Fiscaal voordelig schenken en successierecht

De Erfenis

In Nederland moet u flink belasting betalen over uw erfenis, dit is niet erg fijn omdat het eigenlijk gewoon uw geld betreft. Er zijn manieren om deze belasting enigszins te ontlopen en dat doe je door al tijdens het leven een deel van het vermogen fiscaal voordelig over te dragen.

De Erfenis en Successierecht

Over elke erfenis is successierecht verschuldigd. Hoeveel is afhankelijk van het bedrag wat er wordt geschonken en de aard van de familieband. Over het algemeen is het zo dat hoe groter het geschonken bedrag is, hoe meer belasting erover wordt betaald, en hoe verder de familieband is, dus bijvoorbeeld oom en tante in plaats van vader en moeder, hoe hoger het successierecht is. Voor het schenkingsrecht gelden dezelfde progressieve tarieven. Om dit successierecht te ontlopen, kan je gebruik maken van het feit dat je jaarlijks een deel vrij mag schenken. Het is namelijk zo dat voor schenkingen aan uw kinderen, die binnen de jaarlijkse vrijstelling vallen, geen aangifte van het schenkingsrecht gedaan hoeft te worden. Deze jaarlijkse vrijstelling stond in 2004 op 4243 euro.

Fiscaal voordelig schenken en successierechten

Een vader verwacht aan het eind van zijn leven een vermogen van 200.000 euro te hebben en wil dit hele vermogen aan zijn enige kind overdragen. Al zou hij dit schenken bij zijn overlijden zou hij een successierecht van 19 procent moeten betalen waardoor het kind nog maar 162.000 euro zou overhouden. Het is voor de vader (en het kind) voordeliger al zou hij elk jaar van zijn leven 4243 euro overmaken. Het rekenvoorbeeld gaat hieronder verder.

Verdeling Erfenis

Stel dat vader hier op zijn 50e mee zou beginnen en er van uitgaande dat hij 80 jaar wordt, dan zou hij al 30 * 4243 = 130000 euro belasting vrij hebben kunnen overmaken. Bij overlijden hoeft hij dan:

ten eerste minder belasting te betalen over zijn erfenis, omdat het belastingtarief af neemt naar mate het bedrag kleiner wordt, en

ten tweede wordt deze heffing over een kleiner bedrag genomen zodat er in totaal een stuk minder aan de overheid wordt afgedragen.

Erfenis huis

Sommige huizen zijn al jaren familiebezit en het eigendom gaat over van vader op zoon.

Een huis nalaten

Erft u een huis in plaats van geld? Dan wordt de waarde economisch verkeer hiervan bepaald. Daarover moet u belasting betalen. Dat bedrag moet u contant aan de fiscus betalen. Dat kan soms lastig zijn. Dat is dan oom de reden waarom de meeste mensen een huis of andere bezittingen uit een erfenis vrijwel meteen moeten verkopen.

Een huis schenken

Aan het schenken van uw woning kan u voorwaarden verbinden. U mag bijvoorbeeld een bepaling opnemen in uw testament dat het huis niet in een gemeenschap van goederen mag vallen. Bij een echtscheiding van uw kind heeft de schoonfamilie dan geen recht op de woning.

Notaris erfenis

Raadpleeg altijd notaris of en een belasting adviseur. Met name een notaris kan u helpen bij uw nalatenschapsplanning.

Erfenis Belasting

Voorkom dat u (te)veel belasting meot betalen over uw erfenis. Let op: bovenstaande informatie kan afwijken van uw specifieke situatie. Hieronder staan nog enkele Tips, links en bronnen

www.belastingdienst.nl

http://www.juristvoorechtscheiding.nl/alimentatie@@Alimentatie verplichtingen