Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW)

Inleiding

Heeft u ook ZVW-werknemer en ZVW-vergoeding op uw loonstrook staan? Het gaat hier om de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet.

Tip: Geld besparen op uw lening? Lees hier hoe! Waarom oversluiten van een lening.

Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW)

Iedereen die in Nederland een inkomen geniet, draagt een premie af aan de zorgverzekeringswet. Met deze gelden wordt de Nederlandse gezondheidszorg bekostigd.

De werkgever houdt deze premie in op uw loon. Deze komt u tegen op uw loonstrook onder ZVW-werknemer 6,9%. De meeste werkgevers zijn verplicht om u te vergoeden voor de inhouding. Deze vergoeding is exact hetzelfde bedrag. Per saldo merkt u hier dus weinig van, maar u betaalt wel loonbelasting/ premie volksverzekeringen over de vergoeding. De vergoeding wordt dus fiscaal wel als inkomen gezien en belast in box1 tegen het progressieve tarief.

De tarieven

Er is een hoog en een laagtarief voor de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet:

  • Hoog tarief: 6,9%
  • Laag tarief: 4,8%

Het hoogtarief is voor mensen in loondienst, AOW-gerechtigden, ANW-gerechtigden en bijstandsgerechtigden(jonger dan 65 jaar)

Het laagtarief is voor zelfstandig ondernemers, pensioengerechtigden, alimentatiegerechtigden, freelancers en bijstandsgerechtigden(ouder dan 65 jaar).

Voor een complete lijst zie: Belastingdienst

Wijze van betaling

Indien u in loondienst bent, pensioen geniet of een uitkering ontvangt, dan houdt de werkgever of de uitkeringsinstantie de bijdrage ZVW in. Indien u andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld winst uit onderneming of freelance-inkomsten, dan dient u zelf de bijdrage te betalen. Dit gaat middels een aanslag. U moet daarvoor een aangifte doen voor de zorgverzekeringswet.

Maximumbedragen

Er gelden wel maximabedragen voor wat betreft de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet:

Percentage: Maximumbijdrage inkomen Maximumbijdrage
6,9% € 32.369 € 2.233
4,8% € 32369 € 1.554

Heeft u een inkomen van bijvoorbeeld € 50.000, dan hoeft u over het inkomen boven de € 32.369 geen inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet te betalen.