Wat is spaarloon

Wat is spaarloon

Een spaarloonregeling is er voor werknemers om belastingvrij een deel van het bruto-inkomen te sparen.

Hoeveel mag u sparen

De werkgever is niet verplicht om een spaarloonregeling aan te bieden. Heeft een werkgever wel de mogelijkheid van een spaarloonregeling dan kunt u daar gebruik van maken indien u vanaf 1 januari van het betreffende jaar in dienst was. De gespaarde bedragen moeten op een aparte spaarrekening worden gestort welke op naam staat van de werknemer.

Spaarloon kan wel 52% rendement opleveren, zeker doen dus! Jaarlijks mag er maximaal € 613 gespaard worden in de spaarloonregeling. Over deze € 613 betaalt u geen belasting. De gespaarde bedragen moeten minimaal 4 jaar op de geblokkeerde spaarrekening blijven staan. Er gelden echter wel uitzonderingen.

Deblokkeringsmogelijkheden van spaarloon

De tegoeden op de spaarloonregeling mogen voor bepaalde bestedingsdoeleinden eerder opgenomen worden dan de verplichte 4 jaar. Het deblokkeren van het spaarloontegoed mag in de volgende gevallen:

 • Aankoop eigen woning
 • Onbetaald verlof
 • Start van eigen onderneming
 • Kinderopvang
 • Bepaalde verzekeringspremies
 • Storting op bepaalde spaarrekeningen of beleggingsrechten
 • Kosten procedure Erkenning verworven competenties of behalen van ervaringscertificaat

Fiscale aspecten van de spaarloonregeling

 • Er mag maximaal € 613 per jaar gespaard worden.
 • Tegoeden dienen ten minste 4 jaar op een geblokkeerde spaarrekening te staan.
 • Deblokkeren van tegoeden mag alleen voor bestedingsdoeleinden welke door de belastingdienst zijn goedgekeurd.
 • U mag niet deelnemen aan de spaarloonregeling indien u al gebruikt maakt van de levensloopregeling. Ieder jaar kunt u kiezen of u deel wilt nemen aan de levensloopregeling of aan de spaarloonregeling. Beiden tegelijk mag dus niet.

Tips