Wat is beleggen in onroerend goed

Inleiding

Beleggen in onroerend goed geeft u spreiding en een goed rendement!

Wat is beleggen in onroerend goed

Beleggen in onroerend goed is het participeren in de exploitatie van onroerend goed. Vaak zijn het grote investeringsmaatschappijen die hele winkelcentra en kantoorpanden exploiteren. De investeringsmaatschappijen kopen de panden op of laten deze bouwen en verhuren deze dan aan de gebruikers zoals winkels en bedrijven. Investeringsmaatschappijen beschikken zelf niet over voldoende gelden en trekken geld aan van private investeerders zoals de particuliere belegger.

Rendement van beleggen in onroerend goed

Het rendement van beleggen in onroerend goed is meestal vrij hoog. Het risico en dus ook het rendement ligt iets hoger dan dat van obligaties en lager dan van aandelen. Een rendement van 7% tot 10% is vrij normaal.

Het rendement van een belegging is afhankelijk van de volgende factoren:

  • Exploitatierendement minus exploitatiekosten
  • Waardefluctuatie
  • Verkooprendement

Exploitatierendement minus exploitatiekosten

Het onroerend goed wordt verhuurd aan derden. Dit exploiteren levert winst op, maar er zitten ook kosten aan verbonden. Het totaal van de baten minus de kosten geeft een bepaald netto exploitatierendement. De kosten bestaan uit bijvoorbeeld de kosten van onderhoud, zoeken van huurders etc. Hoe langer de verhuurcontracten des te groter de zekerheid dat er een goed rendement wordt gehaald.

Waardefluctuatie

Onroerend goed heeft net als particuliere woonhuizen een bepaalde waarde. Deze waarde kan fluctueren door vraag en aanbod, maar ook door bijvoorbeeld economisch klimaat.

Verkooprendement

Bij de verkoop van onroerend goed kan er winst gerealiseerd worden ten opzichte van de aankoopprijs. Deze winst draagt dan ook bij aan het totale rendement op beleggingen in onroerend goed.

Hoe te beleggen in onroerend goed

De meeste beleggers met een goede spreiding hebben vaak wel tussen de 10% – 20% van de portefeuille belegd in onroerend goed, afhankelijk van het beleggingsprofiel.

Beleggen in onroerend goed gaat vaak door middel van obligaties. Een obligatie is een schuldbekentenis van de uitgevende instelling aan de houder. Ook zijn er bepaalde vastgoedaandelen.

Aanbieders

Links