Wat is een CPO

Chief Procurement Officer

De afkorting CPO staat voor Chief Procurement Officer, chef inkoop van een bedrijf. De CPO is dus een onmisbare schakel in het bedrijf. Jaarlijks wordt de CPO award uitgereikt, die nog eens het belang van een goede CPO onderstreept. Het bestuur en de CFO moeten kunnen vertrouwen op een goede CPO. Hij kent de juiste inkoopoplossingen. Maar CPO staat ook voor Certified Protection Officer.

Inkoop professional

Een inkoopmodel als voorbeeld

De CPO is de inkoop professional van het bedrijf met een grote toegevoegde waarde voor de inkoop strategie. Veel economisch voordeel is voor een bedrijf te halen via een goed transparant contract beheer, een goede kennis van het netwerk van leveranciers, en optimalisatie van de inkoop processen. Hierbij zijn allerlei ondersteunende processen belangrijk om optimaal te kunnen functioneren. Denk aan:

  • Een goede inrichting van de inkooporganisatie.
  • De juiste inkoopprocedures, die effectief zijn en kostenefficiënt.
  • Een uitstekende informatietechnologie, zodat u weet waar wat zich op zeker moment bevindt.
  • Goede human resources.
  • Een goede terugkoppeling en voortdurende monitoring van het hele inkoopproces.

De CPO stuurt deze processen aan, zorgt voor de verantwoording en brengt verbeteringen aan waar ze nodig zijn. Met een goede inkoop is binnen het bedrijf vaak al heel veel gewonnen. Hierbij neemt de CPO niet alleen een passieve rol aan, maar juist ook een pro actieve rol. Hij rammelt aan het netwerk waar dat kan en waar dat op dat moment opportuun is. Hij signaleert de fouten aan het begin van de bedrijfsketen. Een goede ICT afdeling en een goede informatietechnologie is daarbij tegenwoordig onontbeerlijk.

Volwaardig gesprekspartner

De CPO is een essentiële factor binnen de onderneming. Zeker in moeilijke economische tijden is de afdeling inkoop een volwaardige gesprekspartner in het bedrijf en veel meer dan de oude administratieve besteleenheid, die slechts orders uitvoert. Een goede feed-back leidt tot een betere en economisch verantwoorde inkoop en deze inkoop is een belangrijke schakel in de keten. Van marketing tot en met verkoop en after sales. De CPO speelt hierbij een cruciale rol. Op de tekentafel kan het er allemaal mooi uitzien, maar als de inkoop niet klopt is er een groot probleem. De organisatie van de inkoop verwaarlozen is zeer onverstandig. Daarom moeten tussen de front office en de back office in het bedrijf voldoende verbindingen worden gemaakt, zodat een goede aansturing mogelijk wordt.

De Certified Protection Officer

De Certified Protection Officer zorgt voor de beveiliging en is daarvoor gecertificeerd. Deze CPO weet alles van beveiligingswerk en de strenge regels die daarbij horen. Om een gecertificeerd CPO te worden zijn er speciale cursussen ontwikkeld, waarin u het vak leert. Belangrijke onderdelen zijn het surveilleren en daarover rapporteren, maar ook de technieken die horen bij een goede crowd control, beveiliging en veiligheid. Zowel de beveiliging van objecten als personen.

Centrum voor postacademisch juridisch onderwijs

Omdat een afkorting meerdere betekenissen jan hebben, wil ik u ook het Centrum voor postacademisch juridisch onderwijs niet onthouden. Ook afgekort als CPO. Dit centrum is bedoeld voor onderwijs aan praktijkjuristen en gelegen op het terrein van de Radboud Universiteit Nijmegen.