Wat is de levensloopregeling

Wat is de levensloopregeling

Sinds 01-01-2006 kan iedere werknemer via de levensloopregeling sparen voor verlof of pensioenaanvulling.

Maximale opbouw in de levensloopregeling

De werkgever moet zijn werknemers in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan de levensloopregeling. Het verlof dat werknemers kunnen opnemen zal in overleg moeten gaan met de werkgever. Een werkgever is dus niet verplicht om een medewerker onbetaald vrij te geven op het moment dat een medewerker dat wil. De levensloopregeling kan ook goed gebruikt worden om eerder te stoppen met werken.

Een werknemer mag jaarlijks maximaal 12% van zijn bruto jaarsalaris sparen in de levensloopregeling. Daarnaast geldt er een maximum van 210% van het bruto jaarsalaris dat in totaal opgebouwd mag worden. Deze 210% geldt als maximum zodat er maximaal 3 jaar verlof bekostigd kan worden. Oftewel 3 jaar x 70% = 210%

Het saldo van de levensloop is na opname gewoon weer hervulbaar.

De levensloopregeling kan goed gebruikt worden om eerder te stoppen met werken. Zo kan bij 210% opgebouwd levenslooptegoed 3 jaar eerder gestopt worden met werken.

De fiscale aspecten van de levensloopregeling

  • De waarde van het gespaarde levenslooptegoed is vrijgesteld van vermogensredendementsheffing in box3.
  • Per jaar dat u spaart in de levensloopregeling heeft u recht op een korting op de inkomstenbelasting van € 195. De zogeheten levensloopverlofkorting.
  • Om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlofkorting hoeft u niet meer deel te nemen aan de levensloopregeling. (Dit was in 2008 nog wel een vereiste)
  • Overgangsregeling: Als u op 31-12-2005 51 jaar of ouder was, maar nog geen 56 jaar, dan hoeft u niet te voldoen aan de maximale 12% per jaar eis. U mag dan gewoon de gehele 210% volstorten.
  • U mag niet deelnemen aan de levensloopregeling indien u al gebruikt maakt van de spaarloonregeling. Ieder jaar kunt u kiezen of u deel wilt nemen aan de levensloopregeling of aan de spaarloonregeling. Beiden tegelijk mag dus niet.


Tips

  • Eerder stoppen met werken? Bekijk de mogelijkheden van de levensloopregeling eens.
  • Bekijk ook eens de mogelijkheden van de spaarloonregeling. Spaarloon