Nederland en het Suezkanaal

Inleiding

Suez Kanaal

Nederland staat op het gebied van de weg- en waterbouw in het buitenland hoog aangeschreven. Met name het feit dat ons land er in is geslaagd om land uit zee te winnen maakt nog steeds indruk. Daarom zijn Nederlandse ondernemingen wereldwijd betrokken bij diverse grote waterbouwkundige werken. Momenteel zijn dit de Palmeilanden bij Dubai en de verbreding van het Panama kanaal.

Bouw Suezkanaal

Ook tijdens de bouw van het Suezkanaal (1854 – 1869) hadden Nederlandse ondernemingen een belangrijke rol. Zo werd gebruik gemaakt van de Nederlandse uitvinding om van zeewater drinkwaterte maken. Dit gebeurde voor het eerst door middel van op stoom gebaseerde distilleer installaties.

Drinkwater was cruciaal om de vele tienduizenden arbeiders, bij het uitgraven van het kanaal, hetgeen grotendeels nog handenarbeid was, op de been te houden. Aangezien de capaciteit van de machines uiteindelijk te laag was om aan de totale behoefte te voldoen, werd er een zoetwaterkanaal gegraven, het water was afkomstig van de Nijl.

Een nader novum was het feit dat voor het eerst gebruik werd gemaakt van machines om het kanaal uit te diepen en te verbreden. Ook op dit gebied leverde Nederland zijn bijdrage door speciale baggerschepen te construeren die in staat waren om in gebieden met weinig diepgang actief te zijn.

Na de voltooiing van de bouw, was het noodzakelijk om te voorkomen dat het kanaal door zandstormen zou verzanden. Ook betekende de totstandkoming van het kanaal dat het scheepvaart verkeer steeds frequenter van deze verkorte vaarroute gebruik ging maken. De schepen werden groter en ook de diepgang nam toe.

Het resultaat van deze ontwikkelingen is dat de Nederlandse ondernemingen nu inmiddels al meer dan honderdvijftig jaren actief zijn bij de instandhouding en uitbreiding van het Suezkanaal.

Nieuwe ontwikkelingen

In 2008 maakte het Nederlandse ingenieursbureau DHV bekend, dat men de order voor de bouw van een enorm haven- en industriecomplex bij de monding van het Suezkanaal had binnengehaald De Egyptische overheid en het bedrijfsleven investeert liefst 100 miljard euro in dit project.

DHV is verantwoordelijk voor de studie naar de gewenste ontwikkeling van het haven- en industrie complex ter stimulering van de economische groei van Egypte. Verder ontwerpt DHV de basisvoorzieningen zoals havenbekkens, kades, (spoor) wegen alsmede elektriciteit en (afval) watervoorzieningen.

Naast de harde infrastructuur worden ook management en logistieke concepten, veiligheid en douanefaciliteiten geïntegreerd in de plannen. Tenslotte zal het plan woon en recreatie ontwikkeling bevatten.

Dit is één van de meest veelbelovende haven projecten ter wereld en moet de spil gaan vormen voor de economische ontwikkeling van Egypte. Door de unieke locatie aan de monding van het Suezkanaal en grote hoeveelheid beschikbare bouwgrond staat dit project in de aandacht van alle grote vervoerders en terminaloperators. Deze bedrijven staan te trappelen om te investeren in het gebied en wachten met smart op de ontwikkelingsvisie van de havenautoriteiten van de Egyptische Overheid.

DHV zal met zijn uitgebreide kennis van de waterbouw, havenoperaties en ontwikkeling van industriecomplexen een visie ontwikkelen en de Egyptenaren adviseren bij de strategische en duurzame ontwikkeling en implementatie van het gebied. De verwachte investering in de haven en industriecomplex door de Egyptische overheid en het bedrijfsleven bedraagt circa 100 miljard over de komende 20 jaar.

Samenvatting

De Egyptenaren zijn thuis op het gebied van de piramides, de Nederlanders op het gebied van de waterbouw. Wilt u deze kunstwerken zelf gaan bekijken ?

Bron

Maritiemnieuws.nl