Waarom de stakingwinst omzetten in een lijfrente

Inleiding

Indien u als ondernemer uw bedrijf verkoopt zult u moeten afrekenen over eventueel aanwezige stille reserves en ontvangen goodwill.

Stille reserves, goodwill en vrijvallende voorzieningen

De werkelijke waarde van uw pand en machines wijken vaak af van de fiscale balans. Deze ‘overwaarde’ worden de stille reserves genoemd. Deze stille reserves komen fiscaal gezien pas in beeld bij staking van de onderneming.

De overnemende partij betaalt ook vaak een bedrag aan goodwill, een soort van contante waarde van de overwinst van de onderneming. Deze overwinst wordt berekend door de jaarwinst te verminderen met de reële arbeidsbeloning van de ondernemer en een vergoeding voor geïnvesteerd kapitaal.

Tevens kan het zo zijn dat u een voorziening heeft opgebouwd voor de oude dag, de zogenaamde oudedagsreserve (OR). Op moment van staken valt deze voorziening vrij ten gunste van het eigen vermogen en zal er dus over afgerekend moeten worden.

Waarom de stakingwinst omzetten in een lijfrente

  • Stel dat u € 200.000 aan stakingswinst realiseert.

De fiscus zal die 52% IB graag ontvangen. Om deze belastingclaim uit te stellen is er een fiscale faciliteit: het omzetten van de stakingswinst in een lijfrente. Hiermee kunt u dus voorkomen dat u gelijk tegen 52% moet afrekenen.

Er zijn wel regels met betrekking tot deze faciliteit. Zo zijn er bepaalde maxima (2009):

Staking in geval van: Maximale omzetting:
Invaliditeit >45% € 417.874
60 jaar of ouder € 417.874
50 jaar of ouder € 208.942
Jonger dan 50 jaar en direct ingaande lijfrente € 208.942
Alle overige gevallen € 104.476

Door het doorschuiven van de belastingbetaling voorkomt u niet alleen gelijk 52% belasting, maar is de kans ook aanwezig dat u bij uitbetaling van de lijfrente in delen, u in een lager tarief valt.

Tips

  • Omzetten in een lijfrente is kan fiscaal gezien interessant zijn, maar u heeft de gelden dan niet meer vrij beschikbaar.
  • Er is een ruim aanbod van verzekeraars waar u uw lijfrente kunt onderbrengen. Vergelijk de rente en voorwaarden goed.
  • Laat u goed adviseren over alle mogelijkheden met betrekking to staken van de onderneming.