Wat is een sieradenverzekering

Inleiding

De ene persoon heeft meer sieraden dan de ander. Onder bepaalde omstandigheden is het verstandig om je sieraden te laten verzekeren. Dit verzekeren van je sieraden kan door middel van een speciale sieradenverzekering. Onderstaand lees je meer over de sieradenverzekering.

Sieradenverzekering

De meeste mensen hebben een inboedelverzekering afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Onder deze inboedelverzekering vallen ook sieraden en andere kostbaarheden. Echter, deze sieraden zijn bij een inboedelverzekering veelal verzekerd tot een maximumbedrag. Dit maximumbedrag kan variëren. In de meeste gevallen is dit bedrag zo rond ad euro 5.000, -. Indien u denkt dat uw sieraden meer waard zijn dan een bedrag van euro 5.000, -is het verstandig voor deze sieraden een aparte sieradenverzekering af te sluiten.

Taxatie sieraden

U denkt dat het nodig is om een sieradenverzekering af te sluiten. In dat geval zal er dus bepaald moeten worden hoeveel uw sieraden waard zijn. Dit gebeurt door middel van een rapport van een taxateur die daarvoor gecertificeerd is. De taxateur bepaalt dan wat de vervangende waarde is van de sieraden. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar hoe het sieraad eruit ziet, maar ook naar welke stenen er gebruikt zijn, wat de lengte is van bijvoorbeeld een ketting etc. Het is verstandig om ook de courtage van taxateurs te vergelijken. Sommige taxateurs krijgen een percentage van de waarde die getaxeerd is. Er zijn ook taxateurs die een vast bedrag hanteren ongeacht de waarde van de sieraden.

Dekking van de sieradenverzekering

Bij het afsluiten van een verzekering is het altijd verstandig om niet alleen de premies van de onderlinge verzekeringsmaatschappijen te vergelijk maar ook om naar de polisvoorwaarden van de verschillende maatschappijen te kijken. De premie kan bij de ene verzekeringsmaatschappij hoger zijn maar zijn voorwaarden kunnen gunstiger zijn. U kunt dan ook vergelijken wat de dekking is van de betreffende sieradenverzekering. Biedt deze sieradenverzekering dekking voor verlies of diefstal van de sieraden of alleen voor schade aan de sieraden. De ene verzekering biedt ook dekking aan voor in het buitenland, de andere verzekering biedt alleen dekking in Nederland.

Welke bedrijven bieden een sieradenverzekering aan

De meeste verzekeringsmaatschappijen (bijvoorbeeld Ohra, Europeesche Verzekeringen, Centraal Beheer) bieden wel een sieradenverzekering aan. Dit kan ook meegenomen worden in een zogenaamde kostbaarhedenverzekering. Met deze kostbaarheden kunnen ook andere waardevolle dingen worden verzekerd. Dit is het geval als het bedrag aan waarde boven het maximumbedrag ligt dat gebruikt mag worden om deze goederen mee te nemen in de inboedelverzekering. Indien het dus het maximumbedrag te boven gaat dient er een aparte kostbaarhedenverzekering voor te worden afgesloten. Men kan hier denken aan bijvoorbeeld schilderen, muziekinstrumenten, kunst, elektronica en antiek.

Tips

Tip 1: Hou er rekening mee dat wanneer u ingeval van een erfenis in het bezit komt van sieraden of andere kostbaarheden de inboedelverzekering dit niet geheel dekt. In dit soort gevallen kan het dus nodig zijn om een sieradenverzekering af te sluiten.

Tip 2: Hou er rekening mee dat u een beëdigd taxateur inschakelt (bijvoorbeeld TMV, Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders).

Links

Wilt u meer lezen over verzekeringen en premies in het algemeen dan kunt u terecht bij het artikel Overzicht verzekeringen en premies