Belangrijke richtlijnen bij opstellen stagecontract en stageovereenkomst

Ben jij op zoek naar een leuke stage bij een interessant bedrijf? Of ben jij werkzaam bij een bedrijf dat op zoek is naar een leuke stagiair? Hieronder staan voor zowel het stagebedrijf, als ook voor de toekomstige stagiair enkele belangrijke aandachtspunten rondom het stagecontract (ook wel stage-overeenkomst genoemd). Deze aandachtspunten zijn vanuit verschillende perspectieven geschreven. Dan weet elke partij waarom bepaalde passages zinvol zijn in elk stagecontract.

Stage contract vanuit de stagiair bekeken

Ben jij bijna stagiair? En wil jij alles wat jij tot op heden hebt geleerd graag in de praktijk brengen? En liefst bij een bedrijf dat inhoudelijk aansluit bij jouw kennis en ervaring? Trek dan de stoute schoenen aan en vraag bij bedrijven die interessant lijken of er mogelijkheden zijn om stage te lopen. Het is van groot belang dat jij vanaf het eerste moment aangeeft dat jij stage wilt lopen waarmee je kennis en ervaring kan opdoen. Het is van groot belang dat je er op wijst dat jij niet "zomaar een goedkope werkkracht" wil zijn. De volgende vier tips kan je verwerken bij het omschrijven van jouw stage aanvraag. Deze omschrijving kan vervolgens leidend zijn bij het opstellen van het stagecontract.

  1. Het aspect "leren" moet belangrijker zijn dan "werken".
  2. De werkzaamheden die jij in jouw stage tijd moet uitvoeren, zullen in het verlengde van de leer doelstelling moeten staan.
  3. Deze leerdoelstellingen kan jij mede afleiden uit het curriculum van jouw school. In het curriculum staat het volledige leerplan van jouw opleiding beschreven.
  4. Tot slot. Uit het stagecontract moet duidelijk blijken dat het opdoen van kennis, ervaring, en vaardigheden belangrijker is dan het uitvoeren van "werk".

Stagecontract vanuit het stagebedrijf bekeken

Ben jij als stage coördinator verantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe stagiairs? Dan weet jij als geen ander dat niet alleen de inhoud van het 'leren en werken' belangrijk is, bij het opstellen van een stage contract. Een stagecontract is vanuit jouw bedrijf of onderneming met name ook van belang voor het regelen van aansprakelijkheid.

Bij aansprakelijkheid tijdens stage kan je denken aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Want wie is verantwoordelijk als de stagiair tijdens de stage arbeidsongeschikt wordt? Niemand wil er bij stilstaan, maar helaas gebeurt het af en toe. Soms heeft een school een collectieve verzekering voor stagiaires afgesloten. Vraag ernaar bij de school of instelling die de stagiair levert. De volgende zinsnede is van groot belang in het op te stellen stagecontract: "gedurende de stage is en blijft de stagiair leerling van de onderwijsinstelling". Daarmee slaat twee vliegen in één klap.

  • Ten eerste het is voor iedereen duidelijk dat de leerling niet bij uw bedrijf of instelling in dienst komt. Dat is met name voor belang voor de fiscus en het CWI (zie ook hierna).
  • Ten tweede is het daarmee voor iedereen duidelijk dat er goede verzekeringen voor de leerling zijn afgesloten

Stagecontract vanuit het CWI bekeken

Het CWI (ook wel Werkplein genoemd) zal elk contract dat een bedrijf sluit met een medewerker kritisch bekijken. In de ogen van het CWI is elke medewerker namelijk een potentiële werkloze. Veel werklozen hebben recht op een uitkering. Het CWI moet namens de Nederlandse overheid toezicht houden op de arbeidsmarkt en op de hoeveelheid werkloosheidsuitkeringen en bijstand uitkeringen.

Afhankelijk van het contract dat een medewerker heeft met het bedrijf bestaat er al dan niet recht op een uitkering. Bij uitkeringen kun je denken aan de WW uitkering voor iemand die een vast dienstverband heeft gehad. Voor een stagiair geldt er geen recht op ww-uitkering. Er zijn immers ook geen premies afgedragen voor de WW uitkering. Hooguit heeft een stagiair na het beëindigen van het stagecontract recht op bijstand. Het recht op bijstand betekent een veel lagere uitkering dan een WW uitkering.

Houdt er als stage bedrijven rekening mee dat u wel verplicht bent loonheffing in te houden, inclusief premies voor:

  • algemene ouderdomswet (AOW),
  • Algemene Nabestaanden en Wezen Wet(ANW)
  • algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)

Stage contract vanuit de fiscus bekeken

Ook de fiscus zal elk stagecontract voor een stage buitenland mbo kritisch bekijken. De belastingdienst wil namelijk graag inkomsten belasting heffen. Het is dan ook van belang dat er in het contract staat beschreven dat er geen loon of salaris wordt betaald. Het is van belang dat er een stagevergoeding wordt betaald.

Verzekeringen

Is jouw camera gestolen op vakantie of tijdens jouw stage? Zorg voor een goede verzekering en voorkom financiele pijn na diefstal.