Tips voor de ZZPer en freelancer bij het vinden van goed betaald thuiswerk en freelance opdrachten

Onder de 640.000 ZZP’ers in Nederland is veel verborgen werkeloosheid.

Nederland telt steeds meer kleine zelfstandigen, ook wel ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) genoemd. Vooral de afgelopen jaren is het aantal mensen dat een eenmanszaak is gestart ontzettend toegenomen. Diverse economen wijten dit aan het feit dat veel mensen die hun baan verloren zijn door de economische crisis zich liever inschrijven bij de Kamer van Koophandel dan het CWI.

Een eigen bedrijf runnen

Een eigen bedrijf opstarten heeft een heel aantal voordelen.

  1. Zo spreekt de vrijheid die het zelfstandig werken biedt veel mensen aan.
  2. Daarnaast kan er vaak beter verdiend worden wanneer je voor jezelf aan de slag gaat. Het starten van een eenmanszaak, vooral in de dienstverlening, vraagt immers vrijwel geen startkapitaal, geen voorraden en geen bedrijfsruimte. Voor jezelf beginnen is betrekkelijk eenvoudig.

Echter, in deze crisis, waarin banen niet voor het oprapen liggen, komen de ZZP’ers wel aan voldoende opdrachten en zodoende voldoende inkomen? De laatste maanden is er veel sprake van verborgen werkeloosheid onder ZZP’ers. Precieze cijfers zijn niet bekend. Wel is duidelijk dat niet zozeer het aantal opdrachten, maar vooral de verdiensten van opdrachten behoorlijk afgenomen zijn.

Werkeloosheid onder ZZPers

Misschien is er zodoende meer sprake van stille armoede onder kleine zelfstandigen, dan van verborgen werkeloosheid. De ZZP’ers zullen echter niet zo snel klagen, want dat kunnen ze het verkrijgen van een krediet wel op hun buik schrijven. Een heel aantal mensen zal hun bedrijfsvoering misschien weer stoppen wanneer zij een vaste baan aangeboden krijgen.

Nieuwe trends onder ZZPers

Een nieuwe trend onder de ZZP’ers is het aangaan van samenwerkingsverbanden, al dan niet als coöperatie. Op deze manier vergroten de zelfstandigen hun mogelijkheden, ze delen de risico’s, ze delen de kosten en kunnen meer gespecialiseerde en bredere dienstverlening aanbieden.

Tips van de vakbonden

Er zijn verschillende handboeken voor ZZPers. Bijvoorbeeld het boek van Thijs van den Boomen. Enkele tips:
  1. Zelfstandigen kunnen zich onderscheiden in aanpak, kwaliteit en service.
  2. Ook wordt geadviseerd te onderzoeken of de ZZP’er zijn markt kan uitbreiden naar sectoren die minder gevoelig voor de crisis zijn.
  3. Samenwerken met andere ZZpers is de derde tip.
  4. Investeer in kennis en kunde,
  5. Zorg dat u uw administratie op orde heeft en bespaar op onnodige uitgaven.
  6. De laatste tip is: straal vertrouwen uit en lever niet te snel in op prijs en tarief.

Voorwaarden voor ZZPers en Freelancers

De schrijver van dit artikel is opgegroeid in het gezin van een kleine zelfstandige ondernemer. Zodoende weet ik het een en ander over bedrijfsvoering. Bovenstaande tips lezend vraag ik me dan af: zijn dat geen randvoorwaarden om een klein bedrijf te runnen? Natuurlijk is het zo, dat er voor de crisis wat minder op de centen gelet moest worden. Maar wanneer je als zelfstandig ondernemer bovenstaande zaken niet op orde hebt, is je bedrijfje volgens mij gedoemd te mislukken. Zouden dat misschien de verborgen werkeloze ZZP’ers kunnen zijn die stille armoede lijden…?

De hamvraag voor starters van een eigen bedrijf

Zo komen we bij –mijns inziens– de hamvraag van het verhaal. Het is prijzenswaardig dat mensen liever een eigen bedrijf starten, dan een uitkering trekken. Maar wanneer iedereen zonder enige kennis en kunde een eigen bedrijf start, kun je er vanuit gaan dat er een hele hoop van deze bedrijfjes weer over de kop gaan, waarna “de directeur” met een berg schulden blijft zitten. En dat kan niet de bedoeling zijn!

Aanvullende Tips

Vreemd genoeg zijn er vakbonden voor ZZPers. Deze vakbonden geven op hun websites verschillende tips voor ZZP’ers om zich te wapenen tegen de kredietcrisis.