Wat is een voogdijverzekering

Inleiding

De meeste mensen die kinderen hebben stellen, uiteraard in overleg, een voogd aan voor hun kinderen voor het geval dat hen iets overkomt. Deze voogd heeft zich daarmee bereid getoond in dat geval voor de kinderen te gaan zorgen. Er komt heel wat bij kijken zowel op emotioneel gebied als op financieel gebied. Het is mogelijk om voor de financiële kant van de zaak een verzekering af te sluiten, een zogenaamde voogdijverzekering. In dit artikel lees je meer over wat er bij voogdij komt kijken en wat een voogdijverzekering inhoudt.

Wat is nu eigenlijk voogdij

Het voogdijschap is als het ware het gezag over een kind dat nog niet de 18jarige leeftijd heeft bereikt en waarvan jijzelf niet de ouder bent. Je hebt verschillende vormen van voogdij. Een van de vormen is de voorlopige voogdij. Deze vorm is van toepassing indien de ouders van het kind of de kinderen in kwestie door omstandigheden voor een bepaalde periode niet voor het kind of de kinderen kunnen zorgen. In dit artikel gaat het echter om het voogdijschap dat ontstaat indien beide ouders van het kind of de kinderen zijn overleden en deze nog niet de 18jarige leeftijd heeft/hebben bereikt. Dit kind krijgt of deze kinderen krijgen dan een voogd toegewezen die door de ouders bij leven in overleg is bepaald. Deze ouders kunnen niet alleen een voogd aanstellen maar zij kunnen tevens zorgen dat het kind financieel goed achterblijft, met andere woorden zij kunnen ervoor zorgen dat de voogd een financiële bijdrage voor de kosten van opvoeding van het desbetreffende kind ontvangt, zodat het voor de voogd ook makkelijker wordt om voor het kind te zorgen. Deze financiële bijdrage is te regelen door een zogenaamde voogdijverzekering af te sluiten.

Verschillende voogdijverzekeringen

Het is net als bij andere verzekeringen handig om de premies van de onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voogdijverzekeringen aanbieden te vergelijken. Daarnaast is het raadzaam niet alleen de premies van de voogdijverzekeringen te vergelijken, maar ook de polisvoorwaarden (die het risico omschrijven dat de verzekering afdekt). De voogdijverzekering met de laagste premie, hoeft niet de beste voogdijverzekering te zijn. Het is mogelijk om deze verzekering online af te sluiten.

Voorwaarden voogdijverzekeringen

Bij het afsluiten van een voogdijverzekering dient dus goed naar de polisvoorwaarden gekeken te worden. Een voogdijverzekering kan worden afgesloten tot het kind de 18jarige leeftijd heeft bereikt. In principe wordt een voogdijverzekering afgesloten per kind. Een voogdijverzekering kan worden beschouwd als een overlijdensrisicoverzekering. Indien het kind de 18 jarige leeftijd heeft bereikt,stopt de verzekering en vindt geen uitkering plaats.

Wel of geen successierecht

Als je als ouders een voogdijverzekering afsluiten, worden de kinderen zowel als begunstigde als verzekeringnemer op de voogdijpolis vermeld. De ouders dienen zelf als verzekerden op de polis vermeldt te staan. Het afsluiten van een voogdijverzekering op deze manier is verstandig, omdat men dan geen successierechten hoeft af te dragen.

Verzekeringsmaatschappijen

Voorbeelden van verzekeringsmaatschappijen die voogdijverzekeringen aanbieden zijn ondermeer Proteq en Cardif.

Links

Wilt u wat meer te weten komen over verschillende soorten verzekeringen en de bijbehorende premies, lees dan het uitgebreide artikel. Klik op deze link Overzicht verzekeringen en premies