Voordelen van lijfrente en banksparen

Lijfrente banksparen

Iedereen wil graag een goede oudejaars-voorziening hebben naast het gewoonlijke pensioen via de overheid geregeld. Omtrent het huidige pensioenstelsel is de vraag serieus of de overheid één en ander in de huidige vorm kan doorzetten en blijven financieren. Daarom is het voor een ieder verstandig om zelf een regeling te treffen om voldoende aanvulling te hebben als je de pensioen gerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Toch wil je je zuur verdiende geld niet in een risicovolle beleggingsconstructie steken, maar wil je transparantie en zekerheid.

Welke optie heb je dan nog dat optimaal gebruik maakt van de potentie van een bank en het niet hoeven betalen van belasting over het ingelegde bedrag?

Daartoe bestaat het lijfrente banksparen.

Lijfrente bankspaarrekening

Maandelijks kun je een deel van je bruto loon inleggen op een zogeheten lijfrente bankspaarrekening waarbij de bankspaarrekening tot de uitkeringsdatum is geblokkeerd (dit is een vereiste opgelegd door de belastingdienst en overheid). Over het ingelegde opgebouwde bedrag betaal je geen belasting aangezien je het gespaarde deel slechts dan kunt gebruiken op het moment dat je de pensioen gerechtigde leeftijd daadwerkelijk hebt behaald.

Dit houdt tevens in dat je relatief een snelle opbouw kunt creëren juist omdat je geen belasting betaald. Mocht je bijvoorbeeld 35% moeten betalen over een x bedrag, houd je van dat bedrag normaal 65% over. Met deze constructie betaal je dus over het x bedrag geen belasting en daarmee houd je dus 100% over het ingelegde bedrag over. Dit kan tevens in je voordeel werken indien je net in een hogere belastingschaal valt.

Risico lijfrente banksparen

Lijfrente banksparen houdt in dat je over het ingelegde kapitaal rente ontvangt. Deze rente kan nooit negatief worden, dus er is slechts en alleen maar sprake van waarde opbouw. Bovendien word je geld niet in risicovolle beleggingsconstructies of verzekering gestoken. Daarmee krijg je een gegarandeerd rendement over je inleg. De hoogte van de rente is uiteraard afhankelijk van de huidige ontwikkeling van de rente markt, echter omdat je het geld voor de zeer lange termijn vast zet ontvang je eveneens een hogere rente dan gewoonlijk.

Tevens is er sprake van een bankgarantie vastgelegd door de Nederlandse overheid waarbij een bedrag tot 100.000 euro valt onder het deposito garantiestelsel van De Nederlandse Bank. Mocht een bank in de problemen komen zoals in het verleden wel eens is gebleken, wordt een opgebouwde waarde tot dat bedrag vergoed.

Hoogte van de inleg

Uiteraard is de hoogte van de inleg in de lijfrente bankspaar constructie zonder meer afhankelijk van je maandelijkse salaris. Deze manier van lijfrente banksparen is geen verplichting en je maakt zelf uit hoeveel je spaart. Verstandig is om vooraf te bepalen hoeveel financiële ruimte je over de lange termijn hebt bij een ongewijzigde bruto loon. Omdat je het geld inlegt voordat de belastingdienst zijn percentage neemt, valt de inleg dus hoger uit. Leg je namelijk niet in middels een lijfrente banksparen en je spaart gewoon, mis je dus dat percentage al en bovendien ontvang je een lagere rente. Heb je dus ruimte in je eigen situatie is het zonder meer verstandig om via het lijfrente banksparen een kapitaal voor later op te bouwen.

Belasting over je lijfrente banksparen

Uitgangspunt is dat je tijdens je werkende bestaan krediet opbouwt, voordat de belastingdienst zijn deel neemt over dat bedrag. Rente dat je ontvangt over het opgebouwde kapitaal is eveneens vrijgesteld van vermogensrendementbelasting. In principe word je pas belast op het moment dat het geld vrijkomt en wordt benut.

Je opgebouwde lijfrente bankspaar kapitaal komt vrij als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Om te voorkomen dat je dan over het volledige bedrag belasting moet betalen, kun je het opgebouwde kapitaal over minimaal 5 jaar laten uitkeren. Dit lijkt verstandig aangezien de eerste vijf jaar na het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd de meest actieve jaren zijn, waarbij dus ook de meeste financiën benodigd zijn. Aangezien je gepensioneerd bent heft de belasting lager over het maandelijks uitgekeerde bedrag.

Daarnaast kun je het geld direct storten in een levenslange lijfrente polis waarbij je maandelijks rente krijgt uitgekeerd. Voordeel hierbij is tevens dat je nabestaanden een mooi bedrag overhouden.