Tips voor succesvolle re-integratie gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Ben jij gedeeltelijk arbeidsongeschikt? En wil jij weer graag aan het werk? Naast het feit dat jij gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, ben je namelijk ook gedeeltelijk arbeidsgeschikt! Bij het solliciteren naar een vacature zul jij moeten aangeven welke werkzaamheden jij nog allemaal kan uitvoeren. Uit de statistieken van het centraal bureau voor de (CBS), kan worden afgeleid dat gedeeltelijk arbeidsgeschikten minder gemakkelijk aan een baan komen.

Daarom vind je hieronder een overzicht van financiële mogelijkheden om het salaris te compenseren. Tevens vind je mogelijkheden voor aanpassingen op de werkvloer. Het is belangrijk dat de arbeids gehandicapte werknemer aan de werkgever duidelijk maakt dat er vele mogelijkheden zijn om goed werk te verrichten, tegen een interessante prijs (voor zowel de werkgever als ook de werknemer). Onderstaand artikel kan je ook lezen vanuit het perspectief van de personeels adviseur of de werkgever.

Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen WIA

Op het moment dat jij arbeids ongeschikt geraakt krijg je te maken met de WIA. De wetgever stelt daarvoor wel de eis dat je minimaal 35% verlies van inkomsten moet hebben als gevolg van de arbeidsongeschiktheid. Het is niet langer mogelijk in te stromen in de WAO. Hiervoor is de WIA in de plaats gekomen. Uitvoering en handhaving van deze wet is in handen van het UWV Werkplein. De medewerkers van het UWV helpen jou graag bij het vinden van een baan. Hieronder vind je enkele handreikingen waarmee je ook zelf aan de slag kan, om een geschikte werkgever te vinden.

Proef plaatsing

Geef bij het solliciteren aan dat jij bereid bent tot een 'proefplaatsing'. Tijdens een proef plaatsing kunnen jij en jouw toekomstige baas aan elkaar wennen en samen in de praktijk onderzoeken of het mogelijk is dat jij werk uitvoert voor de baas. Een proefplaatsing mag drie maanden duren. Tijdens deze proefplaatsing kan jij jouw WIA uitkering behouden.

Subsidie aanpassing werkvloer

Veelal zijn er aanpassingen nodig op de werkvloer. Stel dat jij in een rolstoel zit, dan zullen wellicht enkele deuren verbreed moeten worden. Deze niet-meeneembare aanpassingen komen zeker in aanmerking voor overheidssubsidie. Het is immers een aanpassing die het mogelijk maakt dat jij kan werken voor de werkgever.

Loonsuppletie

Op het moment dat iemand gedeeltelijk arbeids ongeschikt wordt, zal in de regel het inkomen dalen. Het begrip Loonsuppletie betekent dat er een aanvulling zal komen op het lagere loon.

Tegemoetkoming studiekosten

In bijna alle gevallen is het mogelijk dat iemand die nog gedeeltelijk kan werken, zich laat omscholen. Omscholen betekent dat je weer moet studeren voor een nieuw beroep. Er zijn vele instituten waarbij je thuis kan studeren zoals:

  • NTI thuisstudie,
  • LOI thuisstudie,
  • NCOI thuisstudie,
  • NHA thuisstudie

De kosten hiervan worden gedeeltelijk betaald van uit de WIA.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Zodra je gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt heb je niet alleen problemen met het vinden van ander werk. Ook in de privé situatie zal er veel veranderen. Voor iemand die in een rolstoel is terechtgekomen zullen ook aanpassingen in huis moeten worden aangebracht. Wellicht is de zorg voor kinderen daardoor ingewikkelder geworden. Dat is de reden waarom er een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang mogelijk is.

Vestigen als zelfstandig ondernemer

Is het mogelijk jezelf als zelfstandig ondernemer te registreren bij de kamer van koophandel (KvK), terwijl je slechts gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent? Het antwoord is volmondig: Ja! Voor gedeeltelijk arbeids ongeschikte mensen zijn er bepaalde vormen van krediet en starters krediet, ter ondersteuning van het starten van een eigen bedrijf.

Aanspreekpunt arbeidsgeschikten

Elke individuele situatie is uniek en specifiek. Waar kan je het beste terecht voor een individueel adviesgesprek? Er zijn verschillende goede bureaus voor:

  • arbeidstoeleiding,
  • arbeids re-integratie,
  • job coaching

Het UWV helpt hierbij.

Zelf uw re-integratie regelen?

Dat kan! U kan zelf uw re-integratie regelen middels speciale IRO trajecten. Er zijn vele goede IRO bureaus, gespecialiseerd in IRO trajecten. IRO is de afkorting voor: individuele reïntegratie overeenkomst. Het UWV heeft daarvoor speciale subsidiepotjes beschikbaar.

Het eerste aanspreekpunt bij arbeidsgeschiktheid en arbeidsongeschiktheid zal daarom in de regel het UWV bij u in de buurt zijn. Let op: indien je zelf ergnes ontslag neemt, heb je niet vanzelfsprekend recht op ondersteuning bij het vinden van nieuw werk. Raadpleeg bij het http://www.ontslag-nemen.nl@@ontslag nemen vooraf een juridisch adviseur.