Een Wat of tempel bezoeken in Thailand

Een Wat of tempel bezoeken in Thailand

Kenmerkend voor Thailand is het Boeddhisme, 95% van de bevolking be-oefend dan ook dit geloof. Het land is dan ook letterlijk bezaaid met “grote en kleine” tempels (ook wel Wat geheten). Meest bekende touristische tempels zijn wel Wat Phra Kaew en Wat Pho in het centrum van Bangkok. Het valt echter ook aan te raden een niet touristische tempel te bezoeken omdat je daarmee een betere indruk krijgt van de dagelijkse rituelen in en om de tempel. Omdat de Boeddhisme het belangrijkste fundament van de Thaise samenleving is, zijn de tempels veelal in alle pracht en praal gemaakt. Als je nu als tourist een Wat bezoekt wat kun je dan verwachten en waar moet je specifiek op letten?

Goed doen of “Tam boon”

Al het goede dat wordt gedaan in de tempel en wordt “Tam boon” genoemd. De Thai brengt vrij geregeld een bezoek aan de Wat om onder andere met zich zelf in het reine te komen, goede wensen uit te spreken voor de toekomst en de monnikken in de tempel te ondersteunen. Juist dit ondersteunen van de monnikken door de burgerbevolking is zeer belangrijk omdat de monnikken volledig moeten leven van wat andere mensen geven. De Thai wil dan ook ruimhartig zijn en ze delen dan ook graag met de monnikken. Als vergoeding zegent de monnik (ook wel Phra genoemd) deze persoon. Aangezien de Thai dagelijks werken gaan de monnikken ‘s ochtends tegen 6 uur de buurt in om zegeningen te geven. De Thai hebben dan vaak zeer vroeg al eten klaar gemaakt (soms elke dag in geval van ouderen). Je ziet dan ook vaak in het straatbeeld burgers geknield voor de monnik om zo de zegening te ontvangen.

Gewoonlijk en dagelijks ritueel

In de tempel zelf geven de Thai een geldelijk offer, waarna ze wierrook en een kaars aansteken. Na het plaatsen van de brandende kaars, wordt geknield. De drie wierrookstokjes tezamen met een lotusbloem worden tussen de palmen van de handen vastgehouden, net als bij de Wai voor een begroeting. Door het driemaal uitspreken van “Namo Tassa Pakkawato Arrahato Samma Samphoet Thassa” vereer je Boeddha en kun je vervolgens je wens uitspreken. Dit beëindig je door Satoe (vergelijkbaar met Amen) uit te spreken en drie maal je hoofd naar de grond te brengen. Vervolgens mag je meerdere beelden van monnikken beplakken met bladgoud dat je in eerste instantie bij je wierrookstokjes en kaars hebt gekregen. Je sluit al het goede af door met een houten klepel verschillende bellen te luiden.

Wat wel en wat niet te doen in de tempel

Mocht je hieraan mee willen doen wees dan proper gekleed met bedekte schouders en bijvoorkeur een lange broek. Trek je schoenen altijd uit op plekken waar gebeden wordt. Je moet er zondermeer op verdacht zijn dat je bij een bezoek aan een tempel respectvol moet zijn omdat vele Thai hun geloof uitoefenen. Loop met een kleine boog om monnikken heen en raak als vrouw nooit een monnik aan. Dit laatste wordt gezien als doodzonde. Ga ook zeker niet ongepast op of aan beelden zitten. Na een persoonlijke zegening ontvang je van de monnik een wit of oranje kleurig draad dat om je pols wordt geknoopt. De Phra doet dit zelf bij mannen echter laat het doen door een andere man bij vrouwen. Soms krijg je bij een zegening eveneens water over je hoofd besprenkeld. Let erop dat je bij het betreden en verlaten van de Wat niet loopt over de dorpel van de deur. Je hoort hier overheen te stappen.

Toekomst bedenkingen

Een aardigheid is dat je in de tempel eveneens een etui met stokjes kunt schudden totdat er één uitvalt. Het nummer op het stokje correspondeert met het nummer van een scheurblad. Jou persoonlijke tekst (laat je misschien lezen en vertalen door de rondleider) beschrijft de huidige stand van je leven, en geeft je te denken wat je moet veranderen om “beter” te gaan leven. Mocht de boodschap echter dermate slecht zijn of niet past binnen jou leven, wordt het papier vaak terug gelegd. In het geval dat je net bent getrouwd (mogelijk bij een Thaise Wat) dan heb je de mogelijkheid om een boom te planten binnen de omheining van de tempel. De groei van de boom symboliseert de sterkte van de relatie van het getrouwde stel.

Lees verder suggesties:

Dagelijks gebruik en gewoontes in Thailand

Een Wat of tempel bezoeken in Thailand

Veilig eten en drinken in Thailand

Trouwen met een Thaise onderdaan volgens de Thaise wet

Trouwen met een Thaise onderdaan volgens Thaise traditie

Artikel partner:

Veiligheid Thailand

Tempels Bangkok Thailand: tradities en don'ts

Een dagje in Bangkok Thailand: wat zijn de hoogtepunten?