Hoe gaat de fiscus om met geld schenken op papier

Schenken op papier

Bij schenken op papier gaat het om vermogensoverdracht tijdens uw leven met als belangrijkste argument het besparen van successierecht. Schenken op papier is een manier om te schenken tijdens leven zonder dat de schenkers het geld direct hoeven te missen. Wel moet er in het jaar dat de schenking gedaan wordt, de schenkbelasting worden betaald. In dit artikel wordt uitgelegd wat een schenking is, hoe de schenking op papier werkt en hoe de fiscus omgaat met het schenken op papier. Voor uitgebreide informatie over schenken op papier en over schenken in het algemeen zie: schenken op papier

Wat is een schenking?

Een schenking is een overeenkomst waarbij de schenker zich verbindt aan de begiftigde om een vermogensbestanddeel af te staan zonder dat daarbij sprake is van een tegenprestatie met als doel het bevoordelen van de begiftigde.

Bij schenken op papier wordt er geschonken zonder dat er contant geld aan te pas komt. Dit kan handig zijn op het moment dat het geld nog in het huis zit of dat het aanwezige vermogen nog graag in eigen beheer wordt gehouden voor bijvoorbeeld de oudedagsvoorziening.

Ouders schenken op papier aan kinderen

De schenking op papier is een schulderkenning uit vrijgevigheid van de ouders aan de kinderen, welke pas opeisbaar is bij overlijden van de ouder(s). De kinderen krijgen dus een niet opeisbare vordering op de ouders. Bij overlijden van één van de ouders of bij overlijden van de langstlevende komt deze schuld op papier in mindering op het saldo van de nalatenschap. Door de schulderkenning over enkele jaren te spreiden kan er een behoorlijke besparing van successierechten gerealiseerd worden.

Om te schenken op papier zijn er 2 belangrijke regels van de fiscus:

  • De schulderkenning moet notarieel zijn vastgelegd.
  • De ouders dienen daadwerkelijk jaarlijks een zakelijke rente betalen aan de kinderen.

Schenken op papier en de IB

De kinderen dienen de vordering op hun ouders als box3 vermogen op te geven. De belastingdienst gaat er vanuit dat het vermogen in box3 rendeert met 4% (fictief rendement), waarover 30% belasting wordt geheven. Deze zogenaamde vermogensrendementsheffing komt dus neer op 1,2%. (4% x 30%)

De ouders kunnen de schulderkenning in box3 opvoeren als schuld. De schuld verlaagd zo het vermogen waardoor er bij de ouders 1,2% vermogensrendementsheffing wordt bespaard.

Samengevat: de kinderen betalen 1,2% en de ouders besparen 1,2% vermogensrendementsheffing.

Er geldt een heffingsvrij vermogen in box3 van € 20.661 in 2009 per persoon. De eerste € 20.661 is dus vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

Tevens geldt er een drempel voor schulden. Deze bedraagt € 2.900 in 2009. Dit houdt dus in dat de eerste € 2.900 aan schuld niet in mindering kan worden gebracht op het voordeel uit sparen en beleggen. (Het box3 vermogen)

Over de zakelijke rente hoeven en de kinderen geen inkomstenbelasting in box1 te betalen en deze is ook bij de ouders niet aftrekbaar in box1. Zakelijke rente wordt vaak op 6% begroot.

Tips

  • Laat u goed informeren door een notaris.
  • Bekijk gelijk of uw testament nog up-to-date is.

Links

Een mooie website welke boordevol informatie staat over alles wat te maken heeft met het doen van schenkingen is schenking-info.nl