Gratis contracten en juridische overeenkomsten downloaden

Gratis contracten downloaden

Voor veel dingen maak je tegenwoordig een overeenkomst of een contract. De reden waarom je een overeenkomst of contract maakt, kan variëren. Soms hebben mensen een overeenkomst nodig voor een dienstverlening onderling, of voor een geldlening. Ook een arbeidscontract is een overeenkomst.

Verder sluit je bijvoorbeeld een overeenkomst af met je provider van je telefoon, of met de aanbieder van je internet.

in Nederland is een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig, maar als er onderling een geschil is, probeer dan maar eens aan te tonen dat deze afspraak daadwerkelijk is gemaakt.

Gratis overeenkomsten maken

Een afspraak op papier noteren is altijd beter dan een mondelinge overeenkomst. Je hebt altijd iets om op terug te vallen en je kan altijd iets laten zien als het nodig is. Een overeenkomst maken is echter niet gemakkelijk. Bedrijven of boekhouders vragen vaak een flink bedrag voor een standaard overeenkomst, terwijl je ook heel goed gratis overeenkomsten kan maken. Met een beetje logisch denken, een aantal voorbeelden en gegevens aanpassen, kan je zelf je overeenkomst maken. Het allerbelangrijkste is dat er in een overeenkomst dingen staan die wettelijk toegestaan zijn. Alleen dan is een bindend. Als we bijvoorbeeld kijken naar een arbeidsovereenkomst, dan mag daar niet in staan dat er een proeftijd is van vijf maanden. Wettelijk gezien mag een proeftijd maximaal twee maanden duren. Dat soort informatie is dus van belang. Als je een overeenkomst maakt, dan is het belangrijk om duidelijk te zijn. Wat bedoel je precies met bepaalde artikelen in je gratis overeenkomst en kan jouw schrijfwijze of keuze van woorden ook op een andere manier geïnterpreteerd worden? Zet geen overbodige informatie in een overeenkomst, maar ga er nooit van uit dat bepaalde dingen ‘voor zich spreken’. Mocht je belangrijke informatie vergeten zijn in je gratis overeenkomst, dan kan je altijd een addendum toevoegen. Een addendum is een toevoeging op een contract en dient door beide partijen ondertekend te worden.

Datum op gratis overeenkomst

Één van de belangrijkste dingen op een gratis overeenkomst is de datum. Wanneer is de overeenkomst tot stand gekomen, wanneer is deze getekend en wanneer loopt hij dus ook af. Let er altijd op dat de datum juist genoteerd wordt. Ook de plaats waar de overeenkomst is getekend is van belang.

Handtekeningen op gratis overeenkomst

Een handtekening van beide partijen is essentieel. Zonder handtekening is de overeenkomst niet rechtsgeldig en daarom bestaat deze in principe niet. Zorg er altijd voor dat je een versie hebt met een originele handtekening van de tegenpartij (en vice versa). Als je gratis overeenkomst uit meerdere bladzijden bestaat, dan dient iedere bladzijde voorzien te zijn van een paraaf van beide partijen. Als er met pen iets gewijzigd is in een overeenkomst, dan dienen hier ook beide handtekeningen bij te staan.

Persoonlijke gegevens op gratis overeenkomst

Tot slot is het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van beide partijen goed zien. Naam, adres, postcode, woonplaats, sofinummer of kamer van koophandel nummer enzovoort. Als deze gegevens niet correct zijn, dan kan dit gewijzigd worden, mits er een paraaf van beide partijen bij staat.