Geld schenken op papier aan kinderen

Waarom geld schenken

Uw kinderen en kleinkinderen blij maken, behoort tot de leukste dingen die u als ouder of grootouder kunt doen. Het schenken van geld is daar en onderdeel van.

Door geld te schenken aan uw kinderen kunt u ervoor zorgen, dat uw kinderen die dingen kunnen gaan doen, die ze altijd al wilden doen. Vooral geld schenken in de tijd dat u zelf nog leeft geeft extra voldoening.

Dan kunt u namelijk zien welke plezierige momenten uw kinderen met het geld beleven of hoe ze verstandig aan hun en de toekomst van uw kleinkinderen gaan werken. Schenken is een leuke bezigheid, maar zorg dan wel dat u verstandig schenkt en dat de belastingdienst niet een groot gedeelte opslokt.

Wanneer geld schenken op papier

U schenkt uw kinderen geld op papier, zodat uw kinderen niet stiekem hoeven te zijn en gebruik kunnen maken van de schenking. Door een schenking op papier, worden automatisch de belastingzaken geregeld en hoeven uw kinderen of kleinkinderen niet bang te zijn voor onverwachtse controles of naheffingen. Naast schenken op papier bestaat er ook nog een papieren schenking. Deze is echter minder plezierig. Een papieren schenking, geschiedt namelijk wanneer u overleden bent, het is dus een soort erfenis. De papieren schenking vindt meestal plaats, indien u bij leven niet de middelen had om te schenken, maar dat er bij overlijden wel geld vrijkomt.

Wie betaalt de belasting

De belasting die er betaald moet worden over een schenking, wordt ook wel schenkingsrecht genoemd. De regel In Nederland is, dat diegene die de schenking in ontvangst neemt, ook het schenkingsrecht betaald. Wilt u zelf de belasting betalen en zorgen dat de kinderen een netto bedrag in handen krijgen, dan heet dat, schenking vrij van recht. Pas hiermee op en zoek eventueel andere wegen of laat u hier bij goed adviseren. Bij schenking vrij van recht ontvangt de belasting extra. De normaal te betalen schenkingssom wordt dan namelijk bij de schenking opgeteld en over dit geheel wordt weer belasting geheven. Jammer geld.

Hoe zit het met de zeggenschap

Indien er geld wordt geschonken aan minderjarige kleinkinderen, ligt volgens de wet de zeggenschap over deze schenking bij de ouders van de kleinkinderen. Deze wettelijke zeggenschap eindigt automatisch, wanneer het kleinkind de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. Heeft u er echter geen vertrouwen in dat uw kleinkind verstandig met zijn/haar schenking omgaat, dan kunt u de zeggenschap veranderen tot een later tijdstip. Dit moet echter wel worden vastgelegd in de schenkingsakte. Het vastleggen van de zeggenschap, komt in de schenkingsakte met een bewindsclausule of een beheerbeding.

Hoe verhoog ik de vrijstelling

U kunt de vrijstelling over de schenking verhogen door het geld aan uw kind te schenken en uw kind dit geld door te laten schenken aan uw kleinkinderen. U heeft namelijk vrijstelling over het bedrag dat u aan uw kinderen schenkt en uw kinderen kunnen dit bedrag dan met een vrijstelling door schenken aan uw kleinkinderen. Zo wordt er dus beduidend minder belasting betaald. Let op: indien er voor uw kleinkinderen een spaarpot met de schenking wordt opgebouwd, vervalt de eerder genoemde vrijstelling.