Wat is een AEX tracker

Wat is een AEX tracker

Een tracker op de AEX is een soort van aandeel van alle AEX fondsen samen. Een AEX tracker is samengesteld in de exacte verhouding zoals de fondsen binnen de AEX zijn samengesteld. Een AEX tracker volgt de AEX dan ook op de voet. Één AEX tracker vertegenwoordigt 1/10 deel van de AEX.

Historie van trackers

In 1993 zijn trackers voor het eerst geïntroduceerd in de Verenigde Staten. De zogenoemde ETF’s (Exchange Traded Fund). Na enige jaren zijn deze beleggingsproducten overgewaaid naar Europa. Omdat trackers zo transparant zijn qua opbouw en voor relatief lage kosten een geweldige spreiding geven, zijn ze enorm populair. In de Verenigde Staten zijn de QQQ trackers (de tracker welke de technologie-index Nasdaq 100 volgt) het meest verhandelde effect ter wereld.

Kenmerken AEX tracker

Een tracker heeft specifieke kenmerken welk uniek zijn en welke erg gewaardeerd worden door vele beleggers.

Transparantie

Een tracker is uiterst transparant. Zeker geen onnodig ingewikkeld en complex product dus. Een tracker vertegenwoordigt 1/10 van deel van de AEX. Staat de AEX op bijvoorbeeld 300 punten, dan is een tracker 30 euro waard. Omdat trackers onderhevig zijn aan marktwerking (vraag en aanbod), fluctueert de waarde van de tracker rondom de 30 euro.

De AEX is samengesteld uit de 25 hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs. Deze fondsen hebben allemaal hun eigen weging binnen de AEX. Voor meer informatie hierover zie: Hoe is de AEX samengesteld.

De fondsbeheerder van de AEX tracker heeft in dezelfde verhouding als de AEX is samengesteld aandelen ingekocht. Hierdoor is een tracker dus erg transparant.

Spreiding van risico

Één van de beurswijsheden is spreiding. Naarmate een portefeuille beter gespreid is, wordt het risico beperkter. Een AEX tracker kent een grote spreiding omdat met een AEX tracker in alle AEX fondsen tegelijk wordt geïnvesteerd. De AEX is vrij bewegelijk dus ondanks de spreiding is er nog steeds een aanzienlijk risico, maar dat geldt voor de meeste beleggingen.

Kosten

De kosten zij vrij beperkt. De fondsbeheerder van de AEX tracker, het Franse ‘State Street Global Advisors France S.A.’, rekent 0,3% beheerskosten. Dit is een vrij lage beheersfee in vergelijking met andere fondsen.

Dividend

Aangezien een AEX tracker bestaat uit aandelen van de AEX, hebben de houders van deze trackers dus ook recht op dividend. Het dividend komt binnen bij de fondsbeheerder. Deze keert halfjaarlijks het dividend contant uit, onder inhouding van de beheersfee.

Zo is er op 26-05-2008 door  StreetTRACKS een bruto dividend uitgekeerd van 0,77 per AEX tracker. Dit is netto 0,5775 per AEX tracker. Het verschil tussen het bruto en netto dividend wordt veroorzaakt door de Franse dividendbelasting van 25%.

Naast het Franse StreetTRACKS zijn er nog twee uitgevers van AEX trackers, te weten iShares en Thinkcapital. Alleen de Think AEX Tracker (vanwege de NL structuur met FBI status) is in staat de dividenden 100% efficient door te geven. Aangezien alle andere aspecten gelijk zijn, (bv. alledrie dezelfde beheerfee van 0,3% per jaar) is de Think AEX Tracker voor de NL belegger de beste keuze.

Trackers in combinatie met andere derivaten

Trackers worden ook vaak gebruikt in combinatie met opties en futures. Zo kunnen AEX trackers als onderpand dienen om call opties te schrijven op de AEX (short gaan). Aangezien een optiecontract altijd om 100 keer de onderliggende waarde vertegenwoordigd en een tracker 1/10 deel van de AEX vertegenwoordigd, zullen er 1.000 trackers aangekocht moeten worden om 1 call optie short te dekken.

Andere trackers

Er zijn naast de AEX trackers nog vele andere trackers. Zo zijn er trackers op de meeste wereldwijde indices. Daarnaast kunnen er trackers gekocht worden op zaken als olie, valuta, opkomende marketen, vastgoed etc.

Een partij welke zich heeft gespecialiseerd in trackers en vele verschillende trackers aanbied is iShares.