:

 • het temperament
 • de stemmingen
 • mogelijke gaven
 • mentaliteit
 • zwakke punten
 • persoonlijkheid
 • kwaliteiten
 • ambities en zijn potentieel voor ontwikkeling 

In de rechterhand kunnen we zijn gedragsmatige reflexen lezen,zijn houding, daden en alles waar het in zijn leven om gaat.

Rechts of linkshandig

Er zijn meer rechtshandigen dan linkshandigen. Maar er heeft nooit enig voordeel of scheiding bestaan in de geest van degene die door de eeuwen heen het onderzoek van de handleeskunde hebben opgesteld.

Als u rechtshandig bent kunt u de gegeven informatie letterlijk opvolgen. Als u linkshandig bent tonen de lijnen in uw rechterhand u uw lot, terwijl de informatie in uw linkerhand over de vrije wil gaat.

Conclusie

Handlijnkunde bestaat al zo'n 3000 jaar. Het wordt nog steeds beoefend en onderzocht. Er is een duidelijk verschil indien u linkshandig of rechtshandig bent. Men krijgt een duidelijk inzicht van iemand die zijn hand laat lezen. De handlijnkunde wordt niet serieus genomen.