Alles over vergeten pensioenen vinden en terugkrijgen

Samenvatting Artikel

Grote kans dat u ergens een vergeten pensioen heeft. Een vergeten pensioen kan soms duizenden euro’s waard zijn! In dit artikel vind u alle informatie over het vinden van uw vergeten pensioen en het terugkrijgen van een vergeten pensioen.

Introductie over vergeten pensioenen

Bijna alle Nederlandse werknemers hebben recht op een aanvullend pensioen. Maar deze aanvullende pensioenen worden lang niet altijd automatisch uitgekeerd zodra u met pensioen gaat. Het zou dus best mogelijk zijn dat u ook nog ergens een vergeten pensioen heeft. U dient hier zelf een aanvraag voor te doen bij de pensioenuitvoerders. Grote kans dat u alle gegevens van de laatste wekgever en de werkgevers waar u een groot deel van uw leven heeft gewerkt nog bij de hand heeft. Maar hoe zat het ook alweer met die ene tussenliggende functie of dat kleine bedrijf waar u gewerkt heeft en dat is overgenomen? Het kan lonen op zoek te gaan naar de pensioenfondsen van uw oude werkgevers en het vergeten pensioen te claimen waar u recht op heeft. Een vergeten pensioen kan soms duizenden euro’s waard zijn!

Veel voorkomende problemen (en oplossingen) bij vergeten pensioenen

  • U heeft een bewijs dat u recht heeft op een pensioen maar u bent de gegevens van de pensioenuitvoerder kwijt

Oplossing: Op de site van de Nederlandsche bank staat een overzicht met alle gegevens van pensioenuitvoerders en levensverzekeringmaatschappijen.

  • U heeft een bewijs dat u recht heeft op een pensioen maar de pensioenuitvoerder bestaat niet meer.

Oplossing: Het kan zijn dat de pensioenuitvoerder is overgenomen, gefuseerd of niet meer bestaat. Op de site van de Nederlandsche Bank is een overzicht te vinden met de opvolgers van oude pensioenfondsen. Deze kunt u raadplegen en dan contact opnemen met de nieuwe verantwoordelijke pensioenuitvoerder. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met de helpdesk van de VVB (zie volgende paragraaf).

  • U heeft geen bewijs van een pensioenaanspraak en kunt de oude werkgever en pensioenuitvoerder niet meer vinden.

Oplossing: Wellicht weten oude collega’s (of huidige werknemers van het bedrijf als u dit heeft opgespoord) welke pensioenuitvoerder uw vergeten pensioen kan uitkeren. De Kamer van Koophandel kan u helpen bij het vinden van uw oude werkgever. Of wellicht was uw oude wekgever aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en weten werkgeversorganisaties of vakorganisaties bij welk pensioenfonds uw vergeten pensioen is ondergebracht.

Hulp bij vergeten pensioenen terugvinden

Er is een helpdesk om u te helpen bij het terugvinden van vergeten pensioenen. De vereniging van bedrijfstakpensioenfondsen (kortweg VVB) behartigt namens 76 bedrijfstakpensioenfondsen de pensioenbelangen van bijna 5 miljoen deelnemers in bedrijfstakpensioenregelingen. Dat zijn ruim 2,1 miljoen gepensioneerden en 8,1 miljoen gewezen deelnemers [1].

U moet niet verwachten dat de helpdesk u alle vergeten pensioenen op een presenteerblaadje aanreikt. Ze kunnen u niet vertellen of en hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en bij welke verschillende pensioenfondsen. Wel kunnen ze u op weg helpen met uw pensioenrechten: Ze geven aan welke pensioenfondsen behoorden of behoren bij uw oude werkgevers. U kunt dan zelf nagaan of u nog recht heeft op een vergeten pensioen. De Helpdesk Vergeten Pensioenen van de Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur. Het telefoonnummer is 070-3117373. Het is ook mogelijk via email contact op te nemen. Het e-mailadres is: helpdesk@vb.nl. Indien de pensioenvoorziening is bij een verzekeraar is ondergebracht kunt u contact zoeken met het Verbond van Verzekeraars.

Tips om uw pensioenen niet te vergeten

Het plan dat hierboven beschreven staat om uw vergeten pensioenen terug te vinden is erg handig. Echter zoals bij veel zaken geldt ook hier: voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Hieronder staan een aantal tips om te voorkomen dat u pensioenen vergeet:

  • Archiveer alle bewijzen en opgaven van uw pensioenaanspraken. Stop deze bijvoorbeeld bij elkaar in één klapper. U heeft dan alle pensioenaanspraken op chronologische volgorde bij elkaar en een geordend overzicht van al uw pensioenen. Hierbij zijn een aantal gegevens belangrijk: Volledige naam van het bedrijf waar u gewerkt heeft, de periode dat u daar gewerkt heeft, het type dienstverband, de naam van het pensioenfonds en/of verzekeraar van de werkgever en de opgave van pensioenaanspraak.
  • Om te voorkomen dat pensioenuitvoerders u uit het oog verliezen moet u altijd gegevens- en adreswijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld als u verhuist maar ook als u een nieuwe baan vind.
  • Betrek uw partner of familie. Informeer uw naasten over de pensioenfondsen waar u een pensioen heeft opgebouwd. Zij komen namelijk in aanmerking voor het zogeheten aanvullend nabestaandenpensioen. Voor verschillende nabestaanden gelden verschillende voorwaarden.

De toekomst: Pensioensregister ter voorkoming vergeten pensioenen

Vanaf 2011 komt een online pensioenregister waar alle Nederlanders hun opgebouwde pensioenen en AOW kunnen opvragen. Dit zal een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van vergeten pensioenen in Nederland.

[1] Informatie opgehaald op 4 maart 2010 van www.vvb.nl