Verschillende mogelijkheden met ontslagvergoeding

Inleiding

Het kan altijd een keer voorkomen: ontslag. Meestal is dit voor degene die ontslagen wordt een zeer emotionele fase die een hoop zorgen met zich meebrengt. Er ontstaat onzekerheid over het inkomen, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. Zeker in tijden van economische tegenspoed worden helaas toch veel mensen met deze situatie geconfronteerd. In veel gevallen zult u een ontslagvergoeding (ook wel gouden handdruk genoemd) ontvangen. In dit artikel wordt kort beschreven welke mogelijkheden u onder andere heeft met deze ontslagvergoeding.

Wat kunt u doen met een ontslagvergoeding?

Een ontslagvergoeding of gouden handdruk is in veel gevallen een groot bedrag. De hoogte is afhankelijk van het laatst verdiende salaris, het arbeidsverleden bij de werkgever en de specifieke omstandigheden van het ontslag. De vergoeding heeft veelal betrekking op inkomsten die door het ontslag in de toekomst mis zullen worden gelopen. Het bedrag is hierdoor net als het salaris gewoon belast voor de loonbelasting. Gezien de hoogte van de vergoeding is het zeer raadzaam om goed te overwegen wat u het beste met dit geld kunt doen, met name vanuit fiscaal oogpunt gezien. De meest voorkomende mogelijkheden zijn de volgende:

1. Ineens laten uitbetalen

Deze optie is eenvoudig, maar waarschijnlijk wel het meest ongunstig (fiscaal gezien). De (voormalige) werkgever zal alles ineens uitbetalen, maar zal over het hele bedrag loonbelasting moeten inhouden. Omdat dit bedrag boven op het reguliere salaris van het afgelopen jaar komt, is de kans groot dat voor de ontslagvergoeding het hoogste belastingtarief (52%) gerekend moet worden. Een oplossing kan hier zijn om een verzoek tot middeling bij de fiscus in te dienen. Als dit verzoek wordt goedgekeurd, dan zullen de inkomsten van de ontslagvergoeding door de belastingdienst gespreid worden over meerdere jaren. Hierdoor zal (los van de overige inkomsten in die jaren) niet over al het geld het toptarief betaald moeten worden.

2. Inbrengen bij verzekeraar

De vergoeding kan ook worden uitbetaald aan een verzekeraar. Onder bepaalde voorwaarden hoeft er dan geen belasting te worden ingehouden door de werkgever. De verzekeraar keert de vergoeding vervolgens uit in termijnen. Deze termijnen zijn gewoon belast, maar door de spreiding kan hierdoor een hoger belastingtarief voorkomen worden. Een aandachtspunt bij deze variant is het feit dat de verzekeraar kosten in rekening brengt voor de dienstverlening. Tevens komt het vaak voor dat bij overlijden het nog openstaande bedrag ten goede komt van de verzekeraar.

3. Inbrengen in eigen Stamrecht B.V.

Dit komt neer op hetzelfde als de inbreng bij de verzekeraar, alleen gaat het geld nu in een eigen B.V. Aan het oprichten en hebben van een B.V. zijn kosten verbonden. Er zijn echter geen kosten meer van een verzekeringsmaatschappij. Lees meer over deze oplossing in het volgende artikel.

4. Banksparen

De ontslagvergoeding kan sinds 2010 ook worden geparkeerd op een bankspaarrekening. Zie voor meer informatie over banksparen het artikel banksparen.

Deze vorm van sparen is door de overheid in het leven geroepen, met name om een alternatief te hebben voor verzekeringen. Hiermee kunnen ook de hoge kosten die verzekeringsmaatschappijen in rekening brengen vermeden worden. Het principe van de ontslagvergoeding storten op een bankspaarrekening is verder hetzelfde als de variant van de verzekeraar. Voordeel is dat er minder kosten gemaakt zullen worden (de kosten van de verzekeraar). Een ander groot voordeel is dat het tegoed in geval van overlijden naar de nabestaanden gaat en niet in handen valt van de verzekeraar. Een nadeel van de bankspaar variant is dat er minder flexibiliteit is. Er zijn voorwaarden waaraan voldaan moet worden met betrekking tot de uitkeringen. De uitkeringen moeten bijvoorbeeld in meerdere termijnen met een gelijke tussenperiode worden gedaan. Ook geldt er een minimaal aantal jaren waarover het bedrag moet worden gespreid.

Conclusie

Aangezien het bij een ontslagvergoeding vaak om grote bedragen gaat, is het verstandig om goed na te gaan hoe u met deze vergoeding om zult gaan. Er zijn diverse mogelijkheden met diverse fiscale gevolgen. Maak de keus in elk geval bewust!

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden