Leren omgaan met geweld en agressie met trainingsacteur

Training voor gevangenis personeel

Er zijn diverse banen waarbij je tijdens je werk met agressie en geweld te maken krijgt. Dit komt voor indien je werkt bij de politie, portier of beveiligingsbeambte bent, maar ook wanneer je werkzaam bent in een gevangenis.

Vooral het personeel in een gevangenis heeft veel met mensen te maken, die agressie uitstralen en instaat zijn geweld te gebruiken. Om hier goed mee om te kunnen gaan, worden er gedegen opleidingen verzorgd waarbij veel aandacht aan psychologie, communicatie en lichaamstaal besteedt wordt. Toch is het van belang dat gevangenis personeel scherp blijft en weet hoe ze op de beste manier kunnen reageren.

Daarom worden er workshops en trainingsdagen georganiseerd, waarbij omgaan met geweld en agressie centraal staan. Om deze trainingen meer vorm te kunnen geven, wordt er veelal gebruik gemaakt van een trainingsacteur.

Wat doet een trainingsacteur

Een trainingsacteur zorgt ervoor dat iemand op zijn fungeren in bepaalde situaties beoordeeld kan worden. Daarbij is de houding en de manier waarop een trainingsacteur zijn gedrag opbouwt erg belangrijk. Er is een groot verschil tussen een trainingsacteur en een gewone acteur. Bij een gewone acteur vindt je het geweldig om te zien hoe hij speelt en wat hij uitbeeld en vertellen wil. Bij een trainingsacteur heb je niet in de gaten, dat er iets geacteerd wordt. Sterker nog, je mag zelfs niet zien dat er iets geacteerd wordt, het hoort echt te lijken. Een trainingsacteur kan zijn gedrag zeer goed doseren en past zijn gedrag naadloos aan de situatie en deelnemers aan. Alles draait erom dat het natuurlijk overkomt. Vaak is in het begin van de training niet bekend wie de trainingsacteur is, zodat de eerste actie zeer onverwachts en echt lijkt.

Diverse stijlen van trainingsacteurs

 • Terughoudend, stil, afwachtend en teruggetrokken zonder zelf contact te maken met andere aanwezigen.
 • Heel erg ontwijkend gedrag vertonen of juist een zeer amicaal gedrag vertonen en met iedereen contact maken.
 • Het bewust opbouwen van stress en druk.
 • De grenzen van deelnemers op zoeken, maar deze grenzen niet overschrijden.
 • Agressief, om het escalatie gedrag van de deelnemers te toetsen.
 • Een zeer loyaal en bereidwillig gedrag vertonen.

Welke opdrachten zijn er

Een trainingsacteur voor omgaan met geweld en agressie, kan bepaalde opdrachten meekrijgen. Dit zijn improvisatie opdrachten om extra aandacht te kunnen vestigen op bepaalde situaties. Enkele opdrachten waarmee trainingsacteurs worden ingehuurd kunnen zijn:

 • Dat er een doelstelling gerealiseerd moet worden.
 • Er moet een bepaalde gebeurtenis worden gespeeld.
 • Er moet een bepaald karakter worden gespeeld.

Waar een trainingsacteur inhuren

Door regelmatig te werken met trainingsacteurs wordt het gevangenispersoneel scherp gehouden en dit zorgt voor meer begrip en rust in de gevangenis. Er zijn meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn in trainingsacteurs en de juiste acteur voor het juiste thema weten te leveren. Op het internet kunt u meerdere vooraanstaande bedrijven op het gebied van trainingsacteurs vinden. LivingTale is zo’n bedrijf dat maatwerk levert. Andere bedrijven die je op het internet kunt raadplegen zijn:

 • vanrinsum.nl,
 • daanvennix.nl en
 • eeacteerservice.nl.

Vraag altijd een intake gesprek met een van de trainingsacteurs voordat je daadwerkelijk een cursus boekt.