Wat zijn woonlasten

Introductie

De term woonlasten komt vaak voorbij. Een goed beeld hebben van je eigen woonlasten is belangrijk. Hiervoor is essentieel dat duidelijk is wat woonlasten eigenlijk zijn. In dit artikel uitleg over de woonlasten.

Woonlasten

Woonlasten zijn in feite de kosten van het wonen. Denk hierbij aan de kosten van de woning zelf (huur, aflossing hypotheek), de bekende GWL -kosten: Gas, Water en Licht, de gemeentelijke afvalstoffenheffing, de waterschapslasten en eventueel het "rioolrecht". Een niet onbelangrijke woonlast is die van de belastingen. Zo kunnen ook de kost voor het overdragen van de woning (overdrachtsbelasting) bij de woonlasten worden geteld. Verder is het eigenwoningforfait een van de woonlasten. Het eigenwoningforfait is een fictief inkomen uit het huis waarover belasting betaald moet worden.

Optionele kosten voor de woonlasten zijn die van een inboedelverzekering en een opstalverzekering. Aangezien niet ieder huishouden deze kosten heeft vallen ze soms wel en soms niet binnen de woonlasten.

Een post die vaak vergeten wordt bij het berekenen van de woonlasten is die van het onderhoud van de woning. Ook al doet men het onderhoud zelf, dan komen hier wel kosten bij kijken. Deze post zal bij huurwoningen aanzienlijk minder zijn dan bij een koopwoning. Hoeveel deze kostenpost voor woonlasten precies is hangt af van de woning.

Kosten voor zaken als boodschappen en andere dagelijkse inkopen vallen niet onder de woonlasten: dit is niet nodig voor het onderhouden van het huis/woning.

Woonlasten per maand

Woonlasten worden vaak per maand berekend. Op deze manier wordt duidelijk hoeveel het wonen maandelijks kost, zodat hiermee rekening kan worden gehouden. Sommige uitgaven zoals de gemeentelijke afvalstoffenheffing kunnen echter in een keer betaald worden. Deze moeten dan ook door 12 gedeeld worden.

Overzicht maken

Om gemakkelijk een overzicht te maken van de woonlasten per maand kan het volgende formulier gebruikt worden. De lege cellen onder de optionele posten zijn zelf in te vullen met woonlasten die niet in dit schema zijn opgenomen.

Overzicht maandelijkse woonlasten
ALTIJD AANWEZIG Huurhuis Koopwoning
Huur n.v.t.
Hypotheeklasten per maand n.v.t.
Onderhoudskosten per maand
Gas
Water
Elektra
Eigenwoningforfait n.v.t.
Onroerend goed belasting n.v.t.
Afvalstoffenheffing
Waterschapslasten
 
OPTIONEEL/SOMS AANWEZIG
Rioolrechten
Reinigingsrechten
Inboedelverzekering
Opstalverzekering
 
OVERIG
 
 
 
TOTAAL

Tips voor woonlasten

Om niet voor negatieve verrassingen komen te staan is het handig om voor de woonlasten kosten die niet iedere maand gedaan moeten worden (automatisch) op een aparte rekening over te maken. Op deze rekening stort men de vereiste hoeveelheid geld voor woonlasten die enkel jaarlijks betaald moeten worden. Hierdoor is er altijd een reserve voor deze uitgaven en wordt voorkomen dan opeens veel woonlasten ineens betaald moeten worden.

Wellicht een open deur: verkoop uw huidige huis voordat u een nieuw huis koopt. Hiermee worden dubbele woonlasten voorkomen. Woonlasten worden snel onderschat waardoor het financieel dragen van twee huizen, en daarmee twee woonlasten voor veel huishoudens te zwaar is. Wees zeer voorzichtig, of wees absoluut zeker van uw zaak.

Maak eerst een overzicht van de woonlasten (eventueel gebruikmakend van het bovenstaande schema) alvorens u een nieuw huis koopt. Door dit overzicht wordt duidelijk of u voldoende financiële draagkracht heeft om de lasten te dragen.

Links