Is beleggen in goud bij de huidige goudprijs een gouden belegging

Beleggen in goud

Beleggen in goud wordt door velen gezien als één van de meest veilige manieren van beleggen. Over de afgelopen honderd jaar heeft goud, ondanks alle ingrijpende veranderingen, politieke verschuivingen en economische ups en downs, haar waarde behouden, terwijl de waarde van bijvoorbeeld geld over het algemeen genomen behoorlijk is afgenomen.

Hoe te beleggen in goud

Er kan op diverse manieren in goud belegd worden.

  1. Zo kunt u gouden munten en kleine staven http://www.online-goud-kopen.nl/Hoofdpagina@@goud kopen. U kunt goud ook in de vorm van effecten verhandelen.
  2. Ook kunt een goudrekening openen waarin de rekening staat voor een bepaalde hoeveelheid zuiver goud die daadwerkelijk opgeslagen ligt of
  3. U kunt goudcertificaten aankopen die inruilbaar zijn voor hun waarde in goud.

In deze onzekere financiële tijden lijkt dit dus de oplossing voor beleggers. Door de waardevastheid zou het bescherming bieden tegen inflatie en onrust op de financiële markt. Toch zit hier een aantal haken en ogen aan. Beleggen blijft beleggen, met alle risico’s van dien. Hieronder staan drie belangrijke risico's vermeld:

Risico 1: De waardevastheid van goud is relatief

Zo is bijvoorbeeld de waardevastheid van goud relatief. Het bedrag dat nu betaald moet worden voor een kilo goud is ongeveer hetzelfde als een paar jaar geleden. De waarde van het geld is echter flink afgenomen. De waarde van goud in relatie tot andere goederen is dus ook afgenomen.

Risico 2: De positie van goud en inflatie

Ook de positie van goud in de inflatie is niet geheel zeker. Feit is dat de goudprijs alleen maar toeneemt in deze tijd, waarin er steeds meer geld in omloop gebracht wordt in de wereld, geld wat niet gedekt wordt door een waarde in goud. Er komt echter een keer een einde aan de waardestijging van goud. Zekerheid in de investeringswereld is een illusie, en als belegger in goud zult u dan ook met diverse scenario’s rekening moeten houden.

Risico 3: Economische groei en de goudprijs

Een derde aandachtspunt in het beleggen in goud is het gegeven dat de waarde van goud niet verbonden is aan economische groei. Al zorgen allerlei factoren ervoor dat de prijzen van goud op dit moment stijgen, bij economische groei, een situatie waar we met zijn allen weer naar toe proberen te werken, zal de prijsstijging van goud niet doorzetten.

Is het verstandig te beleggen in Gouden munten en goud staven?

Met al deze kritische opmerkingen omtrent het beleggen in goud, is het nog wel wijsheid om hier aan mee te doen? Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig te geven. Laten we het houden op een “ja, maar…”. Beleggen in goud kan een goede investering zijn, wanneer u dit om de goede redenen doet.

Belangrijk hierin is dat u inzicht verkrijgt in de factoren die de goudprijs beïnvloeden, en omwikkelingen hieromtrent op de voet volgt.

  1. Zo kunnen zich situaties voordoen waardoor goud schaarser wordt, en de prijs zodoende stijgt. De moeilijkheden rondom de goudwinning in Afrika zijn hier een voorbeeld van.
  2. Ook politieke verschuivingen zorgen voor een prijsstijging van goud. Wanneer er bijvoorbeeld een oorlog uitbreekt, of een terroristische aanslag gepleegd wordt, stijgen de prijzen van goud snel.

Uit de geschiedenis blijkt echter dat deze prijsstijgingen vaak van kortere duur zijn, en de waarde van goud vrij snel teruggaat naar haar oude niveau.

Tot slot over beleggen in goud

Beleggen in goud kan dus een goede investering zijn, maar is zeer afhankelijk van goede timing en de juiste beweegredenen.

Aankoop begeleiding

Zorg voor een goede taxatie door een goede en erkende makelaar of taxateur en zilver en goud.

Beveiliging

Wilt u goud in uw huis bewaren. Dat kan in een kluis. Zorg aanvullend wel voor goede alarmbeveiliging. Vraag vooraf een offerte bij verschillende http://www.themabeveiliging.nl/beveiligingsbedrijven@@beveiligingsbedrijven voor een goedgekeurde http://www.lumio-lichtprojecten.nl/alarminstallatie.html@@alarminstallatie.