Waarom krijgen managers een hoge gouden handruk bij ontslag en reorganisatie

Het komt regelmatig voorbij in het acht uur journaal: topman van X ontslagen wegens wanbeleid. Hij krijgt een bonus mee van Y bedrag. Vul op de Y een bedrag in wat een stuk of drie nullen meer heeft dan het totaal inkomen dat op uw jaaropgaaf vermeld staat. Vindt u het ook niet een raar dat deze topmannen een behoorlijke zak geld meekrijgen wanneer ze ontslagen worden wegens slecht functioneren of wanbeleid? Als ik slecht functioneer op mijn werk, krijg ik niets mee… Hoe kan dat? En waarom gebeurt dat nog steeds, zelfs nu veel banken en bedrijven verliezen lijden? Het lijkt soms alsof topmannen betaald worden voor het maken van fouten.

Arbeidscontracten en gouden handdruk

Mijn gezond verstand zegt dat dit gegeven waarschijnlijk met de contracten van deze topmannen te maken heeft. Daar ben ik dus eens even ingedoken. In principe werken de contracten van topmannen juridisch precies hetzelfde als “onze” arbeidscontracten. Bij een vaste aanstelling krijgt de persoon in kwestie op basis van de kantonrechtersformule een gouden handdruk uitgekeerd. Topmannen zijn vaak al jaren in dienst bij een bedrijf, en krijgen sowieso een topsalaris, dus op basis van deze formule komt de rechter al gauw uit op een topvertrekpremie. tegenwoordig wordt er niet meer gesproken over gouden handdruk, maar transitievergoeding. Het principe blijft gelijk. De beloningen zijn verlaagd.

Commissie Tabaksblat over vertrekpremies

Hier zit echter een ‘maar’ aan. In 2003 heeft de commissie Tabaksblat nieuwe regels opgesteld ten aanzien van vertrekpremies. Bestuurders kunnen nog maximaal één jaarsalaris meekrijgen. De overheid en de sociale partners hebben daarnaast afgesproken dat vertrekpremies boven de €75.000 ook worden beperkt tot een jaarsalaris. Hoe is het mogelijk dat er nog steeds topbonussen worden uitgekeerd?

Hier is een aantal redenen voor te noemen. Contracten die voor 2003 zijn opgesteld, en waarvan het bedrijf heeft nagelaten deze open te breken, worden juridisch gezien volgens de oude regels uitgevoerd. Daarnaast worden topbonussen vaak gecamoufleerd. Zo wordt de vertrekkende bestuurder bijvoorbeeld aangesteld als adviseur, en krijgt hij in deze hoedanigheid een bonus uitgekeerd. Of wordt de gouden handdruk omschreven als een pensioenvergoeding.

Ontslagvergoeding

Bij slecht functioneren kan het bedrijf vaak niets beginnen tegen de ontslagvergoeding. De rechter moet op basis van het bestaande contract vaak toch de ontslagvergoeding toekennen. In 2008 heeft de commissie-Frijns aanbevelingen gedaan om een zogenoemde ‘claw back regeling’ in te voeren. Hiermee kunnen bedrijven hun topbestuurders de vertrekpremie ontzeggen bij bijvoorbeeld wanbeleid. Deze aanbevelingen zijn echter nog niet wettelijk verankerd. Ander probleem hierbij is, dat ook hier geldt dat de contracten opgebroken moeten worden om deze regeling te kunnen uitvoeren.

Uitkering van bonussen aan de top

Op basis van bovenstaande moet ik dus concluderen dat de uitkering van topbonussen voor een groot deel aan de bedrijven zelf te wijten is. Ze hebben nagelaten het contract van hun topbestuurder(s) aan te passen. De commissarissen en aandeelhouders van het bedrijf zouden hier dus ook op aangesproken moeten worden. Je kunt toch niet zeggen dat de regeling ‘pas’ is ingevoerd, de afgelopen zeven jaar hadden ze hier toch actie op kunnen ondernemen?

Kosten van bonus en gouden handdruk

Wat het extra zuur maakt, is dat de kosten van deze bonussen zoals gewoonlijk op de schouders van dezelfde mensen terecht komen: wij, de klanten, de gewone burgers. Het ontstane gat moet ergens mee worden opgevuld. Dus worden de prijzen wat verhoogd en worden de kosten doorberekend aan de klant. De klant die ongeveer 3 nullen minder op zijn jaaropgaaf heeft staan. En bedankt!

Werkweigering

Let op: als de werkgever 'http://www.ontslag-nemen.nl@@werkweigering' kan verwijten, ontvang je geen gouden handdruk en wordt je waarschijnlijk gewoon ontslagen.