Wat is een CEO

Chief Executive Officer

De afkorting CEO is afkomstig uit het Engels en staat voor Chief Executive Officer. Hij of zij is de eindverantwoordelijke van het bedrijf. Of is dit toch wat te simpel voorgesteld? Verwar een CEO ook niet met de voorzitter van de raad van bestuur, want dat is de chairman.

CEO model in Nederland

Kijk in Nederland worden vele bedrijven geleid volgens het principe van collegiaal bestuur. In dat geval is de CEO vooral de primus inter pares. De bestuursvoorzitter of de algemeen directeur als de beste onder zijn gelijken.

Het Angelsaksische model

In het Angelsaksische model, dat we ook steeds meer bij Nederlandse ondernemingen zien, is de CEO echt eindverantwoordelijke en daarmee de hoogste baas. De andere bestuurders zijn aan de CEO ondergeschikt.

Code Tabaksblat sinds 2004

In Nederland hebben we sinds 1 januari 2004 de Nederlandse Corporate Governance Code, oftewel de Code Tabaksblat. Deze formuleert voor beurs genoteerde bedrijven aanvullende eisen op het gebied van transparantie, verantwoording en zeggenschap van de aandeelhouders. De Code geeft onder meer ook richtlijnen voor het bepalen van de hoogte en vorm van de beloningen. De Code Tabaksblat doet aanbevelingen voor de beloning van de CEO en de zogenaamde gouden handdruk bij vertrek. Belangrijk daarbij is dat de beloning mede afhankelijk wordt gemaakt van de prestaties van de onderneming, waar de CEO leiding aan geeft.

Meer chiefs binnen hetzelfde bedrijf of onderneming

De CEO is niet de enige chief binnen ondernemingen. Veel voorkomend zijn ook de volgende chiefs:

  1. De CFO.
  2. De CPO.
  3. De CMO, Chief Marketing Officer.
  4. De COO, Chief Operations Officer.
  5. De CLO, Chief Legal Officer.
  6. De CAO, Chief Accounting Officer.
  7. De CIO, Chief Information Officer.

Maar hiervan komen de CEO en de CFO toch wel het meeste in de publiciteit. Hoeveel chiefs er zijn binnen een bedrijf, is sterk afhankelijk van de grootte en structuur van de betrokken onderneming.