Werken in Duitsland

Inleiding

Onze Oosterburen vormen onze belangrijkste handelspartner, economische ontwikkelingen bij hun weerspiegelen zich daarom ook in onze maatschappij. Reden genoeg om regelmatig een blik over de grens te werpen, om te kijken hoe het daar toe gaat. Het bijgaande persbericht trok mijn aandacht.

Werkloosheid Duitsland opnieuw gedaald

Voor de 24e maand op een rij is de werkloosheid in Duitsland gedaald.

Gecorrigeerd naar seizoensinvloeden is de werkloosheid in Duitsland, in juni 2011, met ruim 8.000 werklozen afgenomen. Dit brengt het totaal aantal werklozen in Duitsland op ongeveer 2,9 miljoen werklozen.

Deskundigen en economen verwachten dat de werkloosheid in Duitsland de komende maanden met nog eens ruim 17.000 werklozen zal gaan afnemen.

Sinds de eenwording van Duitsland, in 1991, is de werkloosheid in Duitsland niet meer zo laag geweest. Het werkloosheidspercentage bedraagt op dit moment ca. 7% in Duitsland.

Met het dalen van de werkloosheid in Duitsland begint er zich steeds vaker een tekort aan goed geschoold personeel voor te doen in Duitsland en bij Duitse bedrijven. Zo is onder meer Porsche in Duitsland dringend op zoek naar 1.000 nieuwe medewerkers, de Volkswagen / Audi groep zoekt nog 300 nieuwe collega’s en het Duitse Siemens heeft op dit moment ruim 4.000 (!) vacatures openstaan waarvoor ze geen geschikte kandidaten kunnen vinden.

Al is de werkloosheid in Duitsland opnieuw gedaald, de daling van het aantal werklozen in Duitsland verloopt wel iets minder snel dan een aantal maanden geleden.

Aldus het persbericht van 30 juni 2011.

Nieuw “Wirtschaftswunder” ?

Hoe krijgen die Duitsers het voor elkaar om van 5 miljoen werklozen in 2005, terug te gaan naar 2,7 miljoen in 2011. Volgens de cijfers van het Duitse Arbeitsamt bedroeg de afname in 2010 322.000. En dit ook nog weten te realiseren in tijden van de Banken- en Eurocrises. Zou er soms sprake zijn van een nieuw “Wirtschaftswunder”, zoals in de 50-er en 60-er jaren van de vorige eeuw. Nader onderzoek is geboden.

Het Duitse systeem

In Duitsland heeft men in tegenstelling tot Nederland geen wettelijk minimumloon, en dit geldt ook voor de flexwerkers. Een flexwerker is een werknemer met een flexibel arbeidscontract, te weten:

  • een uitzendkracht
  • een gedetacheerde
  • een seizoensarbeider
  • een freelancer.

Voornaamste kenmerken zijn:

  • het ontbreken van een vast arbeidscontract met de werkgever op de werkplek waar men het werk verricht,
  • het ontbreken van een vaste werkplek.

In Nederland geldt sinds 1998 de Wet flexibiliteit en zekerheid ('flexwet'), waardoor flexwerkers wettelijke bescherming tegen misbruik genieten. Ook is er een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) uitzendarbeid afgesloten.

Het is een drie partijen overeenkomst, waarbij de werknemer door zijn werkgever wordt uitgeleend aan een derde partij (opdrachtgever/inlener).

Weliswaar is er een politieke discussie geweest om de flexbranche te hervormen, door er een minimumloon in te voeren, doch het is uitgedraaid op een compromis in september 2010, waarbij de situatie niet wezenlijk is veranderd.

Geen gelijke betaling voor gelijk werk

De situatie in Duitsland is daarom nog steeds dat flexwerkers minder krijgen uitbetaald dan vaste krachten. In sommige situaties kan dit verschil zelfs op lopen tot 50%. De opdrachtgever/inlener zorgt er voor dat dit niet aan de buitenwereld bekend wordt, door de flexwerker met ontslag te dreigen. Aangezien deze geen juridische bescherming genieten, hebben ze weinig andere keus en schikken zich in hun lot. Het voordeel voor de opdrachtgever en werkgever is dat ze op deze wijze meer mensen voor minder geld aan het werk kunnen zetten.

Poolse werknemersgolf blijft uit in Duitsland

Dat meldt Der Spiegel op basis van gegevens van de uitzendbranche. "Duitsland is niet aantrekkelijk genoeg voor goedkope uitzendkrachten uit Polen" zegt uitzender Manpower tegen de Duitse krant, "Zeven euro per uur kunnen ze thuis ook verdienen". Voorafgaand aan de grensopenstelling waarschuwden Duitse Politici voor een golf van lage lonen arbeiders en kondigde de regering aan strenger te controleren op zwartwerkers. Ook klonken er pleidooien voor de invoering van een minimumloon, dat Duitsland niet kent. Gevreesd werd dat de nieuwe goedkope werknemers voor een forse salarisdaling zouden zorgen.

Conclusie

Werken in Duitsland lijkt me gezien de beloning en de juridische positie van de werknemer, daarom geen optie. Dit wordt nogmaals bevestigd door het feit dat zelfs de Polen Duitsland mijden. Helaas dus geen nieuw "Wirtschaftswunder", eerder een kopie van het systeem ten tijde van de DDR.

Website

Oppassen voor parttime werk (Video)

Alle info over werken in Duitsland

Werken vanuit het buitenland