Regeling bij onvolledig AOW

AOW NIEUWS

De pensioenleeftijd gaat voor het eerst sinds de invoering van de AOW omhoog. 

Wie in 2013 65 jaar wordt, krijgt pas een maand na zijn verjaardag AOW. Dit is het begin van een stapsgewijze verhoging, die uiteindelijk uitkomt bij 67 jaar.

De mensen worden steeds ouder

Het is nauwelijks voorstelbaar, maar in de prehistorie was de gemiddelde levensverwachting 19 jaar. Tijdens het Romeinse Rijk 22 jaar en rond 1900 44 jaar. In 2000 was de levensverwachting voor mannen 75,5 jaar en die voor vrouwen 80,5 jaar. Bijna een verdubbeling dus met 100 jaar daarvoor.Het is niet zo dat er bij een levensverwachting van 44 jaar geen ouden van dagen zijn. De gemiddelde levensverwachting stijgt omdat er minder mensen voor hun 50e jaar overlijden. Er hebben dus altijd ouden van dagen bestaan, maar geen speciale voorzieningen voor ouderen. Als je niet meer kon werken, werd je door je familie of de kerk onderhouden, of je leed in de herfst van je leven bittere armoede.

Het begin van sociale voorzieningen

Voor de 2e Wereldoorlog bestond er in Nederland geen financiële voorziening speciaal voor ouderen. Wel een Armenwet waar veel bejaarden een beroep op moesten doen. Tijdens de 2e Wereldoorlog werd er in Londen aan een oplossing gewerkt. Na de oorlog zou het wel een paar jaar duren, voor er echt werk werd gemaakt van het opzetten van een stelsel dat sociale zekerheid bood.

Willem Drees werd in 1945 minister van Sociale Zaken. Hij stelde in 1947 de Noodwet Ouderdomsvoorziening in, omdat hij vond dat bejaarden gelijk geholpen moesten worden. In die tijd kwam de uitdrukking “trekken van Drees” in zwang.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Pas op 2 januari 1957 werd het eerste echte officiële AOW-pensioen uitbetaald. Het duurde dus tien jaar voor de definitieve Algemene Ouderdomswet er kwam. En Willem Drees, die was toen premier. Oorspronkelijk was de AOW een bodempensioen dat bedoeld was als aanvulling op andere inkomsten. Vijf jaar heeft men het aangekeken en toen men inzag dat bejaarden er nauwelijks van konden rondkomen werd het bodempensioen 15 procent verhoogd. Nog eens drie jaar later werd de AOW opgetrokken naar het sociaal minimum. De AOW wordt door de Sociale Verzekeringsbank uitgekeerd aan mensen vanaf hun 65e jaar (deze leeftijd wordt opgetrokken, zie onder het kopje AOW nieuws). Vanaf 1 april 1985 hebben mannen en vrouwen zelfstandig recht op een eigen AOW pensioen. Daarvoor kregen alleen mannen en ongehuwde vrouwen AOW.

Onvolledig AOW-pensioen

Vlak na de oorlog was Nederland een emigratieland, maar momenteel kent Nederland veel immigranten. De welvaartspositie van allochtone senioren en teruggekeerde Nederlandse emigranten is minder rooskleurig dan die van mensen die hun hele leven in Nederland hebben gewoond. Alleen die mensen die 50 jaar voor hun pensioenleeftijd onafgebroken in Nederland hebben gewoond, krijgen het volledige AOW bedrag uitgekeerd. Elk jaar voor je met pensioen gaat bouw je 2 procent op. Het maakt niet uit welke nationaliteit je hebt. Wonen in Nederland, dat is wat telt.

Je kunt wel AOW inkopen, maar daar komt in de praktijk heel weinig van terecht. De inkoopregeling is voor veel mensen te duur, men moet er zelfs voor gaan sparen omdat het inkoopbedrag in één keer moet worden betaald. En de inkoopregeling moet tien jaar na aanvang van de verplichte verzekering worden aangevraagd. Bovendien weten veel mensen niet van het bestaan van deze regeling.

LET OP: DE OPBOUWTIJD IS VERANDERD

Ieder jaar bouw je 2% AOW-pensioen op. Je krijgt het volledige AOW-pensioen als je 50 jaar voor je AOW-leeftijd zonder tussenpozen verzekerd bent geweest.

 
 

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

Voor gepensioneerden met een onvolledige AOW en onvoldoende aanvullend pensioen is iets geregeld in de Wet Werk en Bijstand. De naam van de regeling is “Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)”. De Wet Werk en Bijstand is daar eigenlijk niet voor bedoeld. Gepensioneerden met aanvullende bijstand krijgen met allerlei regels te maken die voor de bijstand gelden, ze hoeven alleen niet meer naar werk op zoek te gaan.

Handig om te weten

De aanvraag voor deze voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen loopt niet via de gemeente (zoals een aanvraag voor “normale” bijstand), maar via de Sociale Verzekeringsbank. Ouderen krijgen automatisch van de Sociale Verzekeringsbank bericht als zij voor AIO in aanmerking komen.